Arbeidspsykologen svarer: Hva gjør du når kollegaen sluntrer unna?

Nesten alle de ansatte gir jernet for at bedriften skal lykkes, men bare nesten. Noen ansatte sniker seg unna.

De fleste kollegene i vår bedrift henger i stroppen og jobber mye. Engasjementet for arbeidet er stort, og en del av bedriftskulturen er å dra lasset sammen. Arbeidspresset er samtidig høyt.