VIL HA TETTHET: SV-leder Audun Lysbakken har forslaget klart for hvor mange elever hver lærer maksimalt bør ha ansvaret for. Her fra et partilederintervju med VG før landsmøtet i vår.
VIL HA TETTHET: SV-leder Audun Lysbakken har forslaget klart for hvor mange elever hver lærer maksimalt bør ha ansvaret for. Her fra et partilederintervju med VG før landsmøtet i vår. Foto: Helge Mikalsen VG

Lysbakken ut mot Giske om lærermangel

INNENRIKS

Audun Lysbakken (SV) har en klar forutsetning for å gå inn i samarbeid med Ap: Tallfest lærertettheten.

Publisert:

To av fem førsteklasse-lærere er alene med 18 elever, og én av fem har ansvar alene for 22 førsteklassinger, viser en kartlegging Rambøll gjennomførte for Utdanningsforbundet, og som VG omtalte onsdag.

SVs Audun Lysbakken er klar på at problemene kunne vært unngått med hans parti i regjering.

– Dette viser hva slags lærerfiasko Torbjørn Røe Isaksen står ansvarlig for. De har brukt masse penger i denne perioden som de sa skulle gå til å gjøre noe med dette problemet, og de har ikke lykkes i det hele tatt. For norske elever og foreldre så er det nå helt åpenbart at høyresiden ikke har vilje til å gjøre noe med det som veldig mange ser på som det aller viktigste for sine barns skolegang, nemlig at hvert enkelt barn skal få mer tid og oppmerksomhet fra læreren sin.

Tall fra denne regjeringsperioden viser at det må et regjeringsskifte til for at elevene skal få mer tid med læreren, mener Lysbakken.

– Vi mener dette nå må bli hovedsaken i skoledebatten. Det aller viktigste nå, mener jeg, for en bedre skole i Norge, er mer tid til hvert enkelt barn.

Ny elevtelling: Læreren ofte alene med 22 førsteklassinger

Utfordrer Giske og Ap

SVs forslag går ut på å la hver lærer få ansvar for maksimum 15 elever på 1. til 4. klassetrinn, og maks 20. elever per lærer på 5. til 10. trinn.

Det er beregnet at et slikt innrykk av årsverk i den norske skolen vil koste om lag 2 milliarder kroner, og vil innebære 2802 flere lærerårsverk fordelt på 1299 skoler i rundt 250 kommuner.

Så konkrete tall har Arbeiderpartiet så langt ikke vist til, noe som får Lysbakken til å tromme utålmodig med fingrene.

Få med deg: Krever maks 16 elever pr. lærer

– Det er min utfordring til Ap nå at det er på tide at de forplikter seg til en norm som kan løse problemet. Og det kan vårt forslag. Det er vårt forslag lærerne vil ha. Og da kan vi gjøre en forskjell og skape en skole som er mer i tråd med det foreldrene og ungene drømmer om, sier Lysbakken, før han gir Aps utdanningspolitiske talsmann Trond Giske følgende beskjed:

– Ap snakker med to tunger og er altfor utydelige på hva slags norm de vil ha. De vil ha en norm på minimum kommunenivå, mens vi vil ha den på skolenivå. Det høres kanskje ut som en uvesentlig forskjell, men det er en enorm forskjell. Det blir langt færre lærere enn med vår modell, og mange kommuner over hele landet ikke vil få flere lærere i det hele tatt.

Lysbakken legger til at lærernormen er et av kravene SVs landsmøte har vedtatt.

– Det er en forutsetning for at SV skal skrive under avtale om regjeringssamarbeid i høst.

– Derfor er min utfordring til Giske: La oss sammen love ungene, foreldrene og lærerne at dette skal vi løse. Men da må vi gjennomføre vårt og Utdanningsforbundets forslag, som vi vet vi har en samlet lærerstand og foreldrene i ryggen på. Det er et utrolig godt utgangspunkt for å kunne slå Høyre.

Visste du?: Brukte 870 millioner på flere lærere – uten at det ble lærer-økning

Giske: – Vil ikke låse oss til bestemt modell

Ap-nestleder Trond Giske, som også er leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sukker lett da han får høre Lysbakkens advarsel om hva som må til for å signere en eventuell samarbeidsavtale.

– Jeg legger samtidig merke til at Lysbakken sier at han ikke bruker ordet ultimatum (som i denne artikkelen på Frifagbevegelse.no, journ. anm.), begynner Giske.

– Vi er for en lærernorm for de yngste elevene. Og grunnen til at jeg sier «for de yngste» er at det er der vi ser at effekten av lærertetthet er størst. Og det er det VG skriver om i dag også – at mange 1.-klassinger kommer til overfylte klasserom.

Der har SV og Ap et felles mål, mener Giske. Forskjellen er at Ap ennå ikke har en ferdig modell for hvordan det skal gjennomføres, medgir han.

– Til det trenger vi en grundig gjennomgang av hvordan det vil slå ut. Våre tydelige mål er å få større lærertetthet og mindre klassestørrelser. Det skal komme mest til gode de som opplever store klasser, men det må også være en fleksibilitet i kommunen, slik at man kan ha en ekstra stor lærertetthet der hvor behovet er størst, sier Giske.

– Det har blitt hevdet at en lærertetthet på skolenivå vil føre til at noen kommuner må overføre lærere fra skoler med mange elever som sliter til skoler hvor det er ressurssterke elever og foreldre. Derfor, før vi har gode svar på det, så vil vi ikke låse oss til en bestemt modell.

– Vi kan ikke begynne den jobben med å tenke på et tall, sier Giske, som legger til at han synes det er flott at SV har høye ambisjoner.

Les også: Ap-duo krever kvalitet for kidsa

KrF melder seg på

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) mener det er helt opplagt at for store klasser får konsekvenser, og påpeker at det er de svakeste elevene det først og fremst går ut over. Tyvand sammenligner situasjonen med å holde styr på en barnebursdag.

– Men lærerne skal ikke bare få barna til å spise kake og drikke brus et par timer en ettermiddag, uten at det går helt over styr. De skal være sammen med dem hver dag, og har ansvar for å formidle kunnskap og ferdigheter som er helt avgjørende for at det skal gå bra med ungene senere i livet. Da betyr det litt om det er 15 eller 22 seksåringer i klasserommet.

Tyvand påpeker at det så langt bare er hans parti og SV som snakker konkret nok om lærertetthet.

– Høyre og Frp ønsker ingen norm for lærertetthet, og gir ingen løfter om å løse problemet med overfylte klasserom. Arbeiderpartiet anerkjenner problemer, men er utydelige og vage på hva de vil gjøre. Det er SV på rødgrønn side og KrF på borgerlig side som er opptatt av å sikre nok lærere i skolen, og som har vist vilje til faktisk å prioritere det, skriver han i en e-post til VG.

Her kan du lese mer om