ENKLERE: Barneminister Inga Marte Thorkildsen vil gjøre det enklere for samboere å adoptere. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG.

Vil gjøre det enklere for samboere å adoptere

Regjeringen vil sidestille samboere med ektepar i endringen av adopsjonsloven. Samtidig utsettes det omdiskuterte forslaget om å senke aldersgrensen til 42 år.

Artikkelen er over syv år gammel

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener loven blir mer i tråd med hvordan samfunnet har utviklet seg.

- Vi skal gjøre prosessen enklere i Norge. Det skal bli større likebehandling og færre instanser å forholde seg til for søkerne, sier hun til NTB.

Regjeringen legger i første omgang opp til tre endringer:

*Par kan nå gå i gang med adopsjonsprosessen samtidig som de fortsatt forsøker å få barn ved assistert befruktning.

*Samboere skal vurderes på lik linje med ektepar.

*Vurderingen av søkere flyttes fra kommunene til regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

To køer

Mange barnløse har tatt opp problemet med at man i dag ikke kan stå i to køer samtidig. Det fører til stress og uro fordi prosessene er så tidkrevende, og barnløse frykter at de kan miste muligheten til å adoptere dersom det ikke lykkes med assistert befruktning.

- Mange er engstelige for at tiden går fra dem. Det gir en annen trygghet for barnløse par å vite at de har flere muligheter ved at de også kan få en vurdering som adoptivsøkere mens de forsøker assistert befruktning, sier Thorkildsen.

Videre mener hun det er viktig å oppdatere lovverket til å gjenspeile at mange par velger å leve i samboerskap i stedet for å gifte seg. Det vesentlige er at parene vurderes ut fra samme grunnlag.

- Det er naturlig for oss så ha større grad av likebehandling mellom samboere og ektepar. Det er den veien samfunnet går, og det er naturlig å gjøre det her også så lenge det er til barnets beste. Det er helt grunnleggende, sier hun.

Endringen vil også gjøre det mulig å adoptere stebarn uten at man trenger å gifte seg først.

Utsetter aldersgrense

Opprinnelig foreslo Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å senke den øvre aldersgrensen fra 45 til 42 år. Dette var blant de mest omdiskuterte punktene i høringsrunden.

Nå blir beslutningen utsatt. Spørsmålet om aldersgrensen skal i stedet vurderes i arbeidet med å utarbeide forskrift. Der vil det også fastsettes en rekke andre ting, som helseforhold, samlivets varighet, hva slags kurs man må gjennom, økonomi og vandel.

- Det viktige er at det ikke blir for stor aldersforskjell mellom foreldre og barn, og at de som skal adoptere har krefter og overskudd til å ta seg av barnet i lang tid framover, sier barneministeren.

En av grunnene til at spørsmålet om aldersgrense utsettes, er at adopsjonsprosessen i en del land nå tar lengre tid. Det skyldes at flere land har fått på plass bedre systemer for adopsjon.

Omdiskutert

Noen barnløse frykter at også her vil tiden løpe fra dem og at de når aldersgrensen mens de står i kø. I høringsrunden ble det påpekt at det også vil gjøre det vanskeligere for par i 40-årene å adoptere eldre barn, for eksempel i fem-seksårsalderen.

Departementet har også sett hen til Adopsjonsutvalgets konklusjon fra 2009. Utvalget la vekt på at lavere aldersgrense ville bety at søkerne i gjennomsnitt har redusert risiko for helseproblemer samt at adoptivforeldre ikke bør være vesentlig eldre enn foreldrene til barnets venner.

Thorkildsen vedgår at spørsmålet om å senke aldersgrensen har vært vanskelig.

- Jeg synes det er fornuftig å ha en dynamikk i det, i og med at tiden det tar å adoptere endrer seg. Man kan endre alderskrav enklere gjennom forskrift, sier hun.

Full gjennomgang

De foreslåtte endringene er første steg i en større prosess. I fjor høst ble det satt ned et utvalg for å gjennomgå hele adopsjonsloven. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mente imidlertid det var viktig å få ut noen av endringsforslagene raskt.

I 2011 ble det foretatt nesten 500 adopsjoner i Norge, og om lag 300 gjaldt barn fra utlandet, ifølge Statistisk sentralbyrå. De vanligste adopsjonslandene var Colombia, Kina og Sør-Korea.

De senere årene har antall utenlandsadopsjoner falt noe. Stebarnsadopsjon har ligget stabilt, mens det er gjennomført noe flere fosterbarnsadopsjoner.

Mer om

  1. Politikk

Flere artikler

  1. Pluss content

    Nå adopterer vi eldre barn

  2. Varsler store endringer i bioteknologiloven

  3. Reagerer på mangler i bioteknologiloven: – Regjeringen svikter kvinnen og folkets vilje

  4. Sier nei til sæddonasjon for single

  5. Pluss content

    Livet som ufrivillig barnløs

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder