Forsker om terrortrusselen: - Kan oppfattes som vi har gått til krig

PST: Kan komme terrorangrep innen ett år

INNENRIKS

Kom med oppdatert trusselvurdering i dag

Terrorekspert mener PST kanskje bidrar til økt terrorfrykt

Ståle Ulriksen ved NUPI mener Norges bidrag i kampen mot IS kan gi terrororganisasjonen et påskudd til å rekruttere folk til å begå terrorhandlinger.

Publisert: Oppdatert: 05.11.14 13:58

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) offentliggjorde onsdag formiddag en oppdatering om trusselvurderingen mot Norge.

– Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriver PST.

Denne beskjeden har relevante departementer og etater mottatt det siste døgnet.

– Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstagere være særlig utsatte, skriver PST.

Politiet, PST og Forsvaret vil nå vurdere risikoreduserende tiltak. Hadia Tajik, leder i Stortingets justiskomité, forutsetter at regjeringen setter iverk nødvendige tiltak for å hindre terror på norsk jord.

Vi må alle følge de rådene vi får fra sikkerhetsmyndighetene, og merke oss hva som er deres vurdering nå, sier Tajik til VG.

- Kan helt sikkert inspirere til å utføre terror

VG avslørte i forrige uke at det lå an til en beslutning om å sende over hundre soldater til den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak – pluss inntil 75 soldater i NATOs nye styrke i Afghanistan fra nyttår. Under en pressekonferanse dagen etter ble opplysningene bekreftet av regjeringen.

- Norges bidrag kan av andre oppfattes som at vi helt klart har gått inn i krigen. IS har klart å rekruttere så mange og fått så stor sympati i så mange grupper i vesten og hele den islamske verden. Hvis de kan inspirere folk til å reise ned, kan de helt sikkert inspirere til å gjøre terrorangrep også. Det er ikke en urimelig slutning, sier Ståle Ulriksen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG, kort tid etter at den nye trusselvurderingen fra PST ble offentliggjort.

- Hva betyr dette konkret?

- Når PST går ut med slikt så er det vel for at folk og institusjoner skal være litt mer på vakt. Jeg har ikke sett noe som går på heving av beredskapsnivåer, men det kan godt ha skjedd uten at jeg vet det.

Forhindre og forberede

- Hvis man tar dette alvorlig så handler det om å drive spaning og om å gjøre responstiden kortere. En ting er å forhindre et angrep, en annen ting er å være forberedt når et angrep allerede har skjedd. Der synes jeg ikke vi har kommet så veldig mye lenger etter 22. juli, sier Ulriksen.

Han sier at Forsvaret har kjørt på såkalt a-beredskap ganske lenge, som ifølge Ulriksen betyr at de skal være litt mer årvåkne.

- Den nye trusselvurderingen kan bety at man hever dette ytterligere, særlig hvis det dukker opp noe konkret. Det skjer nok lite hvis ikke det foreligger.

- Sterk trussel mot vestlige land

Per Christian Gundersen er kommandørkaptein, og jobber ved forsvarets høyskole. Han mener Norge nå har blitt en logisk motstander og et terrormål for IS.

- Siden Norge nå har besluttet å delta aktivt i kampen mot IS, blir Norge en mer logisk og tydeligere motstander, sier han og utdyper:

- IS er en multinasjonal terrororganisasjon med global rekkevidde. Når disse radikale kommer tilbake til hjemlandet igjen, kjenner de infrastrukturen og kan gjerne språket. De fremstår derfor som en sterk trussel mot vestlige land, Norge inkludert.

Annen form for terror

Førsteamanuensis Jan Oskar Engene ved institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) mener dagens offentliggjøring fra PST er «litt i samme gate» som den åpne trusselvurderingen som kom tidligere i år.

- Ellers er det en advarsel mot en dreining mot små begrensede angrep på enkeltpersoner. Det er en annen type terrorisme enn de store voldsomme anslagene fra al-Qaida, som i New York, London og Madrid.

Han sammenligner de angrepene som PST nå advarer mot med tidligere trusler mot karikaturtegnere og drapet på den 25 år gamle britiske soldaten Lee Rigby på åpen gate i London i mai i fjor.

– Ekstrem islamistisk terror i Europa har de siste årene vært preget av lite komplekse angrep, utført med våpen og virkemidler som er enkle å anskaffe og bruke. Angrepene har i økende grad blitt rettet mot lett tilgjengelige, men symbolske mål. Slike angrep kan være vanskelige å forhåndsvarsle, skriver PST i dagens pressemelding.

- Kan gå ut over sivile

Engene mener dette er en påpekning av at terroren man forbinder med al-Qaida har endret karakter.

- Mitt inntrykk er at det advares mot en type terror som har begynt å ligne mer og mer på den rasistiske, høyreekstreme og nynazistiske formen for politisk ekstremisme og vold. Den gjennomføres også ofte med enkle midler.

- Er det fare for at slike angrep som her beskrives kan gå ut over sivile?

- Det kan ut over sivile, for man er bekymret for symbolske mål og myndighetspersoner. Men det er snakk om lite komplekse angrep, utført med enkle virkemidler og våpen som er enkle å bruke. Det tyder på noe annet enn de store og spektakulære angrepene.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at trusselsituasjonen PST informerte om onsdag er helt annerledes enn den Norge opplevde i sommer.

– Da visste vi ikke hvor trusselen skulle ramme. Befolkningen som sådan har ikke fått et skjerpet nivå. Nå gjelder det forsvar og politi. Det er rettet mot oss. Det er en vesentlig forskjell, og den er viktig, sa han på en pressekonferanse i Politidirektoratet onsdag, skriver NTB.

Mener PST kanskje skaper terrorfrykt

Videre mener han det er godt mulig at den type politisk vold som skjer ellers i Europa, som det ikke rettes oppmerksomhet mot nå, totalt sett har et større omfang enn den terrorvirksomheten PST er bekymret for.

- Spørsmålet er om PSTs nye trusselvurdering egentlig dreier seg om en redusert terrortrussel, eller om det er en alarmmelding. Vi er kanskje i en paradoksal situasjon etter en pressemelding som denne, der det er PST og myndighetene som skaper terrorfrykten i Norge.

- Burde de ikke gått ut med dette?

- Det er jo jobben deres å være opptatt av disse spørsmålene, men jeg synes måten PST går ut på, tyder på at offentligheten holdes på tå hev. Mitt tips er at det ikke går så veldig lang tid før PST igjen påpeker at de ikke har de virkemidlene de trenger, og at de trenger en innskjerping av lovverket og utvidet kriminalisering.

VG har konfrontert PST med Engenes uttalelser. De ønsker ikke å kommentere dette.

Her kan du lese mer om