OPPGITT: Ubaydullah Hussain (28) er svært misfornøyd med at han ikke får ikle seg dommerdrakten inneværende sesong.

Ubaydullah Hussain (28) nektet dommerlisens:- Overrasket

Ubaydullah Hussain (28) har fått avslag på sin søknad om å gjenoppta hobbyen som dommer i Oslo fotballkrets (OFK).

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Jeg er svært overrasket over avgjørelsen Oslo Fotballkrets har foretatt. Jeg kommer til å gå videre med denne saken da jeg mener at jeg ikke har brutt noen retningslinjer, ei heller er jeg straffedømt i norsk rett. Jeg synes det er merkverdig at man kan ha vært leder for Klanen (VIF supporterklubb), og i dag dømme i Tippeligaen, mens som tidligere leder for Profetens Ummah så blir man nektet å dømme, skriver 28-åringen i en pressemelding.

Hussain trakk seg som dommer i kretsen våren 2012 etter press fra både Norges Fotballforbund (NFF) og Oslo fotballkrets. I fjor høst ba han imidlertid fotballkretsen i hovedstaden om å få gjenoppta hobbyen.

Tiltalt i straffesak

Tirsdag formiddag mottok han et negativt svar fra Oslo fotballkrets etter at styret hadde behandlet saken og satt den opp mot NFFs etiske retningslinjer og kampreglement.

Den 28 år gamle mannen, som går under det fulle navnet Arslan Maroof Ubaydullah Hussain, er tiltalt i en pågående straffesak i Oslo tingrett hvor han er anklaget for trusler mot to journalister og en forsker - samt hatefulle og diskriminerende ytringer mot den homofile forfatteren Amal Aden og jøder i Norge.

Hussain nekter straffskyld og hevder at han aldri har hatt noen intensjon om å skape frykt eller skremme.

LES OGSÅ: Ber om ti måneders fengsel for Ubaydullah Hussain

28-åringen var med å etablere den radikale ekstremistgruppa «Profetens Ummah» i 2011-2012, og han har vært en sentral skikkelse i gruppa frem til midten av januar i år da han trakk seg ut.

Oslo fotballkrets: Han bryter normer for atferd

Straffesaken, ulike demonstrasjoner med «Profetens Ummah» og hans sentrale rolle i gruppa har ikke blitt tatt godt imot i Oslo fotballkrets. I avslaget skriver kretsen:

«Uttalelsene er mange, og har pågått over lang tid, helt opp til nylig. De bryter helt åpenbart med de normer for adferd som norsk fotball stiller til en dommer.

Utsagn fra dommeren om at han har til hensikt å moderere seg vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til å rette dette opp på kort sikt. Dommerens holdninger til kvinners deltakelse i fotball er av ham selv bekreftet fortsatt å foreligge, og disse innebærer en absolutt skjerpelse i hans holdninger i forhold til hans tidligere praksis som dommer.

Styret har registrert at det pågår en rettssak som omhandler enkelte av de uttalelser dommer Arslan Hussain har kommet med i det offentlige rom, og ønsker på denne bakgrunn å påpeke at styrets vedtak i denne sak ikke har noen relasjon til denne saken.

Styret har basert sin saksbehandling utelukkende på fakta som er ubestridte og bekreftet av dommeren selv, og har lagt til grunn dommerens egen forklaring av hvordan han har ment disse.

For styret dreier spørsmålet seg således utelukkende om de ord, handlinger og holdninger som dommeren selv vedstår seg å ha gitt uttrykk for, dels offentlig og dels til representanter for Oslo Fotballkrets, er forenlig med fortsatt å dømme kamper for kretsen.

Det er i denne sammenheng forskjell på de normer for ytringsfrihet og straffbarhet som gjelder i samfunnet generelt sett og de normer som gjelder for dommeradferd».

Daglig leder Tore Jarl Bråteng i Oslo fotballkrets ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

- Vil ikke bli benyttet som dommer i 2014

- Jeg synes at det i tillegg er bemerkelsesverdig at de personene i kretsen som har kjent meg i over 10 år, ikke har invitert meg på et møte eller tatt en eneste telefon til meg for å snakke om saken min personlig før avgjørelsen ble tatt. For meg er ikke dette personlig nedtur, men heller en prinsippsak som jeg skal ta opp videre, skriver Hussain i pressemeldingen.

Styret i Oslo fotballkrets skriver også at Hussain ikke vil bli benyttet som dommer i 2014-sesongen og at de vurderer hans atferd som så alvorlig at de mener det er grunnlag for å trekke tilbake autorisasjonen hans.

- Nå skal jeg ta dette opp med en juridisk rådgiver for å se om grunnlaget til denne ekskluderingen fra Oslo Fotballkrets. Fotball er tydeligvis ikke åpent for alle, skriver 28-åringen.

Hussain har anledning til å komme med en uttalelse til styret før endelig beslutning tas i saken.

Det er domsavsigelse i straffesaken mot 28-åringen i Oslo tinghus førstkommende fredag klokken 13.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder