SA NEI: 24. februar 1814 sa Christian Frederik nei til å overgi Norge til Sverige.

24. februar 1814: Christian Frederiks nei

Karsten Alnæs om 1814-dramatikken: Nektet å overgi Norge

På denne dagen for akkurat 200 år siden kom tre svenske utsendinger til Christian Frederik. Men prinsen valgte å spille høyt.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Utsendingenes oppdrag var å fortelle den danske prinsen at han straks måtte oppfylle de betingelser som var avtalt i Kieltraktaten: Norge skulle opgis, og overlates til den svenske generalguvernøren og de svenske militære befalingsmennene. Det var generalguvernørens representant, grev Axel von Rosen, som var leder for delegasjonen.

Svenskene kom til Christiania om morgenen, og tok inn hos general Haxthausen som bodde på det nåværende Christiania torg.
Rosen brakte med seg flere brev og proklamasjoner, blant annet en fullmakt fra den nyutnevnte generalguvernør Essen om at han kunne forhandle på generalguvernørens vegne. Dessuten en proklamasjon fra den svenske kongen til det norske folk, og et brev der generalguvernøren ber om å få utlevert navnet på de kommisjonærer som skulle overlevere Norge til ham.

I brevet ber Essen om at to norske menn skulle sendes til Sverige for å være med på å ordne de nødvendige forsendelsene av korn til landet, og fastsette dagen da de svenske troppene kunne marsjere inn i landet. I tillegg ber han også om å bli underrettet om hvilken dag Christian Frederik aktet å forlate Norge.

I et annet brev vises det til at den engelske regjeringen hadde bestemt at britiske krigsskip fortsatt skulle blokkere norske havner inntil svenske tropper hadde inntatt festningene.

Prins Christian Frederik (1786-1848)

Svenskene ble mottatt av prins Christian Frederik i audienssalen i Paleet, som var prinsens bolig i Norge. Prinsen var omgitt av noen av landets fremste menn da han ga svenskene sitt nei:

«Mitt eneste svar til Dem er den proklamasjonen jeg har sendt til det norske folk» sier Christian Frederik til svenskene.

Dermed leser han opp kunngjøringen, der han erklærer seg som Norges regent, og at det norske folk nå er fritt og uavhengig og selv har rett til å bestemme sin regjeringsforfatning.

Spenningen dirrer. Prinsen spiller meget høyt, legger om ikke alle, så de fleste kort på bordet. Han må ha vært forsynt med en sterk selvbevissthet og har følt seg uovervinnelig etter den jublende varmen han var blitt møtt med.

Christian Frederik inviterte deretter svenskene til middag, men Rosen avslo. De forlot Christiania samme ettermiddag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder