Allmennlegeforeningen: Mistenkeliggjør pasientene

Pasientforening: Mistenkeliggjør fastlegene

Arbeidsminister Robert Eriksson la frem det nye forslaget til lovendring fredag. Leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, tror tiltaket vil ha liten effekt. Foto:NTB SCANPIX/DEN NORSKE LEGEFORENING,

Foreningsleder om Eriksson-forslag: Gir mer byråkrati

Statsråd Robert Eriksson vil at en uavhengig lege skal
vurdere om det var riktig av fastlegen å gi sykmelding eller ikke. Det møter både motstand og ros.

  • Audun Jahren

Artikkelen er over fem år gammel

I et forsøk på å redusere sykefraværet, har arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) foreslått at en ny, uavhengig lege skal komme med en «second opinion» etter at fastlegen har gjort sin vurdering av pasienten. I første omgang er det snakk om en forsøksordning i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Det skal kun være aktuelt der sykmeldingen strekker seg ut over seks måneder.

Den nye legen skal vurdere om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at personen ikke kan være i arbeid, om personen vil kunne være i aktivitet eller på arbeidsrettede tiltak og vurdere i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt.

Lovforslaget ble lagt frem fredag, som en del av en større tiltakspakke for å få flere personer i arbeid.

BAKGRUNN: Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte

– Veldig byråkratisering

– Slik forslaget fremstår, virker det som en veldig byråkratisering av sykmeldinger. Blant annet vil man trenge en klageinstans hvis man ikke er fornøyd med den nye vurderingen, sier leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, til VG.

Det klinger neppe godt for Eriksson, som en rekke ganger har uttalt at han er opptatt av lite byråkrati.

Sollien tror heller ikke forslaget vil bidra til å få ned antall sykmeldinger i Norge.

– Jeg tror ikke forslaget har noen hensikt. Hvis den andre legen får det samme vurderingsgrunnlaget som den første, vil man i de aller, aller fleste tilfellene ende opp med det samme resultatet. En lignende ordning er også tidligere testet i England, uten at det hadde noen effekt, sier hun.

Hun mener forslaget først og fremst mistenkeliggjør de sykmeldte.

– Slik jeg tolker det, bunner forslaget i en tanke om at det er mange som er sykmeldte uten at de trenger å være det. Legene har ingen gevinst av å sykmelde folk unødvendig, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

VIL ENDRE LOVEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la fredag fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Foto:Torstein Bøe,NTB scanpix

Heller frivillig ordning

Hun mener det kan være en god idé å søke en «second opinion» i enkelte tilfeller, men da som en del av en frivillig ordning.

– Vi mener det vil være en bedre ordning om fastlegene i enkelte tvilstilfeller selv kan be om å få pasienten vurdert av en annen lege. Et system for dette vil være mer hensiktsmessig, mener Sollien.

Sykefraværet i Norge er på rundt 6,5 prosent, noe som gjør at Norge er det landet i OECD hvor flest årsverk går tapt som følge av sykefravær. Sollien tror Norge har høyere sykefravær enn andre fordi vår system er det beste.

– I Norge har arbeidstagerne de beste rettighetene når det gjelder sykmeldinger. Derfor er også sykefraværet høyere enn i andre land, sier hun.

Ikke tillit?

STUSSER: Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Tone Granaas. Foto:NORSK REVMATIKERFORBUND,

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Tone Granaas, sier at hun ikke kjenner detaljene i forslaget, men syns det er pussig at man ikke lenger har tillit til fastlegenes vurderinger.

– Hvorfor stoler man ikke på fastlegene lenger? Det stusser jeg over, sier Granaas til VG.

Hun føler at forslaget mistenkeliggjør fastlegene i større grad enn pasientene.

– Det er fastlegenes avgjørelser som blir etterprøvd. Men jeg tenker at det er fastlegen og pasienten selv som best kjenner sykdomsbildet og kan avgjøre om det er en sykmelding eller andre tiltak som best kan gjøre pasienten frisk. Det er vanskeligere for en utenfra å avgjøre, sier hun.

– Bra med nye øyne

Men ikke alle er negative til det nye forslaget. Generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, mener det iblant kan være positivt for pasienten å bli sett med nye øyne.

– En annen lege kan ha andre forslag til hvordan du kan bli bedre, så dette forslaget tror jeg kan være bra for pasienten. Pasienter har allerede rett på en ny vurdering hos en annen fastlege hvis man tviler på vurderingen til sin egen fastlege. Jeg ser ikke noe problem med dette forslaget, sier Thorne.

Han sier at det er mye innen medisin det er uenighet om, og at det derfor kan være bra med flere vurderinger.

– For ikke lenge siden var det en pasient som ble behandlet ved et sykehus. Der slo de fast at han hadde et dårlig kne det ikke var mulig å gjøre noe med. Han gikk til et annet sykehus og fikk en ny vurdering. Der ble han operert, og seks måneder senere kunne han spille bedriftsfotball igjen, sier Thorne.

Mer om

  1. Helse

Flere artikler

  1. Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte

  2. Eriksson la frem endringer i arbeidsmiljøloven: Regjeringen vil øke straffen på brudd på arbeidsmiljøloven

  3. Foreslår midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder

  4. Forskere i ny rapport: Pasienter lokkes med sykemeldinger

  5. Debatt om grensen for å bli syk: LO-Gerd: Det er sykt å be syke jobbe

  6. Nav-møter som virker

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder