BLE RAMMET: Vigdis Gammelsæter og sønnen Stein Ijzermanus ble rammet av rotavirus denne uken, og måtte inn på sykehus. Hadde Stein fått rotavirus-vaksinen, kunne dette vært ungått. Likevel er moren noe kritisk til den nye vaksinen. Foto:Marie Moen Kingsrød,VG

VG-leserne spør Folkehelseinstituttet: Hva inneholder rotavirus-vaksinen?

VG-leserne stilte i går sine spørsmål til FHI om den nye rotavirus-vaksinen som skal gis til norske barn. Flere lurte på om vaksinen er økonomisk motivert.

Marie Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Dette skrev VG om den nye rotavirus-vaksinen i går:

Til tross for at Rotavirus fører til svært få dødsfall i den vestlige verden, og de aller fleste barna blir helt friske i etterkant, mener FHI at det er nødvendig at norske barn tar vaksinen.

– Vi har kommet til denne konklusjonen etter å ha vurdert reduksjon i sykelighet og at rotavirusvaksinasjon vil beskytte de minste og mest sårbare barna. Dette er en sykdom som gir store plager for barna og som skaper mye bekymring for foreldrene. Det er også en stor belastning for norske sykehus, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, John-Arne Røttingen.

Under dagens tett på nett-møte med Røttingen og hans kollega og lege Elmira Flem fikk de inn flere spørsmål på om vaksinen er mer økonomisk motivert enn helsemessig motivert.

En leser skrev blant annet «For meg skriker dette av samfunnsøkonomi, og ingenting annet!»

FHI er klare i sitt svar: Nei, det stemmer ikke.

BAKGRUNN: Norske babyer får ny vaksine - den ellevte i rekken

- For å redusere alvorlig sykdom

På spørsmål om dette svarer legene følgende til VGs lesere:

«Begrunnelsen for å innføre rotavirusvaksinen er å redusere alvorlig sykdom forårsaket av dette viruset. Barnas helse er altså begrunnelsen og ikke foreldrenes bekymringer, men vi er glade for at ved å redusere sykehusinnleggelser så slipper omtrent 1000 foreldre den erfaringen hvert år.»

Videre skriver de følgende:

«Når man så først har vurdert at en vaksine bør innføres, vil den konkurrere om begrensede helsebudsjetter. Samfunnsøkonomiske vurderinger er dermed viktige for å begrunne hvorfor dette tiltaket bør prioriteres foran andre. Da vil reduserte sykehusinnleggelser og mindre fravær fra arbeid bidra til at vaksinen også sees som verdt ressursbruken.»

EKSPERTENE SVARTE: Lege Elmira Flem og smitteverndirektør John-Arne Røttingen ved FHI. Foto: FHI,

LES OGSÅ: Norske småbarnsmødre er skeptiske

I går skrev VG om Mamma Vigdis Gammelsæther og sønnen Stein (11 mnd) som har blitt rammet av rotavirus denne uken. Stein har vært på sykehus i to dager, alvorlig dehydrert, på grunn av dette. Moren har vært bekymret for sønnen og de plagene rotaviruset har medført. Likevel er hun ikke overbevist om nødvendigheten av en vaksine.

Gammelsæther, som selv er statsviter, synes det samfunnsøkonomiske aspektet ved denne vaksinen er interessant - siden rotavirus rammer så mange i alvorligere eller mindre-alvorlig grad.

- Om man ser på det (grovt regnet fra mitt hode) blir det slik: Cirka 30.000 tilfeller av alle typer rotavirus per år - cirka 60.000 foreldre som kanskje tar ut opp til to omsorgsdager hver. Det bli 120.000 fraværsdager og 930.000 arbeidsdager. I tillegg kommer 1000 innleggelser årlig og de kostnadene det medfører av sykehusopphold og personal, sier Gammelsæther til VG.

Hun fortsetter:

- Det er klart at denne vaksinen slikt sett kan være et samfunnsøkonomisk godt tiltak, men jeg stiller meg undrende til om de helsemessige argumentene (som jo bør være de tyngst veiende argumentene) er gode nok – uten at jeg har noen helsefaglig bakgrunn eller kunnskap til å si noe om det, sier hun.

Dette inneholder vaksinen

Noen av leserne stilte spørsmål om vaksinens innhold. Ifølge Legemiddelverket inneholder vaksinen følgende: Humant, levende, svekket rotavirus, sukrose, dinatriumadipat, Dulbecco’s Modified Eagle Medium, sterilt vann til 1,5 ml.

På spørsmål om aluminiumsderivater i vaksinen, svarer FHI at vaksinen ikke inneholder dette eller tungmetaller.

«Rotavirusvaksinen er en drikkevaksine som ikke inneholder vaksineforsterkere (adjuvans). Det er altså ikke tilsatt aluminiumsderivater i vaksinen.»

- Det er frivillig

Andre hadde spørsmål om det er bra for barna å unngå vaksinene. Folkehelseinstituttet anbefaler alle barna å følge barnevaksinasjonsprogrammet. Samtidig skriver de at gjennomgått infeksjon kan gi beskyttelse, men også gi alvorlige komplikasjoner.

«Kan man lovlig slippe å vaksinere sine barn, hvis man mener vaksine er farligere enn sykdom? Det er jo en kjensgjerning at ved å bli syk, bygger kroppen opp et bedre immunapparat, og ofte er man immun i flere 10 år etterpå mot det virus man har hatt.» spør en leser.

FHIs leger og smitteverndirektør svarer:

«Det er frivillig å vaksinere seg med vaksinene som tilbys i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Gjennomgått infeksjon gir ofte beskyttelse men kan dessverre også føre til både alvorlige komplikasjoner, varig svekket helse og dødsfall. »

Resten av spørsmålene og svarene kan du lese her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder