OPPFØR DERE: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kom med en oppfordring til norsk akademia etter resultatene ble offentliggjort: – Oppegående folk må oppføre seg i tråd med norsk lov og folkeskikk.

OPPFØR DERE: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kom med en oppfordring til norsk akademia etter resultatene ble offentliggjort: – Oppegående folk må oppføre seg i tråd med norsk lov og folkeskikk. Foto: Terje Bringedal

Ny rapport: 18 personer i akademia sier de har blitt utsatt for seksuelle overgrep

11 kvinner og 7 menn sier at de det siste året har opplevd straffbare seksuelle overgrep på norske universiteter- og høgskoler, ifølge en ny nasjonal undersøkelse.

– Det er alvorlige tall vi ser, og ikke slik vi ønsker å ha det i sektoren vår.

Det sier høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), etter at den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren ble lagt frem klokken 13 torsdag.

26 universiteter og høgskoler har vært med på kartleggingen. Og om lag 43.000 ansatte omfattes av undersøkelsen, og utgjør rundt 95 prosent av alle de ansatte i sektoren.

Blant funnene i undersøkelsen kommer det frem at 18 av respondentene sier de har blitt utsatt for seksuelle overgrep som omfattes av straffeloven §291, som omhandler voldtekt med en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Mads Motrøen ansvarlig for analysearbeidet i meningsmålingsbyrået Ipsos AS, presenterte torsdag funnene i kartleggingen:

–11 av disse er kvinner, og 7 menn. 35 personer oppgir å være usikre på om det de har opplevd passer til definisjonen, om det er omhandlet av straffelovparagrafen, sier Motrøen.

Videre svarer ingen av de 18, som sier de har blitt utsatt for seksuelt overgrep i henhold til straffeloven, at de har anmeldt forholdet til politiet.

Stipendiater oftest utsatt for seksuell trakassering

Ifølge kartleggingen har to prosent av respondentene blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tolv månedene.

Det utgjør 299 respondenter.

Her er det en kjønnsforskjell: Dobbelt så mange kvinner enn menn har blitt utsatt for seksuell trakassering.

De som har blitt utsatt for dette er oftere yngre, halvparten som oppgir dette er i den yngste gruppen – de under 40 år.

Det er stipendiater som har rapportert å oftest bli utsatt for seksuell trakassering, og menn står bak 79 prosent av tilfellene, ifølge undersøkelsen.

– Det er urovekkende at stipendiater er tre ganger så utsatt enn andre ansatte for seksuell trakassering. De er i en særlig sårbar situasjon, fordi de er så avhengige av veilederne sine, sier Nybø.

Nybø avslutter med å si hva som må gjøres fremover:

– Folk må slutte å oppføre seg på denne måten. Oppegående folk må oppføre seg i tråd med norsk lov og folkeskikk. Vi må lage en kultur som er klinkende klar på at slik oppførsel er fullstendig uakseptabel.

Eldre blir oftest mobbet eller trakassert

Undersøkelsen viser videre at aldersgruppen 50–59 år er gruppen med den høyeste andelen som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 månedene.

– 13 prosent av respondentene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert de siste 12 månedene, og 34 prosent av disse igjen har opplevd det månedlig eller oftere, sier Motrøen.

Av disse er 14 prosent kvinner, og 10 prosent menn. Mobbingen skjer som oftest fra kolleger.

Totalt 17.984 har svart på den nasjonale undersøkelsen.

Universitetet i Agder har, sammen med Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, tatt initiativ til, og gjennomført kartleggingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder