BARNAS BESTE: Guri Melby i Venstre med sønnen Lavrans (1) ønsker at barnehagebarn får lovfestet rett til sammenhengende ferie. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Venstre krever tre ukers ferie til alle barnehagebarn

Ferieloven sikrer voksne arbeidstakere mulighet til tre uker sammenhengende ferie. Nå vil Venstre at barnehagebarn skal få den samme rettighetene. De møter motstand fra psykologhold.

 • Aslaug Tangvald-Pedersen
 • Hallgeir Vågenes (foto)

– Vi ønsker å lovfeste barns rett til ferie, sier Guri Melby.

Venstres medlem i Utdannings- og forskningskomiteen har tatt med seg sønnen Lavrans (1) til den lokale parken i Oslo. Barna hennes skal ha fem uker sammenhengende ferie i år.

Det gjelder slett ikke alle barn.

Arbeidstakere kan kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1.juni - 30. september. Barnehageloven har ingen likelydende bestemmelse. Det er opp til den enkelte barnehageeier å avgjøre om det skal være feriestengt, eller om de holder åpent. Foreldrene får muligheten til å spre barnas ferie på fire uker ut over en lengre periode.

Så du racet mot Petter Solberg da statsminister Erna Solberg besøkte en barnehage i Spydeberg?

90 prosent av barn mellom ett og fem år har barnehageplass, og diskusjonen om pålagt sommerferie, slik det er i skolen, har vært fremme flere ganger. Foreløpig er det ingen slike bestemmelser.

– En innføring vil handle om å styrke barns rettigheter, mener Melby.

Les også: En av fire barnehager når ikke ansatt-norm

Forslaget møter motstand fra psykologhold. Hedvig Montgomery påpeker at det hverken finnes noen forskning på at det er viktig for barn med tre uker sammenhengende ferie, eller hvor mange barn det gjelder.

NEGATIV TIL FORSLAGET: Psykolog Hedvig Montgomery. Foto: Morten Bendiksen

– Finnes det ingen grenser på hva man ønsker å regulere når det gjelder barnefamilier, sukker psykologen.

– Jeg antar det er gode grunner for at de få familiene som ikke har mulighet til å ta ferie «som alle andre», gjør det. Barn lever i den verdenen de har. Istedenfor å tvinge foreldre som ikke får tatt sammenhengende ferie, bør vi spørre dem hva slags hjelp de trenger. Sannsynligvis er det siste på listen ytterligere skyldfølelse.

Utdanningsforbundet, som organiserer førskolelærerne, er også negative til forslaget.

– Vi ha full tillit til at foreldre og barnehageansatte gjør det som er best for barna. Vi trenger ingen lovpålagt ferielengde, sier leder Steffen Handal.

Venstre vedtok på landsmøtet i 2016 en ny oppvekstpolitikk for barn der de blant annet ønsket innføring av en «barnas arbeidsmiljølov». I regjeringsplattformen fra Granavolden står det at regjeringen vil «lovfeste retten til et godt barnehagemiljø». Det er imidlertid ikke definert hva denne lovfestede retten er.

Til høsten kommer Kunnskapsdepartementet med en stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Det er her Venstre ønsker å få inn en lovfestet rettighet til tre ukers sammenhengende ferie for barnehagebarn. Om det blir vedtatt kan det i beste fall bli gjeldende neste sommer, mener Melby.

les også

Venstre-Trine og Ap-Jonas i knallhard barnehage-krangel

– Da barnehagene ble opprettet var det i hovedsak et tilbud til foreldrene. Nå tenker vi på det som et tilbud for barna - det er barnas beste som står i fokus i barnehagene. Som foreldrene trenger barna sammenhengende ferie for å slappe av og komme nedpå. De har lange dager, og behov for å koble av fra hverdagen, sier Melby.

TUT TUT: Guri Melby og sønnen Lavrans (1). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ferie før oktober

Barns rett til sammenhengende ferie er hverken hjemlet i ferieloven eller barnehageloven. Svært mange barnehager har likevel bestemmelser om feriestengt om sommeren, jul, påskeuken og planleggingsdager. Vedtektene er en del av avtalen mellom barnehageeier og foreldre, og det er opp til foreldrene å sørge for barnepass der barnehagen er stengt i fellesferien.

– Jeg tror det store flertallet av foreldre lar barna få fri i juli. Ved at foreldrene deler på å være hjemme med barna, eller at familie og venner er der for barna, sier Melby.

«Hente i barnehagen»-debatten: - Samfunnet stenger ikke klokken 16

– Likefullt kan det være vanskelig for enkelte familier å få til?

– Barn bør ikke bør ikke ha svakere rettigheter enn voksne. For oss er det viktigste å styrke rettighetene til barna ved å gi dem ferie. Barnehager er et pedagogisk tilbud på lik linje med skolen og ligger under Kunnskapsdepartementet.

Melby ser for seg at ordningen med tre ukers sammenhengende ferie må gjennomføres mellom tidspunktet fra 1. juni til 30 september.

Innenfor en arbeidsmiljølov for barn, som partiet ønsker å innføre, ser hun også for seg en regulering av makstid i barnehagen.

Mer om

 1. Barnehage
 2. Familie
 3. Regjeringen
 4. Arbeidsmiljø

Flere artikler

 1. Venstre-Guri skal lose Skole-Norge gjennom corona-krisen

 2. Ny lov skal hindre mobbing i barnehagene

 3. Regjeringen: Vil åpne skoler og barnehager for utsatte barn i påsken

 4. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i corona-perioden

 5. Permisjonsdebatten: – Slutt å vingle om fars permisjon!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder