FLERE OBDUKSJONER: Dette bildet er fra en hundeobduksjon. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har nå utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer. Foto: Ola Vatn, VG

Minst 173 hunder syke siden august

Det har kommet seks nye meldinger om syke hunder, hvorav én er død. Årsaken til den mystiske hundesykdommen er fremdeles ikke kjent.

Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder, viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Minst 18 av disse er døde.

Dette har kommet frem via en spørreundersøkelse sendt til veterinærer over hele landet.

Meldinger om nye tilfeller av syke hunder kommer inn løpende. De to siste dagene har det kommet seks meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom, og én av disse døde, opplyser Mattilsynet. Tilfellene kommer fra Akershus, Finnmark, Oppland og Østfold.

Kan være på vei ned

Foreløpige svar kan indikere en økning av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Ifølge Mattilsynet ser det nå ut til at antall sykdomstilfeller er på vei ned.

«Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det kan være manglende eller forsinkede innrapporteringer til Mattilsynet og Veterinærinstituttet», heter det i pressemeldingen.

Hjelp VG med kartlegging: Kjenner du til hunder som kan ha blitt rammet av den mystiske hunde­sykdommen?

15 hunder obdusert

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder. Alle disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse.

Så langt har den også blitt påvist hos cirka en fjerdedel av tilfellene som har blitt meldt inn via spørreskjemaet, står det i pressemeldingen. Bakterien har også blitt funnet hos noen friske kontrollhunder, men i mindre omfang enn fra de obduserte hundene. Man kan derfor ikke si om dette er årsaken til symptomene.

Foreløpig er det ingen fellestrekk mellom tilfellene når det gjelder alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

les også

Veterinærforeningen om hundesykdom: – En norsk situasjon

– Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de hundene som er meldt inn med disse symptomene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom disse. Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen, i tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet i pressemeldingen.

Mattilsynet opprettholder sine råd om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd, slik at man har kontroll på dem.

les også

Mystisk hundesykdom: Dette skjer hos veterinæren

Fylkesoversikt

Mattilsynet har utført en spørreundersøkelse til veterinærer i alle fylker. Her er en oversikt over sykdomstilfellene i hvert fylke.

Obs! Merk det kan være en forskjell på tallene over nye tilfeller som løpende har blitt meldt til Mattilsynet, og svarene i spørreundersøkelsen.

Norske redningshunder melder på sine hjemmesider at de ikke gjør noen endringer i tiltakene de har satt i verk. De vil vurdere situasjonen og tiltakene på ny i neste uke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder