Wara varsler nye antiterrortiltak

INNENRIKS

Justisminister Tor Mikkel Wara tillater midlertidig bevæpning i Oslo for å begrense og forebygge terrorangrep.

Publisert: Oppdatert: 15.06.18 01:30

På kort varsel ble Stortinget torsdag orientert om at justisministeren ville holde en redegjørelse knyttet til midlertidig bevæpning av politiet.

Da han inntok talerstolen torsdag kveld varslet statsråden at han har samtykket til at enkelte politipatruljer i Oslo kan være bevæpnet de neste tre månedene.

Hensikten med bevæpningen er å avverge, og begrense skadeomfanget, ved terrorangrep.

Wara viste til flere terroranslag i europeiske byer de siste årene. Han pekte videre på at bevæpnet politi har begrenset skadeomfanget og stanset pågående angrep, blant annet under terrorhendelsen i London i fjor sommer.

De bevæpnede patruljer skal kunne kjøre rundt i begrensede områder med sårbare punkter i Oslo sentrum. Det er politimesteren i Oslo som bestemmer hvor mange som skal være bevæpnet til enhver tid.

– Midlertidig bevæpning er nødvendig med hensyn til den generelle terrortrusselen. Det vi ønsker å ha et politi som raskt kan gripe inn dersom vi får episoder som vi har sett i Vest-Europa, der man prøver å skade publikum gjennom terroraksjoner, sier Wara til VG.

Det er politidirektoratet som har anmodet departementet om samtykke til en slik bevæpning, skriver justis- og beredskapsdepartement i en pressemelding.

Bakgrunnen er at gjeldende trusselvurdering fra PST treffer en del områder i sentrale deler av Oslo sentrum som det er særlig viktig å beskytte.

– Disse områdene kjennetegnes ved at de har stor tetthet av symbolbygg, viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, samt alminnelige tilgjengelige områder med tett ansamling av mennesker og begrensede fluktmuligheter, sa Wara.

Den midlertidige bevæpningen er ikke utløst av et nytt trusselbilde og PST skal ikke ha bedt om en oppjustering av trusselbildet, får VG opplyst.

Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant for Høyre, sier trusselsituasjon tilsier det er nødvendig.

– Snikinnføring av permanent våpen

Petter Eide, representant for SV i justiskomitteen, mener det er en snikinnføring av permanent bevæpning av politiet i Norge og understreker at det ikke er flertall for permanent bevæpning i Stortinget.

– Kom tilbake til oss med en konkret trussel eller oppjustering av trusselbildet av PST, sier han fra Stortingets talerstol.

Wara mener saken reiser spørsmål ved om det er behov for en lovbestemmelse som
regulerer adgangen til bevæpning av politiet i situasjoner av tidsubegrenset karakter.

Deler av opposisjonen reagerer på at dette kommer kort tid etter justisministeren i forrige uke innførte en permanent punktbevæpning av sårbare punkter, som vil kunne bli brukt på enkeltsteder som Stortinget og flyplasser.

Her kan du lese mer om