Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) får motbør i Stortinget mot å legge ned 2.bataljon nå når US Marines kan trene med dobbelt så mange soldater. Her er han sammen med forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hansen, tidligere i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Stiller krav for å godta 350 US Marines i Indre Troms

Regjeringen åpner for at inntil 700 amerikanske marine-infanterister kan trene i Norge hele året, samtidig som en av Brigadens tre kampavdelinger med 600 soldater blir sendt hjem. Det går ikke Stortinget med på.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk tirsdag bred tilslutning for å øke antallet US Marines i Norge fra 330 til inntil 700 soldater, og at de også kan etablere seg på Setermoen, i den gamle artillerileiren.

Men samtidig ypper opposisjonen på Stortinget til omkamp om 2.bataljon på Skjold i nabokommunen Målselv.

Regjeringen vil omgjøre bataljonen til en mobiliserbar avdeling med bare et fåtall offiserer og soldater i daglig tjeneste.

les også

Snakker med USA om flere soldater til Norge

– Vi har tatt et forbehold om at det ikke må oppstå en ubalanse mellom norske og amerikanske soldater i Indre Troms. Vi forutsetter at regjeringen opprettholder 2.bataljon som en stående avdeling i Brigaden, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

les også

Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater

Hemmelig møte

I det hemmelige møtet i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite tirsdag formiddag, fikk regjeringen den samme tilbakemeldingen om 2-bataljon fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

SV og Rødt har reservert seg mot å tillate flere amerikanske soldater på trening i Norge. Men resten av opposisjonen har altså stilt klare vilkår for at regjeringen kan ønske de amerikanske soldatene velkommen:

– Arbeiderpartiet er for at det skal være mer alliert øving og trening i Norge. Men vi kan ikke ta inn 350 amerikanske soldater i Indre Troms og bygge ned våre egne styrker på Skjold samtidig. Det går ikke, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

les også

NATO-sjefens ønskeliste til regjeringen: En fullverdig norsk brigade

Nekter å bygge ned

– VI kan ikke erstatte nedbygging av egne styrker og så fylle opp med amerikanske soldater, sier Marit Arnstad, Sp’s parlamentariske leder.

HER SKAL DE BO: I den tidligere artilleri-leiren på Setermoen legges det nå til rette for at US Marines skal bo, når de trener i Indre Troms. Foto: Privat

Det andre forbeholdet er at regjeringen må gjøre mer for å forbedre forholdet til Russland:

– Det må være en balanse mellom fokus på forsvar og alliert trening i nord, og ønsket om en bedre dialog med Russland, sier Arnstad til VG.

Mobiliserbar

Kampen om 2.bataljon på Skjold startet i 2017. I landmaktplanen foreslå regjeringen å gjøre bataljonen om fra en stående avdeling og til en mobiliserbar avdeling med soldater som kan kalles inn på kort varsel. Regjeringen ville heller prioritere en ny mekanisert bataljon i Finnmark.

I landmaktforliket med Ap og KrF i fjor høst skulle regjeringen beregne kostnadene for å opprettholde deler av 2-bataljon. Det sa regjeringen nei til i mai i år. Det ville koste 188 millioner kroner årlig, og regjeringen ville heller bruke pengene andre steder.

– Stortinget har aldri vedtatt å legge ned 2.bataljon. Å legge ned avdelingen uten et vedtak i Stortinget vil være i strid med Grunnloven. Vi ønsket en annen modell, og avtalte med regjeringen at dette skulle utredes, sier Anniken Huitfeldt til VG.

– Det er riktig. Det finnes ikke noe vedtak i Stortinget om dette. Bakke-Jensen må i så fall komme til Stortinget med en ny sak, men vi ønsker å opprettholde en stående styrke på Skjold, sier Knut Arild Hareide.

Advarer mot «avliving»

Offiserene i Hæren stiller seg bak kravet fra opposisjonen:

– Vi er svært positive til at amerikanerne vil komme til Troms og trene og øve. Men dette må ikke bli noe alibi for å avlive den siste stående brigaden vi har, sier Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt i Brigaden for Norges Offisersforbund.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen påpeker overfor VG at US Marines skal øve og trene i Norge - ikke erstatte norske styrker eller løse Forsvarets oppgaver.

– Her er utfordringen at Stortinget ikke har fattet en beslutning om den videre utvikling av landmakten. Det gjelder 2- bataljon, stridsvogn og helikopter. Det forholder vi oss selvsagt til. Vi kommer tilbake til Stortinget, men stadig utsettelser forplanter seg nå ut i Forsvaret. Vi trenger en avklaring for å etablere landforsvaret i Finnmark med den tidsplanen vi har satt, sier forsvarsministeren.

les også

SV krever åpenhet om USAs militære planer i Norge

PS: Stortinget har også gitt grønt lys for at USA får finansiere og bygge hangarer og systemer for fire kampfly på Rygge flyplass i Østfold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder