Stadig flere nordmenn benytter seg av private DNA-tester. Her er en labtekninker avbildet mens han kutter i et DNA-fragmet, i 2007. Foto: AP/ NTB Scanpix
Stadig flere nordmenn benytter seg av private DNA-tester. Her er en labtekninker avbildet mens han kutter i et DNA-fragmet, i 2007. Foto: AP/ NTB Scanpix

Sjekker utroskap og farskap med hjemmetester

INNENRIKS

Nordmenn tar stadig oftere private DNA-prøver av spytt, sæd, hud og hår for å sjekke farskap og utroskap. Nå krever Kristin Halvorsen et sterkere lov-påbud om samtykke til DNA- og gentesting.

Publisert:

En mann som har fått avklart farskap, lovpriser de private testene uten innblanding fra mor.

- Uten en slik privat test, hadde ikke jeg og det jeg trodde var barnet mitt, fått vite sannheten, sier en mann i 40-årene fra Nord-Norge til VG. Uten barnets- og den daværende samboerens viten, tok han en spyttprøve av barnet.

Med en privat DNA-analyse i USA fikk han bekreftet sin gryende mistanke: Han var ikke far til barnet hans tidligere samboer fikk da de to var sammen.

Nå mener Bioteknologinemnda at det private gentestmarkedet må strammes opp.

- Det vokser fram et internasjonalt marked for private gentester. Man kan sende en prøve med spytt til selskapet og få informasjonen om genene til vedkommende tilbake, sier leder Kristin Halvorsen i Bioteknologinemnda til VG.

- Det er imidlertid ingen som sjekker om det er ditt eget spytt du sender - eller om det er en annen som ikke vet at denne gentesten utføres. Dermed kan utenforstående sitte med svært sensitiv informasjon om enkeltpersoner, advarer hun.

Savner lovhjemmel

Hun reagerer på at det ikke er noen lovhjemmel i dagens bioteknologilov som kan hindre en vilt fremmed person å sende inn en DNA-test med spyttrester fra din brukte tannbørste eller tyggegummi.

- Dette er ikke forbudt i henhold til dagens bioteknologilov, som regulerer gentester knyttet til helse og helsevesen. Det er dermed ikke tydelig forbudt etter norsk lov at det ikke er lov til å invadere andres privatliv på denne måten, sier Kristin Halvorsen.

Sensitivt innhold

Hun viser til at norske selskaper formidler DNA-tester til selskap og laboratorier i utlandet og markedsfører dette som farskapstester, besteforeldretester og utroskapstester.

Det betyr i praksis at man med spytt fra en annen person kan få foretatt en DNA-analyse eller gentest, og få en profil med opplysninger om disposisjoner for sykdommer og annet sensitivt innhold.

- Dette handler om veldig private opplysninger. Det er en krenkelse av privatlivets fred å skaffe seg biologisk materiale fra et annet menneske og få dette gentestet uten samtykke fra denne personen, mener Halvorsen.

Lovpriser private tester

Mannen i 40-årene fra Nord-Norge mener privat DNA-testing var den eneste gjennomførbare måten å få bekreftet eller avkreftet om han var far til barnet.

- Denne private testen ble alfa og omega for meg og barna. Mor ville aldri i verden ha godtatt at jeg hadde forlangt en offentlig farskapstest og gjort en omfattende farskapssak ut av dette. Jeg ønsket å handle i det stille, og hadde tenkt å glemme hele saken dersom det viste seg at jeg var den biologiske faren, sier mannen til VG.

Men resultat av testen var krystallklar: Han var ikke far.

Mannen legger ikke skjul på at det var en tøff beskjed å få at han ikke var far til barnet han trodde var sitt eget. Nå er han glad for at han fikk hjelp til å finne sannheten.

Rutinert test-selger

Han kjøpte den private testen av tromsømannen Sverre Hugo Rokstad (58).

Rokstad har i 13 år solgt egne testsett til blant annet spytt og sædprøver fra nordmenn - og formidlet DNA-testing som utføres på et laboratorium i USA.

- Det er nok med prøver fra far og barn, og mor trenger ikke delta i testen, presiserer Rokstad i sin formidling av farskapstester på nettstedet DNA-test Norge.

Han sier rett ut at han omgår det norske lovverket.

- Når det gjelder private DNA-tester for og bekrefte- eller avkrefte for eksempel farskap - så er det et krav til samtykke fra alle involverte parter i Norge. Men norsk lov gjelder bare i Norge. I USA, hvor mange av disse DNA-testene foretas, så trengs ikke samtykke. Flere jurister og Barne- og familiedepartementet har vurdert dette, og har kommet frem til at den formidlingen som jeg driver, er lovlig. Jeg vet ikke hva kundene foretar seg. Jeg bare formidler og sender over materiale til analyse i USA, sier Rokstad til VG.


- Jubileumstilbud

I hans prisliste inngår både et «jubileumstilbud» med farskapstest uten mor for 1400 kroner og et hjemmesett for å påvise sædflekker i utroskapssaker til 450 kroner.

Rokstad mener det er viktigere at barn får visshet om hvem som er deres biologiske fedre enn at mor for enhver pris skal samtykke til at det tas en DNA-prøve.

- Jeg kjemper for barns rettigheter. Barn har i følge FNs barnekonvensjon, som også er norsk lov, rett til å vite hvem som er deres foreldre. Mitt mål er at alle barn skal få en lovfestet rettighet til å kjenne sitt opphav, og løsningen er en obligatorisk DNA-bekreftelse av foreldreskap ved fødselen, sier Rokstad til VG.

Mange født med ukjent far

Årlig blir det født ca. 2500 barn i Norge med ukjent far, i følge tall fra Medisinsk Fødselsregister.

- De senere årene har det vært en viss økning i tallet på fødte uten registrert far, sier seniorrådgiver Kristin Gåsmyr i Fødselsregisteret til avisen Vårt Land.

Årlig går opp mot 500 menn og kvinner til domstolen for å få vite hvem som er den biologiske faren, i følge tall fra Domstoladministrasjonen.

Utgangspunktet for tvilstilfellene er ofte utroskap.
Både Rokstad i DNA Test Norge i Troms og Ragne Farmen i DNA-analyse-selskapet Gena i Rogaland bekrefter at det stadig er flere som kjøper farskapstester.

Utroskap

Privatdetektiv Knut Brende (52) i etterforskningsselskapet M16 as, jobber blant annet med å avsløre nordmenns utroskap.
Han vil ikke svare direkte på om han benytter sædprøver og privat DNA-analyse som et redskap i sin verktøykasse.

- Jeg ønsker ikke å kommentere det. Vi forholder oss imidlertid til norsk lov og etiske regler og retningslinjer i «Sikkerhet Norge», sier Brende til VG.

Han mener i likhet med Sverre Hugo Rokstad at DNA-prøver bør benyttes i større grad enn tilfellet er i dag, men at det bør foregå i regi av politiet.

- Generelt er jeg tilhenger av at politiet bruker DNA-testing i større grad, særlig i sedelighetssaker, men også i kriminalsaker. Personlig er jeg redd for at dersom alle på privat basis skal ta biologisk materiale fra seg selv og andre - og deretter sende inn til testing, så kan dette bære galt av sted, sier Brende.

Her kan du lese mer om