VIKTIG FRIST: Advokater VG snakker med sier at fristen på tre måneder er viktig å overholde, da det er en belastende situasjon både for barnet og familien som er i søkelyset. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Unicef om barnevernet: Kun seks kommuner holder behandlingsfristen

Kun seks av landets kommuner behandler alle bekymringsmeldinger til barnevernet innen fristen på tre måneder, ifølge Unicefs nyeste kommuneanalyse. I Etne kommune i Hordaland går syv av ti saker over fristen.

Det viser Unicef Norges Kommuneanalyse 2019.

Når barnevernstjenesten får inn en bekymringsmelding, skal de innen en uke avklare om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Deretter er fristen for undersøkelser tre måneder.

Ifølge kommuneanalysen, som viser et treårs glidende gjennomsnitt fra 2016 til 2018, var det kun Grane i Nordland, Fusa i Hordaland, Åseral i Vest-Agder, Kvalsund i Finnmark, Gulen og Balestrand i Sogn og Fjordane som behandlet alle sakene innen fristen.

Lurer du på hvor din kommune havnet på listen? Sjekk her!

– Ikke godt nok

I gjennomsnitt overholdt kommunene fristen i 84 prosent av sakene, men hos mange av kommunene var prosenten langt lavere.

Dårligst ut kommer Etne kommune i Hordaland, som brøt fristen i 72 prosent av sakene, ifølge Unicef Norge.

– Det er svært alvorlig at så mange kommuner bryter den lovpålagte behandlingsfristen. Konsekvensene for barna det gjelder kan være store, sier Marthe Engedahl, fagansvarlig barns rettigheter og juridisk rådgiver i Unicef Norge, til VG.

– Over halvparten overholder fristen i ni av ti saker, og det er vi selvfølgelig positive til, men det er likevel ikke godt nok.

Av landets 434 kommuner er det 80 som ikke har rapportert inn tall på dette området alle de tre årene Unicef har sett på. Det tas derfor forbehold om at resultatet kunne sett annerledes ut dersom disse hadde vært med i oversikten.

– RETT TIL SAMME TILBUD: – Med analysen ønsker Unicef Norge å synliggjøre at politiske beslutninger og prioriteringer som gjøres i Kommune-Norge har konsekvenser for barn, sier Marthe Engedahl, fagansvarlig barns rettigheter og juridisk rådgiver. Foto: Unicef

– En tjeneste som har ligget brakk

Etne hadde også lavere driftsutgifter og færre ansatte enn gjennomsnittet for alle kommunene:

  • Brutto driftsutgifter per barn 0–17 år
    Etne: 7659,50 kroner
    landsgjennomsnitt: 14100,00 kroner
  • Antall stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0–17 år:
    Etne: 3,10
    Landsgjennomsnitt: 5,27

Leder i Etne Vindafjord barnevernstjeneste, Dan Jørgen Eide, sier til VG at situasjonen har vært krevende over tid. De to kommunene sine barnevernstjenester ble slått sammen i 2015, og ifølge Eide hadde tallene vært enda mer alvorlige om man så resultatene fra de to kommunene under ett.

– Vi brukte for mye penger, hadde økt fravær og fulgte ikke opp det vi skulle.

En 88 prosent økning i bekymringsmeldinger mellom 2015 og 2018 bidro også til å øke etterslepet, forklarer Eide, og trekker frem blant annet økt kunnskap om vold i nære relasjoner som årsak til at flere tar kontakt med barnevernstjenesten.

LEDER: Dan Jørgen Eide i Etne Vindafjord barnevernstjeneste. Foto: Privat

– Har løst utfordringene

Han påpeker at Etne kommune er relativ liten, og at få saker derfor gir store prosentvise utslag den ene eller andre veien.

– Tjenesten selv, administrasjonen, politikere og fylkesmannen har dratt i samme retning for å finne de rette tiltakene og nå løst utfordringene. Vi laget en ambisiøs og omfattende plan for å lukke avvikene, og er i mål med de sentrale punktene der – også når det gjelder fristen for undersøkelsessaker, sier Eide.

Ifølge Eide viser halvårsrapporten fra 2019 at Etne Vindafjord løser 95 prosent av sakene innen tre måneder.

– Men det tar tid å bygge opp en tjeneste som har ligget så brakk. Spesielt i Etne der det tidligere var veldig få saker. Vi har jobbet oss nærmere landssnittet og er nå der vi ønsker å være, sier han.

Positiv

Han peker på at flere og flere barnevernstjenester blir interkommunale.

– Om en skal måle kvaliteten på tjenestene som blir gitt, er det min mening at en bør se på de samlede tallene.

Les også: 45 av 60 barnevernsinstitusjoner svikter

Det er riktig at kommuneanalysen ser på tall for hver kommune isolert sett, sier Engedahl i Unicef Norge.

– Det betyr at dersom flere kommuner har inngått et interkommunalt barnevernssamarbeid, så må tallene for disse kommunene undersøkes og ses i sammenheng. I årets analyse ser vi at også Vindafjord kommune sliter med å overholde fristen. Vi er derfor positiv til at Etne og Vindafjord nå jobber sammen for å få mest mulig ut av ressursene de har tilgjengelig.

Les også: Ny barnevernsrapport avdekker alvorlig svikt

– God undersøkelse kan forsvare fristbrudd

Barnevernsadvokat Ulf E. Hansen sier til VG at det ofte er vanskelig for barnevernet å trenge inn i materien og avklare om det er grunn til bekymring innenfor de gitte rammene. Han mener derfor at en god undersøkelse må gå foran hensynet til tidsfristene.

– I konkurransen mellom tid og kvalitet er det viktigere at det blir en god kvalitativ undersøkelse enn at fristen blir overholdt. Jeg kjenner til kommuner som har fått påpakning fra Fylkesmannen for å ha gått over fristen, men mitt inntrykk er at det i mange av disse sakene samtidig har blitt gjennomført en god undersøkelse, sier Hansen.

– En kvalitativ god undersøkelse vil kunne forsvare fristbrudd. Rådet mitt til kommunene er at fristen primært skal overholdes i slike saker, men at kvalitet må gå foran overholdelse av frister.

Kommentar: Styrk barnevernet

BARNEVERNSADVOKAT: Ulf E. Hansen. Foto: Terje Mortensen, VG

Konsekvenser ved fristbrudd

Advokatene Thea W. Totland og Curt A. Lier i Barnevernadvokatene trekker frem at det potensielt er mange konsekvenser ved at fristen ikke blir overholdt.

– Barnevernet har en plikt til å holde seg innenfor slike frister, og det er det jo en årsak til. At fristen ikke blir overholdt betyr at barna må være i denne situasjonen mye lengre, og at de kan bli utsatt for ting. Det er alvorlig, sier Lier til VG.

Totland trekker frem at lang behandlingstid også er belastende for familien som er i søkelyset.

– For en familie som opplever at barnevernet setter i gang en undersøkelsessak, så oppleves det veldig inngripende, og det er forbundet med ikke så rent lite ubehag. Det å vite at undersøkelsen skal være utført innenfor en ramme på tre måneder fungerer som en betryggelse, sier hun.

– Kan det ikke også føre til at det å overholde fristen blir viktigere enn å gjøre en grundig jobb?

– Det er selvfølgelig en mulighet, men det er ikke fristen som er problemet, men ressurssituasjonen i barnevernet, sier Lier.

Har blitt bedre

I 2014 klarte kommunene i gjennomsnitt fristen i 75 prosent av sakene, mens de i 2018 klarte det i 85 prosent, ifølge tall fra Unicef.

– Det er gledelig å se en slik positiv utvikling, samtidig som vi vet at noen er langt unna å klare fristen, sier Engedahl.

– Det er viktig for oss å presisere at vi ikke ønsker å henge ut enkeltkommuner. Kommuneanalysen ser på svært mange variabler, og vi skal være forsiktig med å kritisere en enkelt kommune for å score lavt på en variabel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder