FLEST I NORD: Finnmark og Østfold har flest innbyggere med betalingsproblemer. Førstenevnte har dog ikke hatt noe økning de siste fem årene. Oslo har hatt betydelig økning. Best i klassen er folk som bor på Vestlandet. Foto: Illustrasjon:SONDRE NILSEN,

Gjeldskrisen: Vestlendinger best til å betale regninger

Nordmenn med alvorlige betalingsproblemer bor spredt over hele landet - bortsett fra Vestlandet. Der bor nemlig de beste betalerne.

Artikkelen er over fem år gammel

I april i år var 235.526 nordmenn svartelistet, viser en landsomfattende oversikt, som VG i dag kan presentere.

VGs granskning viser at det har vært eksplosiv økning i betalingsanmerket gjeld de siste årene. For de som rammes er konsekvensene alvorlige.

Men noen rammes sjeldnere enn andre.

Tallenes tale er klar: Av landets 50 beste kommuner ligger åtte av ti på Vestlandet.

Her er det færrest personer per tusen innbygger med betalingsanmerkning, og på toppen troner småkommunene Masfjorden, Hyllestad, Leikanger og Vik.

– At vestlendinger er best i klassen skyldes en kombinasjon av dyktighet og flaks. De har en plikt- og arbeidskultur om å yte, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank.

VG GRAFIKK:Her er full oversikt over de verste og beste kommunene

Best i vest, dårligst i nord

Vestlandet skårer best i de fleste økonomiske variabler. Det være seg arbeidsledighet, sykestatistikken, utdanningsnivå, uførestatistikken og inntekt per innbygger.

– Det kan forklare at de også topper VGs statistikk. Det har vært en forbausende stabil tendens. Finnmark og Østfold kommer dårligst ut i de fleste statistikker, mens Vestlandet gjør det best, sier Kjell Gunnar Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Oslo med sin unge befolkning og som hjem for flest fattige enn noen annen storby i Norge, skårer midt på treet når det gjelder betalingsproblemer. Kun 53 personer per 1000 er svartelistet.

Oslo, Vest-Agder og Telemark er likevel noen av fylkene som har hatt størst økning i andelen personer med betalingsanmerkning.Finnmark stabil

Finnmark har størst andel innbyggere med betalingsproblemer, men har nesten ikke opplevd noe forverring siden 2009.

At vestlendinger er flinkes i klassen skyldes blant annet utviklingen av oljenæringen. For områdene lenger nord handler det om fraflytting og endringer i fiskerinæringen.

Men det er ikke hele forklaringen.

– Dette kan ha med innstillingen å gjøre. Vestlandet er tradisjonelt et veldig religiøst område. Arbeidsmoralen og etikken er preget av dette, selv om folk ikke lenger er så religiøse, sier Salvanes.

Professoren trekker også frem entreprenør-ånden, og den massive småindustrien.

– Mange av de såkalte Gasellebedriftene, nystartede og vellykkede firmaer, ligger på Vestlandet, sier han.

Salvanes understreker et det er svært kompliserte prosesser bak forholdene VG avdekker i sin analyse, og at det er vanskelig å gi et konkret svar på hvorfor noen områder i Norge gjør det så mye dårligere enn andre.

– Mye av veksten i norsk økonomi har kommet i oljerelaterte næringer. Det har vært en bedre inntektsutvikling i denne delen av landet. Samtidig finner du tette samfunn som har kontroll på hva folk gjør, sier Andreasen.

– De har en «go-get-it»-holdning. Den sitter i ryggmargsrefleksen, sier Salvanes.

KOMMENTAR: Alltid i minus

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder