E-SJEFEN: Morten Haga Lunde er sjef for Forsvarets etterretningstjeneste. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

E-sjefen: Stoler på at kontrollutvalg går grundig inn i Frode Berg-saken

Etterretningssjef Morten Haga Lunde har tillit til at Stortingets kontrollutvalg vil gå grundig inn i Frode Berg-saken. EOS-utvalget kan komme med en «særskilt melding» om saken.

I en sjelden pressemelding fra Forsvarets etterretningstjeneste, skriver Haga Lunde:

«Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg saken».

E-sjefen skriver videre at han avventer utvalgets konklusjon, og at han utover dette ikke kommenterer saken ytterligere.

FORSVARS-TOPPER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) (til høyre) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen avbildet tidligere i høst under overleveringen av forsvarssjefens fagmilitære råd til regjeringen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Også Hagas overordnede, forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen, er sparsommelig med opplysninger om innhold i saken.

– Jeg kommer ikke til å kommentere ulike påstander i denne saken. Vi vil aldri avkrefte eller bekrefte hvem som arbeider for eller har oppdrag for norsk etterretningstjeneste, skriver Brun-Hanssen i en e-post til VG.

VG har sendt ham ti spørsmål på bakgrunn av det som kom frem under Frode Bergs pressekonferanse tirsdag. Forsvarssjefen henviser i likhet med både etterretningssjefen og forsvarsministeren i stor grad til EOS-utvalget.

– I forhold til mange av spørsmålene du stiller er det naturlig å peke på EOS-utvalget. E-tjenesten jobber hver dag, døgnet rundt, for å sikre Norge og norske interesserer mot utenlandske trusler. Deres evne til å overvåke og avdekke eventuelle trusler er en vesentlig del av vår forsvarsevne, minner Bruun-Hanssen om.

les også

Eks-spionsjef: Folk bør stilles til ansvar

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) henviser også til kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene.

– Jeg har stort tillit til at Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, gjør den nødvendige gjennomgang av saken, skriver forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) i en e-post til VG.

Samtidig så oppfordrer han:

– Alle som mener de har opplevd overtramp fra de hemmelige tjenestene har mulighet til - og bør - kontakte EOS-utvalget.

PREGET: Frode Berg avbildet på den spesielle pressekonferansen på Gardermoen tirsdag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Han legger til at E-tjenesten gjør en viktig jobb for å trygge Norge, men at det er en selvfølge at E-tjenestens virksomhet skjer innenfor lovlige rammer.

– Det ligger også tydelig formulert i alle styringssignaler fra regjeringen, skriver Bakke Jensen.

Særskilt melding

«Særskilt melding» er såvidt VG forstår en aktuell mulighet kontrollutvalget (EOS-utvalget) kan benytte seg av etter at de pågående undersøkelsene i den spesielle Frode Berg-saken er gjennomført.

Frode Berg sa på tirsdagens pressekonferanse at han opplevde et press fra e-tjenesten om å fortsette med sin kurér-virksomhet inn i Russland.

les også

Slik var den hemmelige Frode Berg-operasjonen: Krysset grensen her

– Det var da viktig med en overlevering med et påtrykk om hvor god nordmann jeg var og hvor flink jeg var. Presset økte også fra min kontaktperson, og jeg sa ja til en tur til, sa Berg blant annet.

VG spurte Frode Berg om når han forstod at det han gjorde ikke var så lurt.

– I slutten av 2016. Jeg var fryktelig nysgjerrig og spurte hva det gikk ut på, men det fikk jeg ikke vite.

– Hva gjorde du da?

– Det var første gang jeg prøvde å avvikle det her.

EOS-UTVALGET: Hele EOS-utvalget med leder Svein Grønnern i midten foran. Foto: Stortinget

– EOS-utvalget tar endelig stilling til hvilken måte vi skal rapportere til Stortinget på, når vi er ved undersøkelsens avslutning, sier leder Svein Grønnern i EOS-utvalget til VG.

les også

Spiondømte Frode Berg: - Føler meg ført bak lyset av E-tjenesten

«Særskilt melding» brukes i mer omfattende saker, og kommer i tillegg til de faste årsmeldingene fra EOS-utvalget. Denne typen meldinger blir brukt nå sakene er såpass viktige at det ikke er naturlig å vente med dem til den årvisse årsmeldingen fra utvalget er klar, vanligvis i mars året etter året den gjelder for.

Grønnerns forgjenger i utvalget de siste årene, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, bekrefter at utvalget har jobbet lenge med Frode Berg-saken.

– Vi har jobbet med denne saken i mange måneder også i min tid. Vår jobb er å se til at Forsvarets etterretningstjeneste ikke går utover sine fullmakter og ikke krenker mennesker, sier Løwer til VG.

les også

En fullstendig mislykket operasjon

Hun vil ikke begi seg inn på å vurdere om «særskilt melding» er riktig å bruke i Frode Berg-håndteringen.

Løwer overlot lederjobben i utvalget til tidligere generalsekretær i Høyre, Svein Grønnern i juli i år.

Grønnern sier utvalget vil snakke med Frode Berg om hans sak.

– Vi har ikke snakket med ham ennå. Men det er absolutt nødvendig at vi gjør det, sier Svein Grønnern til VG.

Han har sittet som medlem i utvalget i flere år. Den nye lederen av EOS-utvalget mener det er umulig å si når utvalget kan konkludere.

les også

Frode Berg møtte E-sjefen til samtale i dag

Dette er EOS-utvalgets oppgaver i forhold til de hemmelige tjenestene:

  1. Å klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene.
  2. Å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader samfunnets interesser.
  3. Å påse at virksomheten holdes innen rammen av lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder