BARNEVERNSBARN: Chilensk-norske Cecilia Dinardi vokste selv opp i barnevernet. Som nyutdannet jurist fikk hun jobb hos Advokatfirmaet Elden. Foto:Helge Mikalsen,VG

Nå kan barn velge advokat fritt: Høyesterett: Barnevernsgutt (14) får ha Cecilia Dinardi som advokat

OSLO (VG) Da barnevernsgutten ville ha Cecilia Dinardi som advokat, oppnevnte retten istedet en annen. Men i Høyesterett vant han fram: 14-åringen skulle få velge selv.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Det er et vanlig problem for barn og unge at de ikke blir hørt på lik linje med voksne. Denne dommen er kjempeviktig. Den slår fast at barn er selvstendige individer med egne rettigheter i rettssystemet, sier Dinardi til VG.

37 år gamle Dinardi har siden hun var ferdig utdannet jurist i fjor blitt en ettertraktet prosessfullmektig for barnevernsbarn over hele landet.

Kanskje ikke så rart: Norsk-chileneren vokste selv opp som barnevernsbarn, etter å ha kommet som asylsøker til landet som 12-åring. Året etter havnet hun under barnevernets omsorg.

Allerede som 16-åring begynte hun å engasjere seg i arbeidet for å styrke rettighetene til barnevernsbarn, noe hun fortsatte med fram til hun drøyt 20 år senere var ferdig utdannet jurist.

ADVOKATFULLMEKTIG: Cecilia Dinardi jobber primært med barnevernssaker og er nå glad for at flere barn får mulighet til å velge den advokaten de selv ønsker. Foto:Helge Mikalsen,VG

Sendt tilbake til biologisk far

Gutten i høyesterettsavgjørelsen fra mai i år var bare 18 måneder gammel da han ble plassert i fosterhjem et sted i Nord-Norge.

For to og et halvt år siden mente barnevernstjenesten at fosterforeldrene var uskikket til å ha omsorgen for gutten.

Barnevernstjenesten gjorde derfor et vedtak om at gutten skulle tilbake til sin biologiske far.

Stevnet barnevernstjenesten

Da tok gutten ut stevning mot barnevernstjenesten. Han ville bo hos sine fosterforeldre og tok kontakt med advokatfullmektig Cecilia Dinardi.

– Han skrev en kort epost til meg der han fortalte at han ville at jeg skulle være hans advokat, sier Dinardi.

Oppnevnte inhabil advokat

For å få partsrettigheter i sin egen barnevernssak må man være fylt 15 år.

Ettersom gutten ikke var fylt 15 år, måtte han derfor få partsrettigheter før han kunne engasjere en advokat til å føre saken om å få flytte tilbake til fosterforeldrene.

Partsrettigheter var greit, mente den lokale lagmannsretten etter krav fra gutten og hans biologiske mor, men både moren og faren motsatte seg at akkurat Cecilia Dinardi skulle oppnevnes, ifølge høyesterettsavgjørelsen.

«De biologiske foreldrene motsatte seg at Dinardi ble oppnevnt og bad om at det ble oppnevnt en advokat i lagkretsen», står det.

Lagmannsretten sa seg enig med foreldrene og oppnevnte en tilfeldig advokat.

Senere viste det seg, ifølge høyesterettsdommen, at lagmannsretten hadde oppnevnt broren til barnevernlederen som håndterte 14-åringens sak – han var derfor inhabil.

Elden: Urimelig å overkjøre barnet

Da anket 14-åringen beslutningen om at han ikke kunne velge den advokaten han ville til Høyesterett. Dinardis sjef, John Christian Elden, førte den selv for Norges høyeste rettsinstans.

– Vi syntes det var svært urimelig at lagmannsretten overkjørte barnet og mente at foreldrene skulle bestemme hvem som skulle bistå ungdommen. Særlig når han hadde motsatt oppfatning av sine foreldrene om omsorgsovertakelsen, sier Elden.

Han er glad for at Høyesterett skar igjennom og slo fast at når et barn først er gitt partsrettigheter i sin egen sak skal valget av advokat «ta utgangspunkt i barnets eget ønske, ikke synet til foreldrene.»

Om barnet er gitt partsrettigheter skal det altså regnes som såkalt «partsdyktig» – i stand til å ta egne avgjørelser som part i saken.

– Barn skal høres, også om sitt valg av fullmektig, sier Elden.

Kort tid etter Høyesteretts opphevelse av lagmannsrettens beslutning om å trosse 14-åringens advokatvalg, ble Dinardi oppnevnt og hun reiste for å møte ham.

– Da kunne vi endelig møtes og det var en hyggelig opplevelse. Det var en veldig blid 14-åring jeg møtte, smiler Dinardi.

VANT FREM: John Christian Elden nådde frem i Høyesterett på vegne av 14-åringen som ville velge advokat selv. Bildet er fra en annen rettssak. Foto:Helge Mikalsen,VG

– Vil få stor betydning

Dinardi er ikke i tvil om at saken vil få stor betydning framover.

– Av egen erfaring vet jeg at dette ikke er første gang dette skjer, men nå kan vi vise til denne avgjørelsen om det er slik at verger motsetter seg ungdommens eget advokatvalg. Den vil også gjøre det mulig for ungdommer i straffesaker, enten de er fornærmede eller siktet, å gjøre krav på sitt eget advokatvalg, sier Dinardi.

Hun mener også at saken viser at arbeidet som er gjort for å styrke barns rettigheter i norsk lovverk har hatt betydning.

– Saken understreker barnekonvensjonens kraft og vi senest i fjor fikk styrket barns medvirkningsrett i barnevernssaker, sier Dinardi.

Ville sikre at guttens egne meninger kom frem

Bodil Kristoffersen representerer 14-åringens biologiske mor.

– Generelt når en 14-åring står i en konflikt om hvor han skal bo, er det best for han å få en advokat som kan gi personlig støtte og som er i nærheten. Dette også for å sikre at det virkelig er gutten sine egne meninger som kommer frem, skriver Kristoffersen i en SMS til VG.

Uenighet om kjennelse

Tore Ihlebæk, den biologiske farens advokat, ønsker ikke kommentere saken.

– Alt jeg vil si er at det foreligger en rettskraftig avgjørelse på at gutten skal bo hos sin far, sier Ihlebæk.

Dinardi påpeker at ankefristen for kjennelsen Ihlebæk viser til ikke er løpt ut, og hun mener derfor at det ikke foreligger en rettskraftig avgjørelse om at gutten skal bo hos far.

– Barnets rettslige begjæring er blitt avvist. Retten mener han ikke har rettslig interesse i hvor han skal vokse opp og at det bare foreldrene og kommunen som har har ankerett. Denne kjennelsen er ikke rettskraftig og vi vil vurdere den sammen med vår klient, sier Dinardi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder