Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) får motbør i Stortinget mot å legge ned 2.bataljon nå når US Marines kan trene med dobbelt så mange soldater. Her er han sammen med forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hansen, tidligere i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Stiller krav for å godta 350 US Marines i Indre Troms

Regjeringen åpner for at inntil 700 amerikanske marine-infanterister kan trene i Norge hele året, samtidig som en av Brigadens tre kampavdelinger med 600 soldater blir sendt hjem. Det går ikke Stortinget med på.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk tirsdag bred tilslutning for å øke antallet US Marines i Norge fra 330 til inntil 700 soldater, og at de også kan etablere seg på Setermoen, i den gamle artillerileiren.

Men samtidig ypper opposisjonen på Stortinget til omkamp om 2.bataljon på Skjold i nabokommunen Målselv.

Regjeringen vil omgjøre bataljonen til en mobiliserbar avdeling med bare et fåtall offiserer og soldater i daglig tjeneste.

les også

Snakker med USA om flere soldater til Norge

– Vi har tatt et forbehold om at det ikke må oppstå en ubalanse mellom norske og amerikanske soldater i Indre Troms. Vi forutsetter at regjeringen opprettholder 2.bataljon som en stående avdeling i Brigaden, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

les også

Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater

Hemmelig møte

I det hemmelige møtet i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite tirsdag formiddag, fikk regjeringen den samme tilbakemeldingen om 2-bataljon fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

SV og Rødt har reservert seg mot å tillate flere amerikanske soldater på trening i Norge. Men resten av opposisjonen har altså stilt klare vilkår for at regjeringen kan ønske de amerikanske soldatene velkommen:

– Arbeiderpartiet er for at det skal være mer alliert øving og trening i Norge. Men vi kan ikke ta inn 350 amerikanske soldater i Indre Troms og bygge ned våre egne styrker på Skjold samtidig. Det går ikke, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

les også

NATO-sjefens ønskeliste til regjeringen: En fullverdig norsk brigade

Nekter å bygge ned

– VI kan ikke erstatte nedbygging av egne styrker og så fylle opp med amerikanske soldater, sier Marit Arnstad, Sp’s parlamentariske leder.

HER SKAL DE BO: I den tidligere artilleri-leiren på Setermoen legges det nå til rette for at US Marines skal bo, når de trener i Indre Troms. Foto: Privat

Det andre forbeholdet er at regjeringen må gjøre mer for å forbedre forholdet til Russland:

– Det må være en balanse mellom fokus på forsvar og alliert trening i nord, og ønsket om en bedre dialog med Russland, sier Arnstad til VG.

Mobiliserbar

Kampen om 2.bataljon på Skjold startet i 2017. I landmaktplanen foreslå regjeringen å gjøre bataljonen om fra en stående avdeling og til en mobiliserbar avdeling med soldater som kan kalles inn på kort varsel. Regjeringen ville heller prioritere en ny mekanisert bataljon i Finnmark.

I landmaktforliket med Ap og KrF i fjor høst skulle regjeringen beregne kostnadene for å opprettholde deler av 2-bataljon. Det sa regjeringen nei til i mai i år. Det ville koste 188 millioner kroner årlig, og regjeringen ville heller bruke pengene andre steder.

– Stortinget har aldri vedtatt å legge ned 2.bataljon. Å legge ned avdelingen uten et vedtak i Stortinget vil være i strid med Grunnloven. Vi ønsket en annen modell, og avtalte med regjeringen at dette skulle utredes, sier Anniken Huitfeldt til VG.

– Det er riktig. Det finnes ikke noe vedtak i Stortinget om dette. Bakke-Jensen må i så fall komme til Stortinget med en ny sak, men vi ønsker å opprettholde en stående styrke på Skjold, sier Knut Arild Hareide.

Advarer mot «avliving»

Offiserene i Hæren stiller seg bak kravet fra opposisjonen:

– Vi er svært positive til at amerikanerne vil komme til Troms og trene og øve. Men dette må ikke bli noe alibi for å avlive den siste stående brigaden vi har, sier Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt i Brigaden for Norges Offisersforbund.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen påpeker overfor VG at US Marines skal øve og trene i Norge - ikke erstatte norske styrker eller løse Forsvarets oppgaver.

– Her er utfordringen at Stortinget ikke har fattet en beslutning om den videre utvikling av landmakten. Det gjelder 2- bataljon, stridsvogn og helikopter. Det forholder vi oss selvsagt til. Vi kommer tilbake til Stortinget, men stadig utsettelser forplanter seg nå ut i Forsvaret. Vi trenger en avklaring for å etablere landforsvaret i Finnmark med den tidsplanen vi har satt, sier forsvarsministeren.

les også

SV krever åpenhet om USAs militære planer i Norge

PS: Stortinget har også gitt grønt lys for at USA får finansiere og bygge hangarer og systemer for fire kampfly på Rygge flyplass i Østfold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder