FORNØYD: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen presenterer straffesakstallene for 2014. Her på et møterom i departementet i Nydalen. FOTO: FREDRIK SOLSTAD, VG Foto:Fredrik Solstad,VG

Justis-Anders godt fornøyd: Flere lovbrudd oppklares

NYDALEN (VG) Kriminaliteten fortsetter å synke –
samtidig som det oppklares flere forbrytelser enn det som Stortinget har satt som mål.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er det glade budskap som justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) kan presentere. Men trenden er også den samme i flere vestlige land, fastslår Det kriminalitetsforebyggende råd.

Mindre tyveri og ran

På bordet foran Anundsen ligger fjorårets straffesaksstatistikk for samtlige 27 politidistrikter i Norge.

Kl. 13.00 torsdag vil politidirektøren offentliggjøre statistikken, som samlet sett tegner et lysere kriminalitetsbilde av Norge enn for bare noen få år siden:

* Oppklaringsprosenten for samtlige forbrytelser har steget til 39 prosent – én prosent mer enn det oppsatte målet. Til sammenligning var oppklaringsprosenten i 2013 nede i 37,3.

* Grove tyverier på offentlig sted har gått ned med nesten 8000 anmeldte forhold landet sett under ett, fra 22 494 i 2013 til 16 627 i fjor. Det er en nedgang på 26,1 prosent.

* Etter ransbølgen høsten 2013, er det blitt 39,2 prosent færre ran, fra 1 356 til 824 i fjor. Også innbrudd fra private hjem blir det stadig færre av, men her har det vært en generell nedgang siden 2009.

Statistikken viser oppgang på noen områder, men Anundsen er likevel strålende fornøyd med at det nå er mindre anmeldt kriminalitet i landet, samtidig som flere saker oppklares.

- Riktig retning

– Ja, dette er veldig bra og viser at det går i riktig retning. Bare se på hva som skjer når et robust politidistrikt som Oslo omdisponerte styrkene og målrettet satset på å forhindre og oppklare ran. I fjor var det nesten 40 prosent færre slike tilfeller enn det var da ransbølgen herjet som verst høsten 2013.

Justisministeren er fornøyd med sin egen etat. Han synes det gjøres mye godt politiarbeid og Oslo som hovedstad går foran og tar grep for å komme kriminaliteten til livs.

– Det er viktig at andre distrikter får mulighet til å kunne jobbe like målrettet, men da er det nødvendig at det blir færre av dem slik at det kan bygge opp robuste fagmiljøer med større fleksibilitet enn de kan med dagens antall ansatte.

– Hva er ikke bra nok?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, men det er klart at ikke alt er et glansbilde. Politiet har fortsatt store utfordringer som det må jobbes med. Det som er viktig for meg er at landets borgere får et så likt tilbud som mulig, uansett hvor de er bosatt. Men da må vi ha færre politidistrikter enn i dag.

Frykter mørketall

– Frykter du mørketall fordi mange lar være å anmelde straffbare forhold?

– De finnes, utvilsomt. Blant annet når det gjelder vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Men jeg vil oppfordre til at folk kontakter politiet og anmelder både slike og andre forhold når de blir utsatt for kriminalitet.

– Er Norge blitt et tryggere sted å være?

– I alle fall når det gjelder ran og vinningsforbrytelser.

– Internasjonal trend

– Det er en internasjonal trend i den vestlige verden at kriminaliteten går ned, men om det skyldes at den faktisk gjør det eller at mange lar være å anmelde lovbrudd vet vi mindre om, sier direktør i Det kriminalitetsforebyggende råd, Erik Nadheim.

Det man imidlertid vet er at noen forhold anmeldes hyppigere enn andre, for eksempel når det er nødvendig for å få dokumentasjon for å få utbetalt forsikringsoppgjør.

– Når det gjelder oppklaringsprosenten kan politiet enkelt påvirke den, for eksempel ved at man stiller seg opp med en laser for å ta fartssyndere eller jakter på slitne narkomaner. Da blir jo oppklaringsprosenten 100 for alle som kjører over tillatt hastighet. Men når det gjelder den store nedgangen i antall ran er nok den mer reell da de aller fleste anmelder slike forbrytelser. Vi ser også at antall drap er halvert de siste 20 årene, men her kan rask legebehandling og tilgang til mobiltelefon være medvirkende.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder