DØMT FOR DRAP: Belal Belal (31) er dømt for å ha drept en 37 år gammel mann på Bjerke i Oslo i 2017. Han har vært varig utvist fra Norge siden 2008. Foto: Espen Rasmussen

Dømt til 13 års forvaring for drap på åpen gate

Belal Belal (31) ble i februar dømt til 13 års forvaring for å ha drept en mann på Bjerke i Oslo i 2017. Nå har Borgarting lagmannsrett avvist anken.

I likhet med Oslo tingrett har lagmannsretten funnet ham skyldig i forsettlig drap.

31-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sier til VG at saken vil bli anket.

– Dommen er overraskende ensidig. Domfelte er fast bestemt på å påanke dommen, sier Staff.

Belal var tiltalt for å ha sparket og slått en 37 år gammel mann gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Offeret ble funnet av forbipasserende – blodig, ille tilredt og med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Slagsmålet oppsto på Bjerke i Oslo 17. juli i 2017 i forbindelse med uenighet om prisen på kokain som Belal skulle kjøpe av den drepte mannen.

Belal Belal har vært varig utvist fra Norge siden 2008, og er tidligere er dømt for vold mot en rekke personer. I 2015 omtalte VG ham som «Mannen Norge ikke blir kvitt».

I 2015, etter 10 år i Norge, var han dømt for å ha utøvd vold mot 11 personer og ranet ytterligere to. I tillegg har han truet en rekke personer – sivile, politifolk og fengselsansatte.

les også

Belal dømmes til 13 års forvaring for drap

ÅSTEDET: Her arbeider kriminalteknikere på åstedet i juli 2017. Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

I dommen fra Borgarting lagmannsrett går det frem at tiltalte under hele saken og i sin forklaring for lagmannsretten har fraskrevet seg ethvert ansvar for egen handling.

– Han viser i liten grad anger ut over at han skulle ønske at dette
ikke hadde skjedd og at han ikke hadde vært i den situasjonen han nå er i, heter det i dommen.

Drapet på Bjerke ble begått bare åtte dager etter at Belal ble løslatt fra soning av en dom for blant annet grov kroppsskade.

Lagmannsretten legger i formildende retning vekt på at tiltalte og fornærmede var i slåsskamp før drapet fant sted. Etter bevisførselen kan lagmannsretten ikke utelukke at det var fornærmede som startet slåsskampen ved å kutte tiltalte i ansiktet med et lite knivblad.

les også

Drapstiltalt foreslo ett minutts stillhet i retten

Ifølge dommen anførte forsvarer Trygve Staff at det skulle gjøres et betydelig fradrag i straffen som følge av at tiltalte overskred grensen for nødverge og handlet i berettiget harme. Det var lagmannsretten ikke enig i.

Belal har tidligere hevdet han ikke vet hva han heter til etternavn, og at han kommer fra Algerie.

En politibetjent fra Politiets utlendingsenhet forklarte for lagmannsretten at politiet og utlendingsmyndighetene i 12 år har arbeidet med å klarlegge tiltaltes identitet med sikte på utsendelse, og at ingen land har godkjent tilbakeføring av ham.

Ifølge betjenten har tiltalte i disse 12 årene ikke vist noen vilje til samarbeid om å klarlegge sin identitet, og at det derfor ikke er utsikter til at utvisningsvedtaket fra
2007 vil bli effektuert i overskuelig fremtid.

– Lagmannsretten legger etter dette til grunn at tiltalte er ureturnerbar i overskuelig fremtid, og at det derfor må tas sikte på at tiltalte skal vende tilbake til det norske samfunnet.

Av dommen fremgår det at minstetiden er på åtte år. Til fratrekk kommer 842 dager 31-åringen har tilbrakt i varetekt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder