GARANTI PÅ VEGNE AV ANDRE: Finansminister Siv Jensen tar sjansen på å gi garantier - som hun mener vil koste deg dyrt - men som hun ikke har kontroll over. Foto: Helge Mikalsen

Frp-Sivs forsvarstale: – «Garanterer» skattehopp med de rødgrønne

Finansminister Siv Jensen avviser at hun trekker stigen opp etter seg og rapper milliarder fra oljefondet landets unge burde få i fremtiden. I stedet peker hun på de rødgrønne og gir en meget spesiell garanti.

– Jeg garanterer at hvis de rødgrønne mot formodning tar over etter oss om to år, så vil det norske folk oppleve skatteøkninger. Rødt, SV, Sp og Ap kappes om å være tøffest i skatteskjerpelser, skattehamrer hun løs.

Det virker som hun har behov for å slå litt tilbake:

Vi sitter på finansministerens kontor tirsdag ettermiddag, etter at hun har fått så rentehatten har passet av økonomer - etter at innholdet i revidert nasjonalbudsjett ble kjent tirsdag.

Og: Hun opplevde at ungdomspolitikerne til regjeringspartiene prydet forsiden på VG Nett og i et ungdomsopprør-preget angrep, anklaget henne for å bruke penger hun burde spart til fremtidige generasjoner.

– Det blir ikke mange unge velgere av slikt?

– Jeg synes det er strålende at ungdomspolitikerne har engasjement. Alle ungdomspartiene til regjeringen er «freske i frasparket» og sier og gjør ting som moderpartiene aldri kommer til å gjøre. Men det er ikke slik at vi ikke prioriterer ungdommen i vårt reviderte budsjett.

– Det de sier er at dere bruker penger vi ikke hadde trengt å bruke, fordi økonomien går så godt, og at det er penger vi i stedet kunne spart til de unge i fremtiden?

– Det er ikke slik. De knappe syv milliardene i ekstra oljepengebruk i revidert budsjett, handler om en politikk jeg tror de er enige i: Vi bytter ut bilparken og reduserer utslippene, sier hun og fortsetter:

– Og det er ikke slik at de midlene vi nå setter inn, ikke kommer de unge til gode. Vi investerer i veier og infrastruktur og bygger landet - og sørger for at flere kommer i arbeid: Det er viktig for fremtiden.

– Økonomene sier oljepengebruken du foreslår kan gi økt rente i juni: Du gir folk høyere rente?

– Helt uenig

– Det er jeg helt uenig i. Norges Bank har varslet i lang tid at vi går inn i en tid med økt rente. Det er det ikke vi som gjør og det er heller ikke vi som bestemmer rentene. Det er ikke slik at dette er et ekspansivt budsjett.

– Nei, men du kunne dempet pengebruken, som kunne redusert presset for økt rente?

– Jeg kunne gjort det som sosialistene vil gjøre: Å øke skattene. Men det mener jeg er et dårlig bidrag i den situasjonen vi er i nå. En samlet opposisjon kritiserer oss for å bruke for mye oljepenger - men i neste setning har de alle forslag til hva de vil bruke mer penger på. Hvis vi da ikke skal finansiere budsjettet vårt slik vi gjør, så må vi øke skattene. Det vet vi at opposisjonen vil.

– Nei, du har en leder i Fremskrittspartiets Ungdom som sier han er lei og krever at dere begynner å kutte i de offentlige utgiftene og at det bør skje i statsbudsjettet neste år?

– Det er veldig dårlige nyheter for AS Norge, hvis vi må gå til drastiske kutt i budsjettene. Det at budsjettene vokser, er et tegn på at økonomien vår vokser. Vi har satt på bremsen i norsk økonomi, fordi det går bra med vår økonomi: Vi leverer nøytrale budsjetter.

– I en slik fase må vi tenke smartere og ta grep, slik vi eksempelvis har gjort med avbyråkratiseringsreformen, som frigjør 1,7 milliarder hvert år. Det blir noen tusen barnehage- og sykehjemsplasser av det hvert år. Og så har vi satset på Nye Veier, som er en ny måte å organisere veibygging på som bygger raskere og kutter kostnadene med 20 prosent.

Ledighetsskryt

– Dere brenner av penger på bompengenedbygging og videre veiutbygging, blant annet til E18 ut av Oslo på vestsiden. Ungdomspartiene sier dere bruker penger for å vinne valget, i stedet for å spare for fremtiden?

– Vi gjør det fordi det er viktig å bygge landet videre. Hvis infrastrukturinvesteringene stopper opp i Norge, så har vi et problem. Det at vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent siden vi overtok, er villet politikk.

– Og det at vi bygger landet og har den laveste ledigheten på ti år: At flere bidrar gir mer inntekter til våre velferdsordninger. Det er også viktig i kampen mot ulikhet. Når færre trenger bostøtte fordi flere kommer i jobb, så er det gode nyheter.

Økonomien styrer også folks liv: De rikeste mennene i Norge lever 14 år lenger enn de fattigste - de rikeste kvinnene lever 8 år lenger enn de fattigste kvinnene?

– Dette er ting vi pekte på i ulikhetsmeldingen. Noe av det vi var opptatt av, var ulikhet i helse. Det gir resultater. Det er ikke uten grunn at denne regjeringen satser så kraftig på helse og utdanning, fordi det bidrar til å jevne ut forskjeller.

Listhaugs røyk

Det har vært fokus på hennes nestleder og folkehelseminister, Sylvi Listhaug, er avbildet festrøykende.

– Røyk er en årsak til forskjellene mellom rike og fattige når det gjelder levealder: La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt, sa Listhaug. Er du enig?

– Jeg oppfatter ikke at folkehelseministeren oppfordrer folk til å røyke og drikke og spise mer. Det hun var opptatt av var livskvalitet i siste fase av livet og at folk må få bestemme mer selv. Det synes jeg faktisk er helt greit. Hun oppfordret ikke folk til å leve usunt, snarere tvert imot: Det mener jeg er en avsporing av debatten. Noe av det vi har gjort i revidert budsjett, er å gi penger til styrket kvinnehelse, fordi det innenfor endel helseområder er ulikhet. I tillegg delte vi i dag ut mer penger (58 millioner) til jordmødre i kommunene - antallet er doblet under vår regjeringstid.

– Dere bruker så mye penger at økonomene reagerer: Gjør dere det fordi renten er så lav at folk flest ikke endrer stemmegivning på grunn av 0,25 prosentpoeng renteøkning før valget?

– Det er Norges Bank som setter renten i Norge. Grunnen til at de lenge har varslet at renten skal opp, er at det går bra i Norge.

– Dere bestemmer rammevilkår som påvirker rentesettingen?

SNART FEST: Finansminister Siv Jensen fyller 50 år på forsommeren. Foto: Helge Mikalsen

– Vi strammet inn i finanspolitikken for et par år siden, da det begynte å gå bedre i norsk økonomi. Da ga vi mindre gass, det må man gjøre. Nå leverer vi nøytrale budsjett.

Kritisk til sjeføkonom

Hun er kritisk til, og kommenterer gjerne, uttalelsene til sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, som mener pengebruken i revidert bidrar til rentepress og å skyve regningen over på de unge.

– Jeg ser at flere av økonomene uttaler seg langt mer nyansert enn det Haugland gjør. De ser at det er fornuftig å forstå disse to årene under ett fordi hovedgrunnen er at vi brukte mindre penger i fjor.

Hun legger ikke skattelette i kurven før å lokke velgere før valget, sett bort fra press mot at kommunene fjerner eiendomsskatten.

– Situasjonen tilsier ihvertfall ikke skatteøkninger. Dette er en regjering som vil holde skattene lave og som har som mål å fortsette å redusere dem. Samtidig kappes opposisjonen på Stortinget om å være best på å skjerpe skattene.

– Ap har ikke helt vært der?

Fersk Rapport: Kutt elbil-fordeler

– I Aps alternative budsjett for 2019 lå det innen en skatteskjerpelse på godt over ti milliarder kroner. Med det landsmøtet som Ap nettopp har bak seg som utelukkende handlet å redusere inntektene og å øke utgiftene til staten: Å skru igjen oljeproduksjonen og masse dyre velferdsreformer. Hvordan tror du de har tenkt å finansiere det, mon tro: Skatt. Det kommer på toppen av de ti milliardene.

SLÅR TILBAKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Gisle Oddstad, VG

Slik svarer opposisjonen

Ap-leder Jonas Gahr Støre fnyser av «garantien».

– Ingen med inntekt under 750 tusen kroner kommer til å få skatteøkninger med Arbeiderpartiets opplegg.  Etter 6 år med skattelette til de med mest fra før, kommer Ap til å ta inn igjen noe av det når vi tar over makten. Det er mer sosialt enn det høyreregjeringen nå gjør, nemlig å knipe igjen overfor pensjonister og sende uføre over på sosialhjelp, sier Støre.

– Når det gjelder det Jensen sier om vårt landsmøte så snakker finansministeren usant om vår politikk, sier han:

– Ap har ikke gått inn for å skru igjen oljeproduksjonen. Vi har derimot sagt at vi skal videreutvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen, og bruke den som springbrett inn mot en ny, grønn økonomi.

IKKE ENIG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Frode Hansen, VG

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slår hardt tilbake.

– Ingen finansminister i historien har tatt inn mer avgifter enn Siv Jensen. Hun har gjennomført en kraftig økning av avgiftene på strøm og drivstoff. Avgiftskjerpelsene til Siv Jensen på rundt 6 milliarder kroner har rammet alle. Alle som tjener under 700 000 kroner ville fått lavere skatt og mindre avgifter med Senterpartiet.

SV-leder Audun Lysbakken svarer slik:

– Hadde Siv Jensen tatt seg bryet med å lese SVs budsjett, ville hun visst at vi vil kutte skattene for de med inntekt under 600 000. Som et sosialistisk parti vil vi selvfølgelig øke skattene for de rikeste igjen for å sikre god velferd for alle, i motsetning til FrP som gir mest til den økonomiske eliten.

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, sier Rødts skattepolitikk gir «null kroner i økt skatt for det store flertallet som tjener under 600 000 kroner».

– Her spiller Siv Jensen dum. Etter å ha brukt hver eneste anledning til å gi skattegaver til sine rike venner, klager hun over å ha for lite penger igjen i kassa. Det er jo fordi hun har flyttet 27 milliarder fra statsbudsjettet, og velferden til folk flest, over til private bankkontoer. Det stemmer at Rødt vil øke skattene for aksjemilliardærer, spekulanter og dynastiarvinger, det skulle bare mangle at de som har mer enn nok bidrar til fellesskapet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder