ADVOKAT: Hege Salomon har bistått svært mange voldtatte kvinner, og reagerer å at politiet bruker lang tid på å sikre viktige bevis. Foto: Espen Braata, VG

Åtte av ti voldtektssaker henlegges

(VG Nett) Blir du voldtatt, er sjansen for at politiet oppklarer saken omtrent like stor som sjansen for å bli tatt for å ripe opp en bil.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Politiet henlegger nemlig åtte av ti saker. Andelen er på høyde med anmeldelser for grovt skadeverk.

I de aller fleste tilfellene skyldes henleggelsene at politiet mangler bevis.

Har du en historie å fortelle? Kontakt VG Netts journalister her!

- Det er hårreisende og veldig alvorlig at så få voldtektssaker blir oppklart, og så mange saker blir henlagt. Bistandsadvokater kjemper mot dette hver dag, sier Herdis Magerøy, Leder i DIXI ressurssenter.

Frykter sletting av bevis

VG omtalte mandag kvinnen som anmeldte sin eksmann for voldtekt, og opplevde at det tok to år før politiet henla saken hennes. I Oslo bruker politiet i snitt 280 dager per voldtektsanmeldelse.

KOMMENTAR: Voldtektsetterforskning bør ta tre måneder - maks

Voldtektssaker er kompliserte, og i mange tilfeller vil det være ord mot ord. Det at etterforskningen tar lang tid, kompliserer ytterligere.

- At man bruker lang tid på å sikre bevis, kan føre til store konsekvenser senere i saken. Vitner må innkalles til avhør snarest. Videoovervåkingsbilder kan slettes, vitner kan glemme viktige observasjoner. Har voldtekten skjedd i drosje, nytter det ikke å kontakte taxisentralen etter flere uker for å sikre spor, sier Hege Salomon, som har bistått svært mange voldtatte kvinner.

Over halvparten frikjent i lagmannsretten

Andelen henlagte saker med kjent gjerningsperson i 2010 er den høyeste for hele tiårsperioden, ifølge Voldtektsrapporten for Oslo.

Tall fra Oslo viser at det tas ut flest voldtektstiltaler i saker hvor overgriper er partner eller ekspartner, såkalte relasjonsvoldtekter.

I 2007 fikk riksadvokat Tor-Aksel Busch overlevert en rapport som viste at over halvparten av de som ble dømt for voldtekt i tingretten, ble frifunnet i lagmannsretten.

Den gang fremmet arbeidsgruppen en rekke forslag for «raskere og mer tilgjengelig hjelp og for sikring av bevis etter overgrep».

- Må ikke gå ut over kvaliteten

- Styringssignalene fra Den høyere påtalemyndighet er klare; voldtekt og alvorlige seksualforbrytelser skal prioriteres. Det klare direktivet fra riksadvokaten er at voldtektssaker skal etterforskes målrettet og grundig, med god politifaglig og påtalemessig styring. Det er ikke minst viktig av hensyn til den fornærmede, sier Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat til VG Nett.

Han er opptatt av å understreke at kortere saksbehandlingstid ikke skal gå ut over kvaliteten på etterforskningen.

- Enkelte saker krever store etterforskingsmessige resurser og må ta tid. Andre er mer oversiktlige. Riksadvokaten understreker at en ikke må komme i den situasjon at hensynet til kort saksbehandlingstid går på bekostning av kvalitet og grundighet, noe som igjen vil gå ut over oppklaringen, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder