Publisert: Oppdatert: 10.12.14 18:26

Avisa Nordland vant rettssak mot kirurg

INNENRIKS

Utvikling i saken: Avisa Nordland tapte i Høyesterett og må betale Ratislav Kunda 400.000 i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Høyesterettsdommen kan du lese her.

(VG) Hålogaland lagmannsrett slo denne uken fast at Avisa Nordland ikke krenket kirurgen Ratislav Kunda da de omtalte den såkalte kirurgiskandalen i 2010.

Samtidig dømmer de Ratislav Kunda til å betale Avisa Nordland saksomkostninger på totalt 1,4 millioner kroner.

- Jeg er svært glad og lettet, både av hensyn til Avisa Nordland og for arbeidsvilkårene for norsk presse. Dommen endrer ikke prinsipper, men den understreker at pressen har et nødvendig arbeidsrom også i utfordrende helsesaker som dette, sier sjefsredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen til VG.

Dømt i tingretten

Lagmannsrettens slutning, som først ble omtalt av Avisa Nordland, er stikk i strid med Salten tingretts dom fra mars i år:

Tingretten fant at Avisa Nordland krenket den daværende kirurgen da de omtalte flere omstridte operasjoner ved Nordlandssykehuset i Bodø i 2010, og dømte avisen til å betale Kunda 400.000 kroner i erstatning. Avisen anket dommen.

Avisa Nordlands dekning av sakskomplekset tok utgangspunkt i et oppslag om Lillian Olsens pasienthistorie 26. juni 2010. VG dekket også operasjonene ved Nordlandssykehuset, og brakte et intervju med Olsen samme dag.

Olsen ble operert for mistanke om kreft i bukspyttkjertelen. Det ble ikke påvist kreft, og i etterkant oppsto det alvorlige komplikasjoner. Ifølge retningslinjene skulle denne typen operasjoner ikke utføres ved sykehuset.

Krevde oppreisning

Kunda, som ble navngitt sammen med en annen lege, saksøkte Avisa Nordland for ærekrenkelser. Han mente at avisen hadde gitt leserne en oppfatning av at han bevisst feilopererte en frisk pasient. Han mente også at sakene inneholdt en rekke feil.

Tingretten ga Kunda medhold i at Avisa Nordland ga leserne et uriktig inntrykk. Hålogaland lagmannsrett har imidlertid kommet til en annen konklusjon:

«Avisa Nordland hadde tilstrekkelig belegg for å bringe Olsens historie», fastslås det i dommen, som ble avsagt mandag denne uken. Videre heter det:

«Lagmannsretten kan ikke se at det var ærekrenkende av Avisa Nordland å identifisere Kunda med navn og bilde sammen med oppslaget om operasjonen av Lillian Olsen.»

- Veldig klar

Hanssen mener dommen er særlig viktig på to punkt:

- Den gir full støtte til at Avisa Nordland hele tiden har hatt dekning for saken. Den gir også støtte til det som har vært omstridt, nemlig at det ikke var ærekrenkende å identifisere legene i denne saken, sier Hanssen.

- Sett i ettertid, kunne dere gjort noe annerledes?

- Som i alle sakskomplekser er det ting man kunne fokusert mer på, i en tidligere fase. Men først og fremst er dommen veldig klar på at vi i denne saken har gjort alt i henhold til lovverket, sier Hanssen.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra advokaten som på vegne av Den norske legeforening har representert Kunda i både tingretten og lagmannsretten.

Her kan du lese mer om