VARSLER ANKE: Mulla Krekar kjemper mot utlevering til Italia, hvor han ble domfelt til fengsel i tolv år i juli. Foto: OLA VATN

Oslo tingrett: Mulla Krekar kan utleveres til Italia

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, har Oslo tingrett besluttet. Forsvareren varsler at avgjørelsen vil bli anket. – Vi kommer til å bruke alle rettsmidler.

I den ferske kjennelsen slår Oslo tingrett fast at vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad (63), også kjent som mulla Krekar, er til stede.

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Vi kommer til å bruke alle rettsmidler. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har ledet noen terrororganisasjon, inngått i terrorforbund, eller hatt noen forbindelser med Italia, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling til TV 2.

Forsvareren har så langt ikke besvart VGs henvendelser.

Utpekt som leder for terrornettverk

Italienske myndigheter mener mulla Krekar var lederen for et terrornettverk, Rawti Shax, med hemmelige celler som hadde som formål å begå terrorhandlinger i Vesten.

les også

Krekar ville ha Amal Clooney som advokat

15. juli ble mulla Krekar dømt til fengsel i tolv år i en domstol i Bolzano i Italia. Samme dag som dommen falt ble 63-åringen pågrepet i hjemmet sitt i Oslo av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Mulla Krekar har sittet varetektsfengslet siden – i påvente av behandlingen av utleveringsbegjæringen.

Kjennelse: Mistanke ikke svekket

Oslo tingrett skriver i fredagens kjennelse at det ikke er dommen mot 63-åringen som er grunnlaget for avgjørelsen.

«Som nevnt foran, ble siktede dømt i retten i Bolzano i juli i år. Utlevering er ikke begjært på grunnlag av denne dommen, men på grunnlag av en arrestordre skrevet av samme domstol», står det i kjennelsen.

les også

Frp-statssekretær ville feire Krekar-utlevering: – Det var en veldig dum kommentar

Oslo tingrett skriver at de ikke mottatt premissene for dommen, og har derfor ikke vektlagt disse ved behandlingen av saken mot mulla Krekar.

«Retten vil allikevel bemerke at premissene har ledet til en domfellelse med sterkere krav til bevis enn det som er kravet i utleveringssaken. Det er derfor ikke grunn til å tro at domspremissene er slik at de svekker mistanken», står det i kjennelsen.

les også

Per Sandberg dukket opp i retten - fikk ikke vitne

Frykter utlevering til Irak

63-åringen møtte i tingretten tidligere denne uken, hvor han hevdet at saken mot ham er et politisk spill.

– Jeg har hørt gått gjennom bevisene, altså dokumentene til PST og italienerne. De klarer ikke å skille mellom meg og broren min, sa 63-åringen, ifølge NRK.

les også

Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner

Krekar ga også uttrykk for at det ikke er noen garantier for at han ikke kan bli sendt videre til Irak og mulig dødsstraff. Retten mener det ikke er fare for dette og viser til en tidligere avgjørelse fra Oslo tingrett, hvor det står:

«Italia har riktignok en utleveringsavtale med Irak, men Italia er på samme måte som Norge bundet av EMK og artiklene 2 og 3 om retten til liv og beskyttelse mot tortur – også ved vurderingen av videre utlevering til Irak. Igjen må det få betydning at Italia er et land som ligger nært Norge rettslig og politisk og som har vært part i EMK i lang tid.»

Også Borgarting lagmannsrett har sluttet seg til dette.

I fredagens kjennelse skriver Oslo tingrett mer om dette:

«Retten vil også peke på utleveringskonvensjonen artikkel 15 som setter forbud mot at den stat som begjærer utlevering overgir den utleverte personen til en tredje stat for forbrytelser som er begått før utleveringen uten samtykke av den utleverende staten.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder