TILTALTE: Sommeren 2018 ble en 38 år gammel mann pågrepet og siktet for det tyve år gamle drapet. Foto: SKJERMDUMP

Påstand fra tiltalte i Sjøvegan-drapet: – Hadde intimt forhold til drapsoffer

Under rettsforhandlingene i Sjøvegan-drapet vil et sentralt spørsmål bli om tiltalte og drapsofferet hadde et nært og intimt forhold eller ikke. Dette er nemlig en del av tiltaltes forklaring.

Morten Dokka (Folkebladet)

Oslo-advokatene Daniel Storrvik og Alexander Greaker i advokatfirmaet Storrvik var denne uken på Sjøvegan for selv å se åstedet for brannen, stedet der Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept sommeren 1998.

I dag er alle spor av den tragiske hendelsen borte, tomten overtatt av andre og bebygd på nytt.

Det visste de på forhånd, men de ønsket likevel å se stedet og nabolaget, blant annet hvor den såkalte «OL-boligen» ligger, der tiltalte ifølge forsvarerne skal ha lånt en hybel av en kamerat i den tiden drapet skjedde. Boligen ligger noen få steinkast fra åstedet.

Greaker og Storrvik, som forsvarer tiltalte i drapssaken, forteller at de nå har gjennomgått bevisoppgavene fra påtalemyndigheten. Men begge er opptatt av å opptre ydmykt i forhold til lokalbefolkningen i Salangen, ikke minst til de nærmeste pårørende til offeret.

ÅSTEDET: Her ble Marie-Louise Bendiktsen (59) funnet drept i brannruinene etter at huset hennes brant ned i 1998. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, VG

– Vi har en stor respekt for at dette er en sak som vil ta på for lokalsamfunnet. Vi kommer ikke hit for å lage det vanskelig for de etterlatte eller andre, vi kommer for å vise retten at bevisene påtalemyndigheten har ikke er i nærheten sterke nok, sier Greaker.

Men samtidig vil de nå gjøre det kjent at en del av tiltaltes forklaring i saken var at han hevder at han og Bendiktsen hadde et frivillig seksuelt forhold rundt tiden da drapet ble begått. Dette blir uansett sentrale forklaringer som vil bli belyst når rettssaken starter i Nord-Troms tingrett 13. mars.

les også

38 år gammel mann tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

– Vi ser i gjennomgangen at politiet har unnlatt å belyse flere forhold avsaken som er veldig viktig for vår del, og for oss forsvarere er det selvfølgelig viktig å underbygge tiltaltes forklaringer. Noe vi ser er også at det er samsvar mellom tiltaltes forklaring og øvrige bevis i denne saken, sier Greaker som forteller videre at forsvaret vil innkalle omkring 10 vitner i saken.

– Har dere konkrete eksempler på at saken ikke er godt nok belyst?

– Ja, det typiske er i forhold til den seksuelle hendelsesaktiviteten. Påtalemyndigheten har ikke ønsket å finne noe bevis for at hun faktisk kan ha hatt et forhold til en annen person. Dette har politiet ikke undersøkt godt nok og bare avfeid. Samtidig har vi vitneforklaringer som sier noe helt annet. Slik vi ser det er dette noe tingretten åpenbart ikke kan se bort fra. Samtidig ser vi at det er brukt veldig store ressurser for å løse denne saken. Det er åpenbart en samvittighetsfull jobb som er gjort, svarer Greaker.

les også

Sjøvegan-drapet: Tidligere lensmann hylles etter pågripelse

– Troverdig og detaljert

– Dere har gjennomgått hele saken. Har politiet andre bevis enn DNA-funnet som knytter tiltalte til handlingene han er tiltalt for?

– Nei, ikke slik vi ser saken. Et DNA- funn er uansett ikke i seg selv et bevis når det er snakk om å bli dømt for en drapshandling. Påtalemyndigheten har for eksempel ingen bevis vedrørende motiv, her har vi ikke engang sett noen teorier. Slik jeg ser det er dette et skudd inn i mørket i håp om å treffe. I denne saken er påtalemyndigheten helt avhengig av å knekke troverdigheten til vår klient. Derfor er det viktig for oss å bruke tid på disse forholdene, sier Greaker

les også

Mann pågrepet for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

– Vår klient forklarer seg troverdig og veldig detaljert om forholdet til Bendiktsen. Og han forklarte også om dette forholdet før politiet konfronterte han med at de hadde DNA-funn etter han ble pågrepet. Dette ser vi også på som viktig i saken, sier Storrvik.

– Ikke sett tekniske bevis

Forsvarerne er forberedt på at påtalemyndigheten vil kjøre hardt på at tiltalte i 1998 i avhør ikke fortalte om sitt påståtte forhold til Bendiktsen.

– For å forstå dette blir det viktig å sette seg i hans situasjon. Han kom til at han måtte legge kortene på bordet og fortelle om sitt forhold til avdøde da han ble pågrepet i fjor. At han som en ung tamil hadde et forhold til en kvinne på 59 år i 1998 og ikke ville fortelle om det er ikke så vanskelig å forstå, sier Greaker.

les også

Sjøvegan-drapet: Jakter drapsbevis på Facebook

Tiltalen fra statsadvokaten mot mannen gjelder både voldtekt og drap, samt brannstiftelse.

– Det virker som politiet har hatt en teori om voldtekt fra dag en, uten at vi har sett at de faktisk har noen tekniske bevis for at dette har skjedd, sier Greaker.

Stemmer ikke med vitneutsagn

I saken er det flere vitneutsagn om en person eller flere personer med mistenkelig atferd som har oppholdt seg på steder og tidspunkter som politiet tidligere har sagt er svært interessante. Politiet har også laget fantomtegninger av minst to personer ut fra vitneutsagn og publisert dem. Men disse beskrivelsene og tegningene har ingen eller svært få likhetstrekk med den tiltalte.

les også

Sjøvegan-siktet forblir varetektsfengslet

– Blir dette et poeng for forsvaret i saken?

– Ja, det er klart at dette er et bevismoment. Her er det jo absolutt ingenting som stemmer med vår klient. Dette er heller ikke i overensstemmelse med vitneforklaringer om hvordan vår klient så ut om 17-åring. Og jeg setter også store spørsmålstegn ved at en 17-åring skal ha voldtatt, drept og noen dager senere satt fyr på huset, samtidig som han ble boende på Sjøvegan i ytterligere halvannet år. Jeg må innrømme at det er vanskelig å få dette til å henge i sammen, sier han.

– Hva blir deres største utfordring i denne saken?

– Det blir å vise retten at påtalemyndighetens teori ikke holder. Vi mener derimot at vi fullstendig kan avkrefte denne teorien med vår bevisførsel. Og vi er opptatt av at vi skal gjøre det på en god og saklig måte, svarer Greaker.

DREPT: Marie Louise Bendiktsen ble knivdrept uten at politiet klarte å pågripe gjerningsmannen. Foto: Politiet

– Direkte feil

Folkebladet ba statsadvokat og aktor Torstein Lindquister om kommentarer. Han svarte i en e-post etter at han hadde lest gjennom saken:

– Jeg registrerer at forsvarerne i forkant av hovedforhandlingen går langt i å forhåndsprosedere saken. Vår tilnærming er å fremlegge bevisene for retten i den hensikt å opplyse saken best mulig slik at retten kan avsi en riktig avgjørelse. Det er direkte feil at politiet ikke har etterforsket omstendigheter som kan kaste lys over tiltaltes troverdighet knyttet til hans relasjon til avdøde, noe som vil bli godt opplyst gjennom bevisførselen, som for øvrig vil være omfattende og bredt anlagt. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere enkeltheter som forsvarer trekker fram, svarer Lindquister.

les også

Sjøvegan-siktet: Forsøkte å rane eldre dame – utvist fra Norge

– Hinsides enhver fornuft

Sønn til Marie-Louise Bendiktsen, Trond Bendiktsen, sier dette om saken:

«For mange, mange år siden jobbet jeg som journalist med ansvar for dekning av politiet og retten i Tromsø. Jeg kjenner derfor – og både aksepterer og respekterer – «spillet» som spilles i forkant av og under en rettssak av denne typen.

Vi skal være glade for at det finnes advokater som påtar seg å være forsvarere for, og forsøker å gjøre en best mulig jobb for, alle typer tiltalte. Det gjaldt Utøya-terroristen og det gjelder i denne saken.

Det er lett å reagere med sinne når man hører hva forsvarerne nå sier, men det er viktig å ikke blande kortene her: Forsvarerne er «talsmenn» for tiltalte, det er ikke de som har funnet på at det skal ha vært et seksuelt forhold mellom tiltalte og min mor.

Når det gjelder selve innholdet i forsvaret finner jeg det så hinsides enhver fornuft og sannsynlighet at dette skal være sant, at jeg sliter med å finne ord for å beskrive det. Og uansett: Mamma ble drept med mer enn 10 knivstikk, og jeg sliter i hvert fall med å tro at det også var «frivillig».

Jeg satser på at politiet har satt sammen en god nok sak til at det kan bli en dom av det, og har vanskeligheter med å tro at riksadvokaten hadde tatt ut tiltale dersom ikke saken er tilnærmet vanntett», skriver Bendiktsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder