FLYTTES: Steven Hasseldal går fra en stilling i Øst politidistrikt til en ny stilling i Politidirektoratet. Foto: Tore Kristiansen

Politimester fulgte ikke permisjonsråd fra politidirektøren

Politidirektør Benedicte Bjørnland var klar på hva hun mente overfor politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Men rådet ble ikke fulgt.

Det fremgår i en uttalelse fra Politidirektoratet onsdag.

I juni opplyste Hasseldal overfor Øst politidistrikt at han hadde utviklet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega, og at de ønsket å se om det kunne utvikle seg til noe mer.

På bakgrunn av opplysningene ble den kvinnelige kollegaen permittert med full lønn og gitt en ny stilling ved Politihøgskolen, mens Hasseldal flyttes til Politidirektoratet.

Nå viser det seg imidlertid at politidirektøren rådet Hasseldal til å ta permisjon da hun ble kjent med forholdet mellom ham og den kvinnelige politiinspektøren.

«Da det ble forklart av politimesteren at han ønsket å utforske om det kunne utvikle seg til noe mer mellom dem enn en kollegial relasjon, ble det i påfølgende møter mellom Hasseldal og Politidirektøren gitt råd fra Politidirektøren om at arbeidsforholdet dem i mellom burde opphøre i tråd med politiets etiske retningslinjer, og at Hasseldal som politimester og overordnet burde søke permisjon,» står det i uttalelsen fra Politidirektoratet.

Det understrekes også at hvem av partene som skulle søke permisjon, ble formidlet som råd og ikke pålegg. Dette hang sammen med at de berørte selv hadde beslutningsmyndighet med hensyn til en eventuell permisjonsøknad.

Hasseldal: – Den beste løsningen

Overfor VG bekrefter Hasseldal at han i samråd med den kvinnelige kollegaen besluttet å ikke følge rådet fra politidirektøren.

– Det var en vurdering vi gjorde sammen. Hun (Bjørnland, journ. anm.) uttrykte et råd, men vi mente at dette var den beste løsningen for oss og politidistriktet.

Han sier videre at den siste tidens mediaoppslag om forholdet mellom ham og kvinnen, har vært en belastning.

– Det har vært en stor belastning å få privatlivet vårt brettet ut i alle landets aviser.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har tidligere sagt til VG at det var uaktuelt at de to lederne fortsatte å jobbe sammen så lenge de har en nær relasjon.

– Politiets etiske retningslinjer tilsier at nære relasjoner i direkte linjeforhold til hverandre skal vurderes av hensyn til habilitetsspørsmål.

Politidirektoratet vil nå bruke ekstern juridisk kompetanse for å vurdere gyldigheten av permisjonsvedtaket til Øst politidistrikt, i et habilitetsperspektiv.

«Inntil denne vurderingen er klar vil politiinspektøren fortsette i stillingen på Politihøgskolen. Hasseldal er innbeordret til Politidirektoratet i en måned i påvente av samme juridiske vurdering», står det i uttalelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder