LO-leder: – Jeg er svært skuffet

FORESLÅR LOVENDRINGER: Arbeidsminister Anniken Hauglie vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og sender et forslag på høring ut nå med sikte på å fremme lovendringer til høsten. Foto: Odin Jæger VG

Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter

Arbeidere må ha en stillingsprosent og det skal være et tak for innleie av arbeidskraft. Dette foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie i nytt høringsbrev som sendes ut i dag.

 • Hilde Sandvær
 • Hibba Sarmadawy

Artikkelen er over to år gammel

I begynnelsen av juni varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kamp mot såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere er ansatt, men med uten lønn mellom oppdrag.

Da flere av forslagene først ble skissert av arbeidsministeren i begynnelsen av juli trodde ikke Arbeiderpartiet at arbeidsministeren kom til å holde ord. De mente forslaget virket som lureri.

Forslagene ut på høring

Nå er et forslag om regulering av arbeidskraftinnleie sendt ut på høring. Målet er å fremme lovendringer til høsten.

Dette er hovedforslagene:

• Arbeidstaker må ha stillingsomfang

• Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

• Innleie-kvote på 10-15 prosent

Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.

– Det betyr at kontraktformen om ansettelse uten lønn mellom oppdrag, som har fått mye kritikk, vil bortfalle. Men for å samtidig sikre bedrifters mulighet til å leie inn vikarer ved for eksempel sykdom og permisjon, foreslår vi en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, forteller Hauglie.

Hjemmelen skal kun gjelde bemanningsforetak, og bare for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater.

– Jeg er svært skuffet, sier Hans-Christian Gabrielsen, leder for LO og fortsetter:

– Det de gjør nå er å legalisere ansettelseformer som Bergen tingrett bare for noen måneder siden slo fast ikke var tillatt. De reverserer det domstolen ryddet opp i. Dette er en uthuling av hovedregelen om fast ansettelse, sier Gabrielsen.

BLIR VALGKAMPSAK: LOs Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen har tatt bemanningsbyråene og arbeidsgivernes side i saken og varsler omkamp i valgkampen. Foto: Trond Solberg VG

Setter tak for innleid arbeid

LO og Ap har tidligere tordnet mot løsarbeidersamfunnet og lovløse tilstander i norsk bygge- og anleggsbransje, med økende og omfattende bruk av innleid arbeidskraft og hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber.

Et tak på innleid arbeid på 10-15 prosent antydes også i høringsbrevet, og er ifølge arbeidsministeren ment for å redusere innleieandelen der utfordringen er størst, nemlig bygg- og anleggsbransjen.

– Ved for eksempel byggeplasser er det en stor andel av arbeiderne som er innleid. LO har foreslått å forby dette, men vi mener at dette er for drastisk og i realiteten umulig. Derfor foreslår vi en innleiekvote på 10-15 prosent.

Les også: Vil forby bemanningsbransjen

Hun mener at en kvote-ordning vil gi mer fleksibilitet til fordel for avskjed eller permittering av ansatte. Samtidig er hun åpen for hva høringsinstansene mener om prosentandelen.

– Med dette mener vi at vi klarer å balansere de ulike hensynene for å bli kvitt såkalte nulltimerskontrakter slik at folk kan få en forutsigbar inntekt, begrense innleie og samtidig sikre bedrifters muligheter til å leie inn arbeidere til reelle vikariater hvor en erstatter en annen ved for eksempel sykdom og svangerskapspermisjoner, konkluderer Hauglie

LO-leder: – Blir viktig sak i valgkampen

Gabrielsen mener forslaget om ny hjemmel gir bemanningsbyråene muligheten til å skyve risiko for manglende opptak fra seg.

– De argumenterer for at innleie-bedriftene trenger fleksibilitet, men det betyr ikke at bemanningsbyråene trenger det. Dette gir dem et klart konkurransefortrinn, sier Gabrielsen og fortsetter:

– Det er klart og tydelig hvilken side regjeringen har valgt. De har lyttet til bemanningsbransjen og arbeidsgiversiden.

LO-lederen varsler at dette blir en viktig sak i valgkampen og en skillesak for vanlige arbeidsfolk.

Om å presisere begrepet fast ansettelse og tiltak for å begrense innleie er han i utgangspunktet mer positiv.

– Men tiltak som innleie-kvote er lette å omgå, sier han.

Senterpartiet: – Uakseptabelt

Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen sier at det for Senterpartiet er uakseptabelt å åpne opp for midlertidig ansettelse i ny hjemmel.

– Senterpartiet er klart imot at selskapene skal ha midlertidige ansatte. Enten skal man ha faste ansatte eller formidle arbeidskraft. Bemanningsbyrå kan ikke generelt ha unntak fra fast ansettelse. Folk skal ha trygget for inntekt så den delen er helt uakseptabel for oss, sier Lundteigen.

KRITISK: Per Olaf Lundteigen (Sp) slår hardt ned på Hauglies forslag om ny hjemmel for bemanningsbyråene. Foto: Frode Hansen VG

Les også: Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

Når det gjelder innleie-kvoten mener han det først og fremst er viktig å få opphevet paragrafen som gir den store muligheten til å bruke bemanningsbyråer til ordinært arbeid.

– Det har vi fremmet, men ikke fått støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre, sier Lundteigen.

Fellesforbundet: – Ikke godt nok

Fellesforbundet mener bemanningsbyråene har tatt seg for godt til rette, og er i utgangspunktet positiv til presiseringen av fast ansettelse. De mener imidlertid at tiltakene ikke er gode nok.

– Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid, og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.

AVVIST: Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad mener høyre har avvist problemstillingen i hele stortingsperioden frem til nå. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Han forteller at de ser ny trend hvor de ansattes i eks 60 prosent stilling, men leies ut fulltid.

– Bemanningsbedriften slipper fortsatt lønnsplikt mellom oppdrag i motsetning til andre virksomheter, forklarer han.

Fått med deg denne? Så mye koster du Norge

Krogstad mener at det må være en bransjetilpasset regulering på innleie-kvote, og at regulering av bemanningsbransjen må foregå i en landsomfattende tariffavtale.

Det er forslag de rødgrønne har lagt frem, LO-kongressen har vedtatt, og høyre stemt ned. Hvis man ikke løfter reguleringen av innleie opp til det organiserte arbeidslivet har jeg ikke tro på at man klarer å regulere det.

Ap tidligere hardt ut

Etter at flere forslag til lovendringer ble skissert i begynnelsen av juni gikk Arbeiderpartiet hardt ut mot Hauglies kamp. Ap uttalte da at de fryktet arbeidsministeren holdt folk for narr.

– Dette er en regjering som gjennom fire år med ulike grep har svekket tryggheten i arbeidslivet. Den erfaringen gjør at jeg er skeptisk, sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg om forslaget da det tidligere ble skissert.

Han viste også til endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft for drøye to år siden, og møtte massiv kritikk fra opposisjonen.

– Aps tidligere forslag har vært for dårlig, de har vært halvveis og lite gjennomtenkt, og derfor har vi ikke kunne støtte det tidligere. Forslagene klarer ikke å ivareta vanlig vikarvirksomhet som alle bedrifter har behov for, sier Hauglie om kritikken fra Ap.

Nestleder i Ap, Trond Giske, sier imidlertid at det er en dårlig unskyldning.

– Det hun sier ser jeg på som en unskylding. Dersom det var for dårlig så kunne de ha fremmet et forslag som er bedre. Men det gjorde de ikke. De har hatt fire år på seg til å gjøre det.

– Det er spesielt at dette forslaget kommer nå, like før valget og etter at de har sittet i regjering i fire år, sier han.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Anniken Hauglie
 3. Lønn
 4. Landsorganisasjonen (LO)
 5. NHO

Flere artikler

 1. Støre ut mot regjeringens arbeidslivspolitikk: – Fremstår rart

 2. Slik skal arbeidsministeren stanse uønsket innleie

 3. Pluss content

  Haugli med nye krav til bemanningsbransjen

 4. Ap ber Stortinget forby innleie

 5. KrF sikrer flertall for å begrense innleie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder