AVVISER: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker avviser igjen at det er noe grunnlag for kritikken som rettes mot henne. FOTO: KRISTIAN HELGESEN / VG Foto: ,

Fiskeriministeren i kongekrabbebråk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) anklages igjen for sin lederstil. Denne gangen er det samer som er satt på land, som skaper rabalder.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

­Ansvarlig for fisk i Sametingsrådet, Silje Karine Muotka, går kraftig ut mot statsråden.

– På to dagers varsel stengte hun ute 43 kongekrabbefiskere med båter under seks meter. Det rammer et allerede hardt prøve sjøsame-samfunn. Uten å rådføre seg med oss, har hun kastet småkårsfolk på land, mens de med større båter får fortsette å fiske. Det reagerer vi kraftig på, sier Muotka, som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR).

Det skjedde i sommer og skaper fortsatt bølger. Saken kommer opp på helgens landsmøte i NSR.

– Monolog i stedet for dialog

Muotka mener Aspaker har opptrådt arrogant.

– Ja, arbeidsformen har i denne saken vært arrogant, i den forstand at hun kjører monolog i stedet for dialog: Sametinget krevde naturlig nok konsultasjoner etter avtalene vi har. Ministeren avviste ensidig dette, og det er oppsiktsvekkende. Ministeren gjennomførte ett møte hvor hun presiserte at hun ikke konsulterte Sametinget, det vil si, hun ville ikke forsøke å finne løsninger som også Sametinget kunne akseptere, sier hun.

Dialogmøte endte i bråk

Aspaker fikk også kjeft tidligere i uken etter et møte med ordførere og næringsinteresser som jobber for villfiskens vel.

Hun ble anklaget for å invitere til dialogmøte om konflikten mellom oppdrettsfisk og villfisk – hvor hun etter hvert sto for dialogen.

– Når du blir invitert til et dialogmøte forventer du å bli møtt med respekt. Men hun var langt unna det. Det går ikke an å oppføre seg slik, sa Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim (Sp) etter det møtet.

– Hun vil ikke ha dialog

Det er mangel respekt til å lytte til andre, som igjen rammer fiskeriministeren.

ADVARER: Fiskeripolitisk talskvinne i Sametingsrådet, Silje Karine Muotka, advarer sterkt mot at samiske fiskere ikke skal få fiske kongekrabbe. FOTO: Norske Samers Riksforbund Foto: ,

– Ministerens fremgangsmåte viser at hun ikke hadde til hensikt å komme til enighet med Sametinget. Det gir klare signaler om at hun ikke vil ha dialog eller finne felles løsninger. Det er trist. Dette er en fremgangsmåte som skiller seg fra tidligere regjeringer, sier hun og viser til at Sametinget og regjeringen har en konsultasjonsavtale og at Sametinget har retningslinjer som fiskeriministeren selv og sametingspresidenten ble enige om i desember 2013.

– Ingen ulykke på over ti år

Hun sier at argumentene dessuten er dårlig.

– Fiskeriministeren argumenter med at det er for dårlig sikkerhet i en båt under seks meter, men det er nå de båtene samene har og vi har ikke fått rapportert noen alvorlig ulykke siden det kommersielle fisket etter kongekrabbe startet i 2002. Og det er altså slik at de ikke går ut av fjorden med båtene, men fisker lokalt.

Hun sier kongekrabbe-inntektene kommer godt med, for en gruppe som har små inntekter.

– Det er 36 menn og syv kvinner som ikke lenger får bruke båtene sine. Vi snakker ikke om helårsinntekt, men en viktig biinntekt for folk som har beskjedne inntekter allerede.

Avviser

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) sier de har fulgt prosedyrene.

– Det ble avholdt en konsultasjon med Sametinget om denne saken i forkant av forskriftsfastsettelsen. Konsultasjonen ble holdt på administrativt nivå, etter ønske fra Sametinget. Før det var forslaget sendt på høring av Fiskeridirektoratet på vanlig måte, sier hun.

– Hvorfor frata kystsamer, små men sårt tiltrengte inntekter?

– Endringene innebærer ikke at fiskere fratas mulighet til å fiske, men at de må gjøre det fra en båt over seks meter. Begrunnelsen for kravet er faglige råd om at det ikke er forsvarlig hverken ut fra dyrevelferd eller sikkerhet å drive kongekrabbefiske fra så små båter. Reguleringen gjelder kun fartøy i åpen gruppe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder