OFRE: Både Monika Kørra (24) og Line Hoem (28) har begge valgt å stå frem som voldtektsofre. De er ikke overrasket over at bare 11% av ofre velger å anmelde voldtekt. Foto: BRANDON WADE/AP og HALGEIR VÅGENES/VG

Voldtektsofre om ny rapport: - Skjønner godt at mange ikke anmelder

Da de var 20 år gamle ble Line Hoem og Monika Kørra utsatt for den samme grusomme handlingen. Begge ble dratt inn i en bil og senere voldtatt. At man ikke blir trodd og mangelfullt støtteapparat skremmer ofre fra å anmelde, mener de.

  • Heidi Østhus Erikssen
  • Eirik Landsend Henriksen

Artikkelen er over seks år gammel

Onsdag formiddag ble resultatet av den første store volds- og voldtektundersøkelsen i Norge lagt fram. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Fra undersøkelsen kom det frem rystende tall: 9,4 prosent av norske kvinner har opplevd å bli voldtatt. Kun 11 prosent anmelder voldtekten og 1 av 3 har holdt den hemmelig (se egen faktaboks).

- Dette er veldig alvorlige tall og mørketallene som ble presentert her er mye større enn vi har sett på offentlige statistikker, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Tallene overrasker ikke Line Hoem (28). Hun opplevde å ikke bli trodd etter overgrepet hun ble utsatt for i 2006.

- Jeg opplevde at det var så mye tvil knyttet til min historie og jeg ble stilt spørsmål jeg følte var irrelevante i forhold til situasjonen jeg opplevde, sier 28-åringen til VG.

- Jeg følte ikke at jeg var offeret i saken, men snarere at jeg var tiltalt. Når du har opplevd noe så grusomt som en voldtekt er det veldig vondt når flere ledd stiller så mange spørsmåltegn ved det du forteller.

Hun beskriver prosessen rundt rettssaken som veldig krevende.

- Det er ikke akkurat motiverende å anmelde en så vanskelig opplevelse når man vet at det stort sett ikke fører noen vei. Jeg skjønner godt at så mange kvinner velger ikke å anmelde.

- Hell i uhell

Monika Kørra fikk en helt annen oppfølging etter at hun ble voldtatt i Dallas i USA i 2009. Hun mener det var hell i uhell at overgrepet skjedde der, og ikke i Norge.

- Oppfølgingen og støtten jeg har fått i USA har vært helt fantastisk. Etter at jeg forsvant ble det raskt satt i gang en stor leteaksjon slik at de fant meg raskt, og ingen betvilte det jeg fortalte. Jeg fikk også en utrolig oppfølging av psykolog i etterkant av voldtekten og av bistandsadvokaten frem mot rettssaken, sier hun.

- Støtteapparatet jeg hadde rundt meg var helt avgjørende for at jeg orket å komme meg gjennom rettssaker og alt som følger med.

Ikke overrasket

Line Hoem er i dag varaordfører i Kristiansund og heltidspolitiker. Saken har ikke knekt henne.

- Min oppgave har vært å vise andre at det går an å få et godt liv etterpå, og vise dem at man ikke er alene. Jo flere som snakker om dette, jo mer støtte føler ofrene.

Varaordføreren er ikke overrasket over de dystre tallene i rapporten. Hun synes imidlertid at det er skummelt at mørketallene fortsatt er skyhøye og at det fortsatt er så få som velger å anmelde voldtekten.

- Mange ofre er redd for å bli dømt og det er et stort problem. Fokuset må være på hvem som voldtar, hva vi kan gjøre for å støtte ofrene og hva vi kan gjøre for å endre holdninger. Ikke på hva jenta hadde på seg eller om hun hadde drukket alkohol.

Funnene i rapporten kom heller ikke som noen overraskelse på Monika Kørra, som er enig med Hoem om at det må gjøres mer for at det skal bli lettere for ofre å fortelle om og anmelde voldtekter.

- Jeg mener dette er et samfunnsproblem, og at vi lever i en verden hvor voldtekt blir tiet i hjel. De som snakker ut blir sjelden tatt på alvor, få blir trodd, og de som overgriper får ofte ikke straffen de fortjener, sier Kørra.

- Å åpne seg om noe som føles så personlig er ikke lett, og de fleste vil helst bare glemme, og leve et så normalt liv som mulig videre. Problemet er at uten hjelp blir livet kanskje aldri det samme igjen, fortsetter hun.

- Kan lære av USA

Etter å ha flyttet til Dallas i USA, ble hun en desemberkveld i 2009 kidnappet og gruppevoldtatt av tre menn. To av gjerningsmennene ble dømt til livstid og den tredje fikk 25 års fengsel etter å ha samarbeidet med politiet i saken

At gjerningsmennene fikk så strenge straffer var ifølge Kørra en viktig grunn til at hun var i stand til å komme seg videre etter hendelsen.

- Jeg føler at rettferdigheten seiret til slutt, at jeg ble tatt på alvor og at de fortjente sin straff. Det gjorde at jeg klarte å gi slipp på alle de vonde følelsene og jeg fikk livsgleden tilbake.

- Jeg mener vi i Norge har noe å lære av måten USA behandler slike saker på. Det handler om signalene som blir sendt ut ved straffene som gis, samt viktigheten av strenge straffer for at den som allerede har vært gjennom så mye vondt skal kunne leve et verdig liv videre, sier Kørra.

Håper på nye tiltak

Nå håper Line Hoem at den nye rapporten fører til at regjeringen iverksetter flere tiltak for å hjelpe ofrene.

- Det må bli mer fokus på det helhetlige bildet. Jeg håper at denne rapporten kan bidra til flere krise- og voldtektsmottak, bedre kompetanse blant dem som skal ta i mot de som har opplevd vold og seksuelle overgrep og at det settes av ressurser i politiet til å jobbe med dette.

Monika Kørra er glad for at mye jobb er lagt ned i å kartlegge voldtektsproblematikken i Norge, men også hun understreker at det er handling som nå er viktigst.

- Nå har vi noe konkret å jobbe ut fra, og nå er det handling som teller. Vi må få økt kunnskap, opplyse bedre om hvor man kan søke hjelp og forbedre hjelpen til de som faktisk oppsøker den. Oppfølging fra psykolog bør være ren rutine for de som har tatt steget og anmeldt, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder