ADVARER OM TØFFERE TIDER: Finansminister Siv Jensen (Frp). Bildet er tatt i forbindelse med en debatt på VGTV i september i fjor. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Siv Jensen advarer om trangere tider: – Større usikkerhet enn på en god stund

OSLO/STOCKHOLM (VG) finansminister Siv Jensen (Frp) medgir at flyktningkrisen og økonomiske nedgangstider skaper større usikkerhet rundt statsbudsjettet enn på lang tid. Hun frykter derimot ikke for velferdssamfunnets fremtid.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg tror Norge kommer til å være et godt velferdssamfunn i lang, lang tid fremover. Men det kommer det bare til å være hvis vi politikere prioriterer riktig, sier hun, og legger til:

– Det er større usikkerhet nå enn det har vært på en god stund. Men det er vi forberedt på. Jeg tror folk flest vil synes at det er riktig at regjeringen vil rydde opp i unødig pengebruk, og sånn sikre gode velferdsordninger og styrke innsatsen på områder som skal skape nye arbeidsplasser, sier hun.

Fikk du med deg?: Slår alarm om flyktningsituasjonen i hemmelig UD-notat

Mindre handlingsrom

Jensen advarer om at vi vil merke flyktningkrisen og de økonomiske nedgangstidene i budsjettet for 2017.

– Vi har et mindre handlingsrom enn vi er vant til, og det får konsekvenser ved at vi må prioritere de viktigste sakene. Men det vil fortsatt være et budsjett som vokser, sier Jensen.

Finansministeren vil dermed ikke være med å snakke om en «slanking av velferdsstaten» i arbeidet med neste års budsjett.

Se bildene: Flyktninger strømmer til Hellas- systemene kollapser

– Norge er i en god situasjon, og vi har mye penger på bok. Det gjør det mulig å løse noen av utfordringene på kort sikt, uten å kutte totalrammen i statsbudsjettet, sier hun.

Må få flyktninger ut i jobb

Å få flyktningene, ofte ufaglærte og med utilstrekkelige språkkunnskaper, ut i arbeidslivet, blir trukket frem som en av de største utfordringene for integreringspolitikken – og sånn også for fremtiden til velferdsstaten.

Visste du?: Slik skal regjeringen betale for flyktningene

Finansministeren sier regjeringen tar problemstillingen på alvor.

– Den kommende integreringsmeldingen vil forhåpentligvis gi oss noen svar på hvordan vi skal sørge for at asylsøkere som skal bli værende i Norge i større grad kan forsørge seg selv, fremfor å klare seg på offentlige velferdsytelser, sier hun.

Jensen sier det kan bli aktuelt med et lavere nivå av velferdsytelser for asylsøkere enn for norske statsborgere.

Få med deg: Her er Listhaugs innstrammingsforslag

– Dette er problemstillinger vi har satt på dagsordenen, og vi varslet før jul at det vil bli nødvendig å se på ytelser og andre forhold, slik at vi kan bidra til at flere kommer i arbeid. Hvis det kommer mange flere, som kanskje har lav eller ingen utdanning, så vil det øke utfordringene deres på et norsk arbeidsmarked som er veldig spesialisert, sier hun.

Avviser skatteøkning

– Må vi være forberedt på å betale høyere skatt for å opprettholde det samme nivået av velferdsytelser som i dag?

– Det er ikke en aktuell problemstilling i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Vi er avhengig av et konkurransedyktig skattesystem i Norge, for å sikre at vi har lønnsomme bedrifter og trygge arbeidsplasser. Det er ikke bare å knipse med fingrene og skjerpe skattene, jeg mener det skaper andre utfordringer på sikt, sier Jensen.

Partikollega og innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), deltok onsdag på et møte i Stockholm med den svenske migrasjonsministeren og resten av sine nordiske kollegaer.

– Det er ren automatikk. Hvis du får veldig mange som du skal integrere, og mange som lever på offentlige ordninger, vil det ha noe å si for hvordan velferdsnorge vil se ut i fremtiden. Det er det ingen tvil om, sier hun til VG.

Listhaug til frontalangrep på kirken: – Kan ødelegge velferdssamfunnet

Statsråden mener det ikke er noen tvil om at man må bestemme seg for om man skal øke skattene, eller slanke velferdsordningene dersom flyktningstrømmen fortsetter flere år fremover. Og skatteøkning, det er siste utvei for Frp.

– Det kommer til å bli et punkt i fremtiden når det ikke kommer til å være balanse mellom utgifter og inntekter, og da må man jo bestemme seg om man skal øke skattene eller kutte i velferdsordningene. Å øke skattene er ikke et godt utgangspunkt hverken for Frp eller landet, og gagner heller ikke det private næringslivet, sier Listhaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder