Tidenes første toppmøte mellom politi og påtalemyndigheten

KAMPKLAR: Da riksadvokat Tor-Aksel Busch møtte Politijuristene var han klar på hva politiet skal satse på i år. Nå skal han også fortelle det øvrige Politi-Norge det. Foto:Roger Neumann,

Her er politiets nye prioriteringsliste

Flere voldssaker innen familien og mot barn skal avdekkes og oppklares. Det fastslår riksadvokaten.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

I dag, torsdag, presenterer Tor-Aksel Busch hva som er de prioriterte mål fra politiets og statsadvokatenes straffesaksbehandling.

Det skjer under det som betegnes som tidenes første «toppmøte» hvor alle politidistrikter, særorgan og påtaleledere møtes for å diskutere hvordan politiet kan bli bedre og mer effektive i sin etterforskning.

I tillegg til Buch skal også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård komme med sine råd til landets polititopper.

På sakslisten i to dager står hvordan politiet kan lære av hverandre på godt og vondt. Det vil også bli gruppearbeid om hva som kjennetegner god etterforskning og hvordan straffesaksbehandlingen bør organiseres når antall politidistrikter etter all sannsynlighet reduseres fra dagens 27 til 12 fra neste år.

Økte med 10 prosent i fjor

I år er det ekstra fokus på vold i nære relasjoner etter at antall anmeldelser økte med 10 prosent fra 2013 til 2014, mens anmeldte forbrytelser gikk ned med 17 000 på landsbasis.

– Flere saker om vold i nære relasjoner og seksualforbrytelser skal avdekkes og oppklares. Slike saker må vies særskilt oppmerksomhet. En forutsetning for å kunne bekjempe og avdekke denne type vold og mishandling er at offeret har tillit til politiet og at påtalemyndigheten er i stand til å gi beskyttelse for nye overgrep og krenkelser fra gjerningspersonens side. I denne sammenheng er besøksforbud et sentral virkemiddel, fastslår Busch.

I sitt rundskriv er riksadvokaten klar på at han forventer at den kraftige styrkingen av påtalemyndigheten i år med 68 nye stillinger må resultere i at flere saker oppklares raskere enn tilfelle har vært.

Det skal fortsatt satses på å etterforske flere grove narkotikaforbrytelser og annen grov profittmotivert kriminalitet.

Kamp mot falske id-papirer

Busch er også opptatt av å styrke satsingen på å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet og at bruk av falske identitetsdokumenter har blitt et økende problem.

Det skal også være høy fokus på inndragning av utbytte fra profittmotivet kriminalitet.

Nytt av året på riksadvokatens prioriteringsliste er terrorfaren mot Norge med økende frykt for voldelig ekstremisme.

Må varsle PST

– I det løpende straffesaksarbeidet er det viktig at politi og påtalemyndighet vurderer hvorvidt det her fremkommer opplysninger som bør formidles til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), er Buschs oppfordring til politilederne.

FORNØYD: Medlem av Stortingets justiskomite, Hårek Elvenes. Foto:Fredrik Solstad,

Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, er glad for at riksadvokaten er klokkeklar på nat regjeringens styrking av påtalemyndigheten må føre til bedre etterforskningsarbeid.

– Flere saker må oppklares og saksbehandlingstid må ned. Et fullverdig politi krever høy kvalitet i etterforskning- og påtalearbeidet, mener Elvenes.

Les også

 1. Ny lov: Flere kriminelle utlendinger nektes innreise til Norge

  Personer som har begått alvorlige straffbare handlinger i utlandet vil bli nektet innreise til Norge.
 2. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.
 3. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

  Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger.
 4. Politireformen legges frem klokken 18.00 tirsdag: Erna varsler store endringer i politi-Norge

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Her er Erna Solberg vitne til at en ung mann som ikke møtte til soning legges i jern.
 5. Disse politi-feilene er blitt pensum

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Erfarne politifolk setter seg på skolebenken for at politiet skal unngå å gjøre alvorlige feil…
 6. Denne nye kriminaliteten frykter politiet mest

  Her er de nyeste krim-trendene i Norge: Flere internasjonale forbrytere. Mer bruk av falsk ID og avansert teknologi.
 7. Nå utviser Oslo-politiet flere kriminelle enn noensinne

  Aldri har så mange kriminelle utlendinger blitt kontrollert og utvist av Oslo-politiet som det siste halve året.
 8. Enorme sprik i nye politi-Norge

  Å kutte fra dagens 27 til 12 politidistrikter løser ikke alle problemene: Også etter politireformen vil forskjellene…
 9. Her kommer de rullende detektivene

  Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39) er ikke som politietterforskere flest: De er nemlig noe så sjeldent som…

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Politimestre følger ikke riksadvokatens ordre

 2. Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

 3. Narkovarselet: Henter inn forsker for å granske politiet i Bergen

 4. Riksadvokaten etter gjengmøte: - Langt unna svenske tilstander

 5. For dårlig etterforskning av voldtekt og partnervold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder