Sjekk kvaliteten på prostatakreft-operasjoner i hele landet: To av tre kreftpasienter fikk mangelfull behandling

Nytt i Norge: Se resultater på kreftoperasjoner i hele landet

Store kvalitets-forskjeller på kreftbehandling

Oslo-sykehusene best i klassen

To av tre fikk ikke kreften fjernet som planlagt ved Ahus. Det kan gi redusert levetid.

  • May Linn Gjerding
  • Ola Mjaaland
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser den ferske årsrapporten fra Kvalitetsregisteret for prostatakreft 2013.

Der kan du for første gang få en pekepinn om kvaliteten på kreftoperasjoner i hele Norge - sykehus for sykehus.
Siden 2009 har helsemyndighetene forsøkt å bygge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. Nå er resultatene offentliggjort for første gang.

Akershus universitetssykehus (Ahus) skiller seg markant ut fra de andre sykehusene i Norge som opererer prostatakreftpasienter. Tabellen bygger på de siste tilgjengelige tallene fra 2009 og 2010 som nå for første gang er publisert.

OPERASJON: Kirurgi utføres når kreften er lokalisert i selve prostatakjertelen, dette er en helbredende behandling. FOTO: TORE BERNTSEN

TIDLIGERE KREFTPASIENT: Jeg synes utrolig synd på dem

- Slike tall gjør inntrykk

Kreft i prostata er den kreftsykdommen som flest menn i Norge får. I 2011 fikk 4 978 menn diagnosen. Over 1000 dør årlig av denne kreftformen her i landet.

Legene kaller det for «ufri rand» når det sitter kreftceller igjen i snittet etter at kreftsvulsten er operert ut. Da er operasjonen ikke ansett som vellykket.

LEDET REFERANSEGRUPPEN: Overlege og kirurg Viktor Berge ved Oslo universitetssykehus. Foto: OUS

- Slike tall gjør inntrykk. Ingen er fornøyde med sånne tall, det er et uttrykk for utilfredsstillende kirurgisk behandling. Når vi opererer, prøver vi å fjerne kreften helt, og unngå at kreftceller sitter igjen, sier overlege og kirurg Viktor Berge ved Oslo universitetssykehus (OUS) om resultatet til Ahus.

- Det er imidlertid viktig å huske på at hvis man opererer aggressiv prostatakreft som allerede har vokst igjennom prostatakapsel, er det større risiko for å få ufri rand. Trenden i dag er å operere aggressiv kreft og så ved behov gi strålebehandling etterpå, sier overlege Berge.

Større risiko for tilbakefall

Hele 64 prosent av mennene som ble operert for prostatakreft ved Ahus, hadde såkalt ufri rand hvor det var kreftceller igjen i kuttflaten hos pasienten.

Pasienten må da vanligvis gjennomgå strålebehandling og annen tilleggsbehandling, som kan en rekke bivirkninger og redusert levetid.

- De fleste forskningsartikler assosierer også ufri rand med dårligere prognose. Det er større risiko for tilbakefall og risiko for redusert levetid med ufri rand. Man frykter at kreftceller er etterlatt i kroppen. Ved slike tilfeller må man gi strålebehandling, og mye tyder på at dette forbedrer prognosen ved ufri rand, sier Berge.

18 sykehus i Norge utfører kirurgi ved prostatakreft.
Landsgjennomsnittet for ufri rand ligger på 30 prosent. Ved OUS hadde bare 13 prosent kreftceller igjen i kuttflaten etter operasjonen.

OUS kommer best ut

Seksjonsleder Winfried Rüger for urologi ved Haugesund sjukehus, understreker at erfaring hos den enkelte kirurg er svært viktig ved operasjon av prostatakreft.

- Vurderingene rundt disse behandling er svært kompliserte og vanskelige. Selv erfarne kan oppleve å få ufri rand. Men dess mer erfaren den enkelte kirurg er, dess bedre utgangspunkt for vurderingen. Slik er det her, som i livet ellers, mener Rüger.

OUS kommer aller best ut i denne oversikten.

- Det er flere usikkerhetskilder her. Det kan ha noe å si hvordan patologene på det enkelte sykehus vurderer vevsprøvene. I tabellen i Årsrapport for 2013, ser man også at de statistiske feilmarginer er såpass store at det er vanskelig å skille mellom mange sykehus. Antall utførte operasjoner pr år har også betydning. Men om det er kreftceller igjen etter operasjonen eller ei, er et av mange kvalitetsindikatorer for operasjonen.

- Hvilke konsekvenser får det for pasientene, når det sitter kreftceller igjen i kuttkanten etter operasjon?

- Det sier meg at har med at du får en tilleggsbehandling som medfører ytterligere bivirkninger enn om du bare hadde valgt stråling direkte. Dette kan gi bivirkning både fra operasjon og behandling. Altså ytterligere belastninger for pasienten, sier Berge.

- Hvis pasienten har aggressiv, fremskredet kreftsykdom øker risikoen for ufri rand. I noen tilfeller, hvis sykdommen var svært avansert trenger det ikke å bety at behandlingen var feil. Derfor har vi i Prostatakreftregisterets sammenligning korrigert for sykdomsstatus.

Det finnes to hovedmetoder å behandle lokalisert prostatakreft på: Kirurgi eller strålebehandling. Ved aggressiv lokalavansert kreft er trenden i dag å kombinere kirurgi med strålebehandling.

- Begge metoder er gode. Men hvis du først operer og strålebehandler, øker risiko for bivirkninger, sier Berge, og legger til:

- Det er en betydelig lærekurve for denne operasjonen. Økt volum gir bedre kvalitet.

Ahus: Har blitt bedre

Akershus universitetssykehus (Ahus) ser svært alvorlig på resultatene, og påpeker at situasjonen nå er bedre enn før.

- Dette er en situasjon med mange årsaker. Antallet operasjoner har de tidligere årene vært altfor lavt. Vi har først de siste årene systematisk gått gjennom alle pasienter som skal opereres for kreft i prostata med tverrfaglig møte, og med det bedret både diagnostikk og utvelgelse til operasjon. Mye større bruk av billeddiagnostikk som preoperativ MR har også endret på det. Uansett er tallene det refereres til ikke til å leve med, og vi har derfor gått nøye gjennom tallene for de påfølgende årene hvor vi har langt bedre resultater, sier avdelingssjef Halvor Oustad ved urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Nå melder Ahus at resultatene har blitt bedre, men de overvåker nøye sine egne resultater fremover.

- Tallene for 2012 viser for eksempel ufrie render hos 29 prosent av pasientene, og altså akseptable verdier. Sykehuset ser svært alvorlig på resultatene, og kunne vi ikke ha dokumentert radikal forbedring måtte vi stoppe med denne type inngrep. Det er en forutsetning at tallene fra 2013 som vi avslutter snart er av like god eller bedre kvalitet enn 2012 for at avdelingen kan forsvare aktiviteten, sier Oustad.

Han påpeker at sykehuset mangler robot.

- Selv om robot ikke nødvendigvis beviselig gir bedre resultater, så generer denne langt store antall operasjoner på ett og samme sykehus. Vi vet at stort antall operasjoner gir bedre resultat både ved robotassistert og åpen kirurgi.

- Hvor mange av de 26 pasientene deres som hadde ufrie render i 2009 og 2010 lever i dag? Er de orientert om hva som skjedde?

- Angående hvordan det har gått med de som ikke hadde frie render, så har vi ikke oversikt over det, og klarer ikke finne tallene på så kort varsel, sier han.

I dag har sykehuset ansatt operatører fra OUS i tillegg til sine egne «gamle» både fra Aker Sykehus og Radiumhospitalet. Sammensetningen av leger som utreder og behandler kreft i prostata er dermed endret fra 2010.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder