LØNN: Industriarbeideren økte lønnen med tre prosent ifjor. Bilde er fra produksjon i Tinfoss Titan i Odda. Foto:Annemor Larsen,VG

I dag kom lønnsstatistikken for i fjor: Her er lønnstaperne - og vinnerne

Bank og finans og lærerne er taperne

Varehandel og helseansatte vinnere

Etter mange år som lønnsledende fikk de ansatte innen bank og forsikring en av de dårligste lønnsutviklingene i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det tekniske beregningsutvalget la mandag formiddag frem sine første tall for lønnsutviklingen for 2014.

Det viste at lønningene steg med 3,1 prosent i fjor og at overhenget - tillegg gitt i fjor, som statistisk blir del av 2015-lønnen er 1,4 prosent. (Vel en prosent for industriarbeidere, en prosent for varehandel, 1,2 for finans, to prosent i staten og 1,75 i kommunene).

Konsumprisindeksten anslås til å bli 2,3 prosent i år.

Her er lønningene

Her er oversikten over vinnerne og taperne i lønnsoppgjøret i fjor og de senere årene (lønnsøkning i fjor og de siste fem årene i prosent, den reelle lønnen og antall årsverk)

Industriarbeidere 3 % 20 % 419 800 kr. 92 800 årsverk

Industrifunksjonærer 3,25 % 22,4 % 650 900 kr. 73 800 årsverk

Varehandel 3,5 % 19,3 % 442 100 kr. 84 000 årsverk

Bank og finans 2,9 % 25,6 % 640 500 kr. 30 600 årsverk

Offentlig forvaltning samlet 3,1 % 20,1 % 471 500 kr. 609 100 årsverk

Statsansatte 3,25 % 21,1 % 507 300 kr. 139 500 årsverk

Kommuneansatte 3 % 20,3 % 448 700 kr. 372 300 årsverk

Undervisning 2, 3 % 18,7 % 496 000 kr. 89 000 årsverk

Helseforetakene 3,4 % 19,8 % 506 700 kr. 97 000 årsverk

Streik ga tap

Med en lønnsutvikling på 2,9 prosent er de ansatte innen bank og finans lønnstaperne i fjor. Men de siste årene har de vært vinnerne, så det er ikke akkurat synd på dem.

Også undervisningspersonell hadde et svakt oppgjør, med 2,3 prosent lønnsutvikling. Det fremholdes at streiken ga tap.

Lønnsstatistikken viser at varehandel og helseforetakene fikk best lønnsutvikling, med 3,5 og 3,4 prosent, men det er små utslag.

Taperne er vinnerne

Hvis du ser på tallene for lønnsutviklingen de siste fem årene, viser tallene egentlig at lønnsutviklingen i Norge har vært svært lik.

Med fjorårets taper, finansfolkene, som vinnerne. De ansatte i varehandelen har kommet dårlig ut, men spesielt undervisningspersonell, som har hatt dårligst lønnsutvikling de siste fem årene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder