Stortinget: «Sterkt kritikkverdig» av Anundsen

Mistillitsdebatten endte med hard kritikk mot justisministeren

Anundsen: Tar kritikken på alvor

STORTINGET (VG) Mistillitsforslaget mot justisminister Anders Anundsen (Frp) ble nedstemt tirsdag ettermiddag. Men flertallet sier likevel at har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i asylbarnsaken.

Selv sa justisministeren i sitt innlegg at han tar kritikken fra Kontrollkomiteen i Stortinget på alvor:

– Stortingets kontrollkomite har en meget viktig oppgave. De skal sikre legitimitet i en parlamentarisk kontroll. Jeg merker meg at deler av komiteen mener opplysningsplikten er brutt. Jeg tar denne kritikken på alvor, sa Anundsen fra Stortingets talerstol tirsdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg (H) var i Stortinget da debatten startet, for å støtte sin sterkt kritiserte justisminister i behandlingen av kontrollsaken.

Nedstemt mistillit

Forslaget om mistillit fikk stemmene fra Ap, Sp og SV, men ble avvist av flertallet med 97 mot 72 stemmer.

Kritikken som Venstre har formulert, ble deretter vedtatt av Stortinget, mot stemmene fra regjeringspartiene Høyre og Frp:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ikke har gitt dekkende informasjon til Stortinget og ikke sørget for at den varslede politikkendringen ble fulgt, i saken om utsendelse av lengeværende asylbarn.»

Kritikken er imidlertid ikke sterk nok til at justisminister Anders Anundsen må gå av, og Høyre og Frp har gitt tydelig beskjed om at de ikke er enige i kritikken:

– Statsråden har svart korrekt hele veien, sa Michael Tetzschner (H), nestleder i Stortingets kontrollkomite.

Martin Kolberg (Ap), leder i kontrollkomiteen, oppfordret likevel statsminister Erna Solberg (H) til å vurdere hvorddan hun vil reagere på kritikken fra Stortingets flertall - men fikk ikke noe svar på dette i løpet av debatten.

- Brutt Grunnloven

– Justisministeren har brutt Grunnloven fordi han har sagt at det hadde skjedd en politikkendring, men den ble aldri satt ut i livet, sa Jette Christensen (Ap), da hun begrunnet hvorfor Ap ikke lengre har tillit til Anundsen.

FREMMET MISTILLIT: Saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV) passerer justisminister Anders Anundsen (Frp) på vei til Storitngets talerstol tirsdag formiddag, Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

– Det oppleves som å dra ut hemmeligheter fra ei tverr lillesøster. Muligheten for å gi opplysninger, ble ikke grepet. Justisministeren svarte stortinget flere ganger. men vesentlig informasjon ble utelatt, sa Christensen.

Bård Vegar Solhjell (SV) har vært saksordfører i kontrollsaken mot justisministeren, og var den som åpnet debatten.

Han var noe mer forsiktig i sin kritikk enn Ap, selv om også SV stiller seg bak mistillitsforslaget:

– Det er vanskelig å feste lit til at justisministeren først under høringene forsto det mange av oss andre så tidligere: At politikkendringene ikke var forstått og implementert, sa Solhjell.

Han sa at det alltid må være rom for feilvurderinger, men i denne saken er det snakk om «graverende og systematiske feil».

Kritiserte Solhjell

Michael Tetzschner (H) var den første taleren fra regjeringspartiene. Han begynte sitt innlegg med å kritisere Bård Vegar Solhjell (SV) for at han som rød-grønn statsråd i 2013 vedtok å legge ned CO2-prosjektet på Mongstad - uten å informere Stortinget før etter stortingsvalget et halv år senere.

Regjeringspartiene Høyre og Frp står samlet bak sin justisministeren og har avvist all kritikken mot ham i Kontrollkomiteens innstilling.

– Statsråden har svart korrekt hele veien, sa Tetzschner.

- Pinlig

Men da tok Solhjell igjen. I en replikk til Tetzschner, sa Solhjell at han mente Høyre-representantens innlegg var pinlig og dårlig.

– Du likte ikke min replikk. Jeg likte ikke ditt innlegg, svarte Tetzschner.

Tar ansvar

Anders Anundsen sa i sitt innlegg at ansvaret for det som har skjedd i asylbarn-saken er hans, og viste til beklagelsen han kom med da det ble klart at hans instruks om politikkendring ikke hadde nådd politiet i et av styringsdokumentene fra Politidirektoratet.

– Politikkendringen fremsto som klar, men det var en liten språklig endring. I ettertid kunne kanskje teksten vært klarere, erkjente Anundsen

- Men det var ingenting i tallgrunnlaget før i oktober, som kunne indikere noen endring, la han til.

Anundsen oppsummerte med at han er uenig med partiene som har stilt mistillitsforslag mot ham, men at han tar kritikken «på aller største alvor». Anundsen avviser imidlertid at opplysningsplikten overfor Stortinget, og dermed Grunnloven, er brutt slik Ap har uttalt.

- Jeg er uenig i partienes fremstilling. Jeg har imidlertid tatt selvktritikk på flere området hvor ting kunne og burde vært annerledes, sa justisministeren.

Påvirket stemmegivning

Også Venstre og KrF har kommet med besk kritikk mot Anundsen i løpet av debatten.

– Opplysningene fra Anundsen hadde påvirkning på Venstres stemmegivning de to gangene det har vært reist forslag her i salen om å stille alle saker i bero som gjelder lengeværende asylbarn. Jeg tror likevel ikke at et slikt forslag ville fått flertall, fordi Ap jo er det strengeste partiet for asylbarn, sa Abid Raja (V).

Venstre mener at det mest alvorlige i saken som handler om Anundsen har informert eller feilinformert Stortinget, er at Anundsen ikke har fulgt opp asylavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF.

– Det framstår for oss som rimelig klart at måltallfokuset har trumfet det meste, og at det har påvirket utsendelse av lengeværende asylbarn. Det er etter KrFs syn svært alvorlig og kritikkverdig, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder