VANT FREM: Odd Misunds kone tok Norge til EFTAs overvåkningsorgan ESA, og vant frem om sykepenger. Foto: Helge Mikalsen

For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

Etter en runddans med byråkratiet i Norge, vant Odd Misund frem hos ESA allerede i 2000: Norske myndigheter fikk streng beskjed om at de ikke kunne nekte sykepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land.

 • Martha C. S. Holmes
 • Runa Fjellanger

– Jeg ble overrasket. Jeg har lest nesten alt som har vært om dette i avisene nå – det er jo helt utrolig, sier Odd Misund (68) til VG om hva han tenkte da han så NAV-skandalen bli rullet opp.

Minst 48 personer har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil. Feilen rammer de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994.

Det tror også ålesunderen, som nå bor i Tønsberg. Han har nemlig vært borte i dette før: I 2000 vant han frem etter å ha klaget Norge inn til ESA, og norske myndigheter lovet å endre praksis for sykepenger i utlandet.

– Visste det var feil

Det hele startet da Misund var på ferie med sin kone Marta i Spania i 1999. På ferien ble hun plutselig svært syk.

– Det som viste seg i ettertid, var at hun hadde fått en blodpropp i lillehjernen. Det var helt opplagt at hun var syk, og jeg tilkalte spansk lege som kom på hotellet og undersøkte henne. Jeg fikk legeattest av ham, for det visste jeg at jeg burde ha da jeg kom tilbake til norske myndigheter for å utløse sykepenger. Vi gjorde alt etter boken, forteller Misund.

Misunds kone døde i 2013, og det er derfor han forteller historien.

Da ekteparet kom hjem, søkte de om sykepenger hos det som da het Trygdekontoret. Det var klart at Marta ikke ville bli arbeidsdyktig med det første. Men de fikk avslag for de dagene hun var i Spania. Da reagerte Misund.

– Det var ikke snakk om mange dager, så for meg var det ikke det økonomiske. Men jeg visste 99,9 prosent sikkert at dette var feil – at etter inngåelsen av EØS-avtalen i 1994, forpliktet Norge seg til å følge prinsipper som fri flyt av personer innad i EU-land med samme rettigheter.

Han er i dag pensjonert, men har bakgrunn som siviløkonom. Han hadde gjort seg kjent med nye regelverk da EØS-avtalen ble innført.

– Jeg visste at hvis norske myndigheter innførte begrensninger som i praksis ville begrense folks vilje og evne til å flytte seg fritt mellom land, så ville det stride mot EØS-avtalen.

OVERRASKET: Misund slår ut med armene, og forteller om hvor overrasket han ble da han så at NAV-skandalen også gjaldt sykepenger – der han trodde praksis var endret allerede i 2001. Foto: Helge Mikalsen

– Var ikke interesserte i å høre på meg

På bakgrunn av dette, tok Misund kontakt med Trygdekontoret, som i dag er en del av NAV. Han forklarte saken, men sier han ble blankt avvist. VG har sett avslaget Marta Misund fikk fra Trygdekontoret.

«Som hovedregel er det et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge», skriver de.

– De var ikke interesserte i å høre på meg en gang.

Misund sier han opplevde avvisingen fra Trygdekontoret og Fylkestrygdekontoret som arrogant – og at han ble forbannet.

– Jeg tok kontakt med departementet, som var siste instans jeg kunne gå til i Norge. Jeg prøvde igjen med argumentet om EØS, og de ville ikke høre.

Misund var høyskolelektor ved BI. Da han til slutt vurderte å gi opp, kom han i prat med en jurist i en lunsjpause på jobb. Han ble anbefalt å ta kontakt med EFTAS overvåkningsorgan ESA. De tok saken, og Misund vant frem.

Dette sa ESA til Norge

Korrespondansen mellom ESA og norske myndigheter bekrefter det Misund forteller.

ESA skriver til norske myndigheter at en arbeider «har rett på sykepenger der han eller hun er forsikret, uavhengig av hvilken stat personen oppholder seg i».

Sosial- og helsedepartementet svarte at den norske regjeringen er enige med ESA i at EØS-lovgivning skal gå foran. De skriver at Trygdeetaten har bekreftet at de vil endre praksis og komme til en avgjørelse i tidligere saker, i tillegg til å informere om praksisendringen i rundskriv. Det gjør de også i 2001:

«Folketrygdloven § 8–9 første ledd må fravikes for medlemmer som blir sykmeldt under et midlertidig opphold i et annet EØS-land», skriver de der.

– Nesten uforståelig

Etter at ESA-saken var avsluttet fikk Misunds kone etterbetalt sykepenger for dagene hun var syk i Spania. Men Misund understreker at det var prinsippet som var viktig

– Du tenkte på muligheten for at andre saker også kunne blitt feilbehandlet?

– Det var ikke bare en mulighet – så klart de var det. Så jeg var jo brennsikker på at da ble praksisen forandret.

Han reagerer på at Norge kan ha misforstått EØS-reglene for trygdeytelser både tilbake i 2000 i hans sak om sykepenger, og for flere ytelser i dag.

– Det er nesten uforståelig, hvis dette ikke er villet politikk, at så mange mennesker ikke har skjønt hva den frie flyten betyr. Det er rystende at EØS-avtalens implikasjoner ikke er tatt på alvor i trygdesaker.

NAV: Endret praksis for noen

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV viser til at Misunds kone ble sykmeldt under et opphold i et EU/EØS-land, og at det går frem av rundskrivet som ble sendt ut kort tid etter at etaten endret praksis for dette.

– Med ny praksis var det ikke anledning til å avslå krav om sykepenger for personer som ble sykmeldt under opphold i et EU/EØS-land så lenge sykdommen kunne dokumenteres med utenlandsk legeerklæring. Dette har deretter vært gjeldende praksis i etaten.

ESA skrev den gang til Norge ikke bare at man ikke kan nekte sykepenger til en som har blitt syk i utlandet, men at «Hvis et medlemsland stiller som krav til utbetaling av sykepenger at personen må oppholde seg i medlemslandet, vil det undergrave artikkel 22 i forordning 1408/71»

– Ble dette ikke tatt til følge den gangen?

– Dette er forhold som ligger 19 år tilbake i tid, og før NAV ble opprettet. Vi har ikke anledning til å si noe mer om hva som ble vurdert i denne forbindelse, utover at Rikstrygdeverket endret praksis for dem som blir sykmeldt under et opphold i et EU/EØS-land, skriver Hugvik.

Han skriver at slik NAV forstår svaret til Sosial- og helsedepartementet da, var de opptatt av den konkrete situasjonen hvor en person blir sykmeldt under opphold i et annet EU/EØS-land.

Statssekretær Vegard Einan i arbeidsdepartementet skriver til VG at departementet den gang var tydelige på at praksis måtte endres fordi den ikke var i tråd med EØS-avtalen, og at praksis og nasjonale retningslinjer ble endret.

– Når det er sagt, skal nå det uavhengige granskingsutvalget gå grundig gjennom hele den pågående EØS-saken og vurdere om praksis også før 2012 må gjennomgås. Vi skylder de berørte å komme til bunns i hvordan feil praksis av EØS-reglene oppsto og hvorfor det har tatt så lang tid før feilen ble avdekket.

Les også

 1. En alvorlig og vanskelig sak

  Trygdeskandalen har krevd sin første toppsjef. Men det er ikke over.
 2. Skatteetaten endrer regler etter avsløring

  Skatteetaten endrer reglene etter NRK-avsløring om at Nav-brukere har betalt for mye i skatt.
 3. Ap og SV etter ny Hauglie-beklagelse i NAV-saken: – Dypt alvorlig

  Hittil har Rødts Bjørnar Moxnes blitt hånet for å fremme mistillitsforslag mot statsråd Anniken Hauglie.
 4. Brev glemt i skuff rammer Hauglie: – Jeg beklager så mye

  NAV ba så tidlig som i juni 2018 om en rettslig vurdering fra Arbeids- og sosialdepartementet i en EØS-trygderettssak.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Trygdeskandalen
 3. EØS
 4. ESA
 5. Nav

Flere artikler

 1. EØS-forhandler: Mener NAV-skandalen ikke kan skyldes nye regler i 2012

 2. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 3. Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

 4. Jonas Gahr Støre om NAV-skandalen: Ikke sikkert at feilen stammer fra 2012

 5. NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

Fra andre aviser

 1. Har du falt av hele trygdeskandalen? Dette er årsakene til at det gikk galt.

  Bergens Tidende
 2. Har du falt av hele trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom årsakene til at det gikk galt

  Aftenposten
 3. NAV-ansatte mente reglene ble tolket feil. Men ingenting skjedde.

  Aftenposten
 4. ESA om Nav-saken: Krav om opphold i Norge er ikke i tråd med EØS-retten

  Aftenposten
 5. Nav-skandalen: ESA frykter Norge har misforstått helt siden 1994

  Aftenposten
 6. Dagpenger kan være en del av Nav-skandalen: Kvinne dømt i Stavanger

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder