HANDLEVANER: I en stor ny undersøkelse fra Forbrukerrådet kommer det fram at mange nordmenn er opptatt av pris når de handler mat, men at kvalitet er mer viktig. Foto: THOMAS ANDREASSEN

HANDLEVANER: I en stor ny undersøkelse fra Forbrukerrådet kommer det fram at mange nordmenn er opptatt av pris når de handler mat, men at kvalitet er mer viktig. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Slik er nordmenns handlevaner

Vi vektlegger kvalitet fremfor pris når vi skal handle mat, men bare fem prosent leser hva maten inneholder.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det kommer fram i en ny undersøkelse utført av Forbukerrådet om dagligvaremarkedet og nordmenns handlevaner.

Forbrukerrådet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet fått i oppdrag å utrede muligheten for en informasjonsløsning i dagligvaremarkedet for forbrukerne.

Som en del av utredningen er det blitt gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse blant 1583 personer i befolkningen om forbrukernes handlevaner, adferd og holdninger - samt å kartlegge hva slags informasjon forbrukerne ønsker når de handler mat.

Her er noen av de viktigste funnene i undersøkelsen:

* Åtte av ti nordmenn handler mat hver dag eller flere dager i uken. Det er personer i alderen 18 til 29 år som i størst grad gjør daglige innkjøp sammenlignet med de som er eldre.

* En av tre er så vant til den daglige handleturen på butikken at de ikke tror de kommer til å slutte med det.

* Fem av ti nordmenn svarer at de ofte eller alltid bruker handleliste. Kvinner planlegger innkjøpene sine i større grad enn menn. Bruk av handleliste er også mer utbredt blant de eldre.

* To av tre velger å dra til en annen butikk om de ikke får tak i alle matvarene de skal ha i én butikk.

* Pris er ikke det viktigste kriteriet når vi handler. Likevel er det mange som bryr seg om pris. Seks av ti nordmenn svarer at de ofte eller alltid sjekker pris på matvarene før de kjøper dem. For befolkningen generelt betyr pris mindre enn kvalitet.

* En av tre handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat».

* For tre av fire forbrukere er butikkens beliggenhet avgjørende for hvor hverdagsmaten handles inn. Det nest viktigste kriteriet er at butikken har enkel og god parkering. Pris er nummer tre over årsaker til valg av butikk og hverdagsinnkjøp.

* Fire av ti mener at det er viktig at butikken er oversiktelig, ren og ryddig.

* Når vi skal handle inn til helgen er over halvparten opptatt av et ekstra bredt vareutvalg, samt at butikken har alle varene man trenger.

* Tre av ti nordmenn velger butikk basert på vane, mens fire av ti velger lave priser som et viktig kriterium.

*Fire av ti nordmenn er enig i at det er lett å se hvilke ingredienser maten inneholder. Mange unnlater å orientere seg om innholdet i maten fordi innholdsfortegnelsen har for liten skrift, er vanskelig å lese, eller synes det er for krevende.

* Bare fem prosent svarer at de alltid leser hva matvarene inneholder før de kjøper dem, mens en av fire svarer at de ofte gjør dette. 36 prosent svarer at de sjelden eller aldri leser hva maten inneholder.

* Hele seks av ti nordmenn er interessert i informasjon om innhold av fett, salt og sukker.

* Halvparten av befolkningen er opptatt av innhold av kunstig søtningsstoff.

* 48 prosent ønsker informasjon om innhold av proteiner, kostfiber, vitaminer og mineraler.

* 44 prosent vil bli informert om innhold av tilsetningsstoffer, mens 36 prosent er interessert i innhold av konserveringsmidler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder