TILTALT: En 47 år gamle mann er tiltalt for å ha medvirket til folkemordet i Rawanda. Her i samtale med sin forsvarer, advokat Harald Stabell, i 2011. Foto: Hallgeir Vågenes

Klart for dom i Rwanda-saken

Rwanderen som i fjor høst sto tiltalt i Oslo tingrett for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i 1994, risikerer 21 års fengsel om han blir funnet skyldig.

Artikkelen er over syv år gammel

Torsdag formiddag faller dom i saken mot den rwandiske mannen som kom til Norge i 2001 og jobbet som renholder i Bergen fram til han ble pågrepet og siktet våren 2011.

Rettssaken varte i drøyt to måneder før statsadvokatene Petter Mandt og Marit Formo i slutten av november i fjor la ned påstand om 21 års fengsel for rwanderen.

Saken var så omfattende at tingrettsdommer Jonas Madsø har brukt vel så lang tid på å ferdigstille dommen som selve rettssaken tok.

Bakgrunn: Tiltalt for folkemord i Rwanda

Øverste strafferamme

Fengsel i 21 år er lovens øverste strafferamme for lovbruddene tiltalen omfatter. Men statsadvokatene mener dette er en riktig straff for rwanderen.

De mener de har bevist at tiltalte er skyldig på samtlige tiltalepunkter.

Og de avviser at rettssaken har avdekket formildende omstendigheter av en tyngde som gjør det mulig for retten å fravike maksimumsstraffen på 21 år.

Ubrukelig paragraf

Hadde rwanderen vært tiltalt etter folkemordparagrafen i straffeloven, kunne påtalemyndigheten ha lagt ned påstand om inntil 30 års fengsel. Men denne paragrafen trådte først i kraft i mars 2008, og Høyesterett har slått fast at lovbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

Men det at drapene skjedde som ledd i et folkemord, bør retten legge til grunn i skjerpende retning, mener påtalemyndigheten.

Unik

Tiltalen mot rwanderen er unik i norsk rettssammenheng. Aldri tidligere har en drapstiltale med utspring i folkemord gått for norsk rett.

I løpet av tre apriluker i 1994 skal tiltalte ha medvirket til drap på 2.000 mennesker - i hovedsak mennesker fra den etniske gruppen tutsi.

Drapene skal ha blitt gjennomført i løpet av få noen dager i april samme år. Likvideringene ble utført ved hjelp av skytevåpen, håndgranater, macheter, klubber og stokker.

Og våpnene ble brukt av personer fra militsgruppen Interahamwe, politiet og militæret, men også av sivile personer.

Det framgår av tiltalen at 47-åringen skal ha hatt en lederrolle på lokalt nivå.

- Må frifinnes

Folkemordet i Rwanda er ett av de best dokumenterte i historien. Likevel har fraværet av tekniske bevis preget rettssaken i Oslo. Påtalemyndigheten har måttet lene seg tung på vitneprov.

Tiltaltes forsvarere, advokat Harald Stabell og Maria Bergram Aas, fant mange av vitneprovene i saken sprikende, til dels motstridende. I sine prosedyrer krevde de at rwanderen frifinnes. De snart 20 årene som er gått siden folkemordet, tilsier at vitnenes minne om hva de har sett, er svekket, påpekte forsvarerne.

Tiltalte har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld. Han avviser at han var til stede på to av de tre stedene der drapene ifølge tiltalen ble begått. Når det gjelder det tredje åstedet som nevnes i tiltalen, befant han seg utenfor dette da likvideringene ble gjennomført, hevder han.

Reddet mange tutsier

Flere vitner har fortalt at tiltalte reddet livet til flere individer fra folkegruppen tutsi. Påtalemyndigheten aksepterer dette som sant. Likevel er det vanskelig å si hvordan dette vil slå ut i dommen. Statsadvokat Marit Formo argumenterte i retten mot at tiltalte gis senket straff for ha hjulpet tutsier.

Domstoler i ulike europeiske land har tillagt slike redningsaksjoner ulik vekt.

Og bortsett fra de fem første sakene, skal ingen folkemordtiltalt etter 2007 ha oppnådd strafferabatt av spesialdomstolen for folkemordet i Rwanda (ICTR) fordi de har reddet enkeltpersoner fra folkegruppen tutsi fra å bli likvidert av hutumilitsen Interahamwe, ifølge statsadvokat Formo.

Mer om

  1. Krigsforbrytersakene

Flere artikler

  1. Dømt for medvirkning til massedrap i Rwanda

  2. Rwandiske offiserer frikjent for folkemord

  3. Rwanda krever folkemordsiktet utlevert

  4. Silas overlevde massedrapet - bor ved siden av gjerningsmann

  5. Aline (25) var to dager gammel da folkemordet startet – mistet 60 familiemedlemmer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder