SKADET: Da fugleentusiast Frode Munkhaugen ringte etter veterinær for å hjelpe den skadde svanen fikk han beskjed om at de ikke kunne gjøre noe annet enn å avlive henne. Foto: Heidi Halvorsen/Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen savner hjelpemottak for ville dyr

– Du hadde ikke avlivet katten din om den hadde fått en flenge i ansiktet, men det gjør vi med ville dyr, sier leder i Dyrebekyttelsen Ringerike. Mattilsynet mener det ikke stemmer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg ble jo kjempestressa, sier Frode Munkhaugen (36) fra Buskerud om da han oppdaget at en av svanene han har fulgt med på i Steinsfjorden de siste fem årene, hadde pådratt seg et stort kjøttsår på kinnet i september.

les også

Her står Renè 15 meter unna bjørnen

Munkhaugen er svært engasjert i beskyttelse av dyreliv og miljøvern i Hole og Ringerike. Det var derfor til stor fortvilelse da begge veterinærene han ringte sa de kun kunne tilby avliving av svanen.

Dette var uaktuelt for Munkhaugen, som ringte Dyrebeskyttelsen Ringerike.

FUGLEENTUSIAST: Frode Munkhaugen (36) er overbevist om at skaden på svanen var et resultat av menneskelig forsøpling, og savner engasjement rundt menneskeskapt skade på ville dyr. Foto: Privat/Frode Munkhaugen

les også

Åtte måneders fengsel for vanskjøtsel av 24 katter

De fikk til slutt tak i veterinær Bjørn Erik Strand som kunne stille opp to dager senere. Dyrlegen forteller kuttsåret ble sydd sammen i løpet av en knapp time, og at svanen deretter ble satt direkte ut i fjorden igjen.

Pliktet til å gi nødhjelp

Veterinærer er i dag pliktet av loven til å utøve nødhjelp på alle dyr. Godtgjørelse for dette betales av Mattilsynet på vegne av staten.

Her kan du lese hva § 14 i Dyrehelsepersonelloven om nødhjelp
les også

Gaupeunger mistet moren sin: – Vil sannsynligvis ikke overleve alene

Ifølge Frode Munkhaugen blir skadede svaner og ville dyr likevel som oftest avlivet, også når de har skader som kan løses med noen enkle sting.

Når VG spør om dette stemmer, svarer veterinær Strand følgende:

– Ja, problemet er at det ikke er noen som vil betale for alternativet. Mattilsynet som skal dekke ville dyr, dekker kun å avlive dem, så det er veldig vanskelig å få noen til å stille opp for å behandle vilt.

Les også: Jogger fant forlatt løveunge i Nederland

Både leder i Dyrebeskyttelsen Ringerike, Heidi Halvorsen, og fagsjef i Den norske veterinærforening Ellef Blakstad, stiller seg bak Strand.

Mattilsynet: – Stemmer ikke

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef ved avdeling dyrevelferd i Mattilsynet, hevder på sin side at det ikke stemmer.

les også

Brøt seg inn i Siljes låve og tagget på kyrne

Hun sier det er opp til hver enkelt veterinær å vurdere om dyret bør avlives eller kan behandles, og at det kan kreves godtgjørelse ved begge inngrep.

– Hvis dyret ikke har en eier, eller eieren ikke betaler, kan veterinæren få dekket utlegget til nødhjelp, sier Knævelsrud, og legger til at nødhjelpen til ville dyr må innebære at dyret kan returnere til frihet og klare seg selv, relativt raskt.

Fikk du med deg? Skadet skilpadde fikk egen Lego-rullestol

Mener det er lovbrudd

I 2010 vedtok Stortinget å innskrenke hjelpen til ville dyr. For ville dyr er den faste satsen i dag på inntil 690 kroner for jobben, før tillegg for arbeid kveld, natt og helg. Det er halvparten av hva dyrlegene kan kreve for nødhjelp på tamme dyr.

les også

Åtte måneders fengsel for vanskjøtsel av 24 katter

Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening mener det er at lovbrudd at satsene ikke har vært endret siden 2012.

– Det Stortinget har fastslått, vil i praksis si at dyrene vil bli avlivet, sier han, og grunngir at man ikke kan forvente at dyrelegene skal jobbe tilnærmet gratis.

les også

Familie fikk uglemor med egg i pipa

For to år siden ba Den norske veterinærforening derfor om oppjustering av godtgjørelsen, og det ble sendt et nytt forslag fra Mattilsynet til Landbruksdepartementet. Blakstad har ikke hørt noe siden, til tross for at foreningen har purret flere ganger.

Ønsker statlig hjelpemottak

Heidi Halvorsen i Dyrebeskyttelsen etterlyser nå statlige hjelpemottak for ville dyr, og viser til at tilbudet mangler i dag. De siste 15 årene har hun mottatt ville dyr til rehabilitering, som dyrevernsorganisasjonen selv betaler for.

les også

Bonde Inge Lynum mistet 80 kyr i brann: – Helt forferdelig

– Du hadde ikke avlivet katten din om den hadde fått en fleng i ansiktet, men det gjør vi med ville dyr som for eksempel sette seg fast i søppelet og river opp ansiktet sitt, sier hun.

Naturforvalter i Bymiljøetaten, Tea Turtumøygard, bekrefter at Fallviltgruppa som også kan kontaktes om man oppdager et skadd eller sykt dyr, kun foretar avliving når de blir meldt, og at det ikke finnes noen offentlige mottak for ville dyr i Norge.

Dyreforkjemper Frode Munkhaugen undersøker nå mulighetene for å starte opp et eget mottak for vannfugler.

Les også: Dyrepasser drept av tiger i Japan

les også

Åtte måneders fengsel for vanskjøtsel av 24 katter

Landbruksdepartementet har ikke svart på VGs konkrete spørsmål rundt saken.

I en e-post viser de, som Knævelsrud i Mattilsynet, til regelverket i Dyrevelferdsloven, og presiserer at utvidet undersøkelse for å fastslå eksakt diagnose ikke er omfattet i dette. «Det er således en begrensning i hvilke utgifter staten dekker», heter det i e-posten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder