SPLITTER FOLKET: Bompengekaoset deler Oslobefolkningen i to. Likevel er de fleste i hovedstaden tilhengere av å bruke bompenger på kollektivtrafikk og tiltak for gående og syklende. Bildet er tatt på Jernbanetorget midt i Oslo sentrum i 2009. Foto: Espen Braata

7 av 10 i Oslo vil bruke bompenger på kollektivtrafikk

Bompengeopprør og sjokkmålinger for bompengepartiet til tross: Oslofolk flest støtter at bompenger går til buss og bane.

En undersøkelse, utført av Respons Analyse for VG, viser at 7 av 10 i Oslo støtter å bruke bompenger på kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveier.

Årsaken kan være at det er flere som bruker kollektivtilbudene hver dag i Oslo, mener Kjell Werner Johansen, bompengeekspert og assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Det er en mye mindre andel av befolkningen i Oslo som bruker bil til daglig enn andre steder. Disse som nyter godt av utbygging av kollektivtransporten, sier han til VG.

I Oslopakke 3 skal 98 prosent av pengene som brukes i Oslo gå til kollektivtransport og tiltak for fotgjengere og syklister. Det samme gjelder 72 prosent midlene som skal brukes i Akershus.

Her står bomkampene: VG gir deg en løpende oppdatert oversikt over bommene der du bor

Barometeret er basert på 601 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3,5 prosentpoeng. Spørsmål: Stiller du deg positiv eller negativ til innføring av bompenger for å finansiere større samferdselsprosjekter?

– Overraskende

På tross av de siste månedenes bompengeopprør, er det omtrent like mange som er positive og negative til bompenger. Oslo-befolkningen er delt: 45 prosent stiller seg positive til bompenger, mens 41 prosent er negative.

– Det er litt overraskende når det har vært mye oppmerksomhet rundt bompengedebatten, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Splittelsen vises også på VGs partibarometer for hovedstaden, utført av Respons Analyse: Miljøpartiet de grønne (MDG) gjør et hopp opp til 13,9 prosent, mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) debuterer med 9,1 prosent.

Barometeret er basert på 601 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3,5 prosentpoeng. Spørsmål: Mener du bompengene i Oslo bør kun brukes til utbygging av veier, eller mener du de også bør brukes til kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveier?

Bompengepartiets eksplosive vekst på meningsmålingene i Bergen, begynte først i mai, forteller Olaussen. Mens bomprisene i Bergen økte 1. april, økte de i Oslo 1. juni.

– Det er først nå Osloborgerne merker det.

Johansen ved TØI påpeker at ikke alle skriker like høyt om bompenger.

– Det er ikke de som går i demonstrasjoner og har ropert. De som er fornøyd med tingenes tilstand, er som oftest tause. Jeg tror bompenger får større oppmerksomhet i mediene og i den politiske debatten, enn det egentlig har i befolkningen.

Forvirret? Bompengekaoset på 1–2–3

EKSPERT: Bernt Aardal er professor og valgforsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Selvmotsigende

Bernt Aardal, professor og valgforsker ved Universitetet i Oslo, mener likevel at spørsmålet om hva bompenger bør finansiere ikke tar hensyn en ting:

– Det kan virke selvmotsigende at halvparten av dem som er mot bompenger mener bompenger også bør kunne brukes til kollektivtilbud, og gang- og sykkelveier. Det kan imidlertid være at de som svarer slik mener at hvis man først har bompenger, kan en del av dem brukes til andre forhold, men ikke nødvendigvis en like høy andel som i dag, sier han.

I Oslo er det 683.794 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Statens vegvesens nyeste kjøretøystatistikk er fra 2017, da det var 389.424 biler registrert i hovedstaden.

På landsbasis er 41 prosent positive til bompenger, mens 44 prosent er negative.

Færre vil bruke bompengene på kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveier enn i Oslo: 59 prosent er for, mens 36 prosent kun ønsker å bruke bompengekronene på utbygging av veier.

Barometeret er basert på 798 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3,5 prosentpoeng. Spørsmål: Mener du bompengene i Oslo bør kun brukes til utbygging av veier, eller mener du de også bør brukes til kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveier?

Forhandler om bompenger

Mens bompengepartiene stiger på målingene, har kaoset ført Fremskrittspartiet (Frp) inn i en bompengekrise. Nå forhandler de med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF), og har med seg en ønskeliste fra partiets landsstyre. Lykkes hun ikke, står regjeringsdeltagelsen på spill.

Fikk marsjordre: Frp-leder Siv Jensen forlot partiets ekstraordinære landsstyremøte forrige uke med klar beskjed om å levere flere bompengegjennomslag. Her er Jensen på vei inn til møtet. Foto: Frode Hansen / VG

– Det ble kommunisert at hvis ikke arbeidsordren følges, så vet alle konsekvensen. Uten en betydelig innfrielse vil det bli svært vanskelig for Frp å fortsette i regjering, sa Odd Eilert Persen, fylkesleder i Troms og Finnmark Frp, til VG forrige uke.

19. juni skal Stortinget behandle tre bompengesaker: Finansiering og utbygging av E18 Langangen – Dørdal i Telemark, E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag og E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland. De skal Frp stemme for, bekreftet partileder Siv Jensen før helgen.

Barometeret er basert på 798 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3,5 prosentpoeng. Spørsmål: Stiller du deg positiv eller negativ til innføring av bompenger for å finansiere større samferdselsprosjekter?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder