TILLATELSE I FJOR: Justisdepartementet ga i november i fjor tillatelse til å bevæpne beredskapstroppen, politidistriktenes utrykningsenheter og øvrig innsatspersonell med godkjenningsprøve for tjenestevåpen. Foto:Roger Neumann,VG

Justisdepartementet sier ja til fortsatt bevæpning

Høyre: – Klokt og ansvarlig

Justisdepartementet sier ja til fortsatt midlertidig bevæpning av politiet. SV rister på hodet, mens Høyre applauderer avgjørelsen.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

En klok og ansvarlig beslutning av justisministeren i den rådende situasjon. Det er ingen grunn til å utsette verken politiet eller samfunnet for unødig risiko, sier Høyres Hårek Elvenes, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Terrorfaren er reell, og det må man ta konsekvensen av, legger stortingsrepresentanten til.

Vurderingen er basert på en oppdatert trusselvurdering og Politidirektoratets vurdering av nødvendige tiltak for å følge den opp, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet onsdag.

Trusselvurderingen er uendret fra forrige gang samtykke ble gitt. Tillatelsen gjelder fram til 20. august.

Kommentar:Nei til snik-bevæpning av politiet

Politidirektoratet (POD) ba Justisdepartementet om samtykke til fortsatt midlertidig bevæpning av politiet. Direktoratet har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for å finne tiltak som kan redusere eller fjerne behovet for midlertidig bevæpning, men har ingen forslag til alternative tiltak.

– Skal sikre borgerne

– Jeg er opptatt av at politiets tiltak i den vanskelige situasjonen vi er i skal være tilfredsstillende og sikre borgerne og politiet best mulig mot terrorangrep. Basert på det trusselbildet PST formidler og den klare anbefalingen fra POD, mener jeg det er viktig at den midlertidige bevæpningen fortsetter, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Ifølge ministeren vurderes fortsatt andre tiltak enn midlertidig bevæpning.

SV-leder Audun Lysbakken mener man snart må slutte å kalle bevæpningen midlertidig.

– Det har nærmest blitt en selvfølgelighet at Anundsen forlenger bevæpningen. Slik beveger vi oss mot at væpnet politi blir det normale, og tiltaket virker stadig mindre midlertidig, sier Lysbakken til NTB.

Han er tydelig på at trusler må tas på alvor, men mener langvarig bevæpning av politiet krever en langt bredere samfunnsdebatt.

– Det er svært gode grunner til at vi har valgt å ha et ubevæpnet politi i Norge. SV kan ikke stille oss bak denne beslutningen. Anundsen forlenger bevæpningen uten å legge fram noen plan for hvordan den skal avsluttes, og uten å sette i gang noe arbeide for å vurdere alternativer.

I november i fjor ga departementet tillatelse til en midlertidig bevæpning av politiet. Bakgrunnen for bevæpningen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener uniformert politi er mulige terrormål.

Bekymret for permanent bevæpning

Bevæpningstillatelsen gjelder uniformert innsatspersonell i tre kategorier: IP1 (beredskapstroppen), IP3 (politidistriktenes utrykningsenheter) og IP4 (øvrig innsatspersonell med årlig trening og godkjenningsprøve for tjenestevåpen).

Les også:SV advarer mot snikinnføring av permanent våpentillatelse

Det var i november i fjor at Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ga politiet adgang til generell, midlertidig bevæpning med bakgrunn i trusselvurderingen fra PST der politi og militært personell nevnes som spesielt utsatte mål for islamister.

Flere har uttrykt bekymring for at den midlertidige løsningen skal bane vei for permanent bevæpning av norsk politi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder