FYLLER VANN: Daniel Følling (29) og Karoline Bekkenes (22) henter vann på en vannstasjon kommunen har satt opp. De bor i området der flest har vært smittet. Foto: Terje Bringedal

Ny undersøkelse: En million nordmenn har ikke alternativ vannforsyning

Mange drikkevannsanlegg i Norge er i dårlig forfatning, viser en ny undersøkelse.

Rådgivende Ingeniørers Forening har i vinter kartlagt situasjonen for de 1800 vannforsyningsanleggene som forsyner flere enn 50 fastboende personer eller minst 20 husstander.

Resultatet er nedslående, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen til VG.

– Tilstanden på vannforsyningsanleggene i Norge har fått en gjennomsnittskarakter på 3, på en skala fra 1 til 5. 2 innebærer at funksjonaliteten er truet, sier Skudal Hansteen.

FANT BAKTERIE BAK DENNE DØREN: Bildet viser det lokale vannverket, som mistenkes å være kilden til smitten. Foto: Bringedal, Terje

Torsdag kveld ble det kjent at dødsfallet til en ettåring fra Askøy utenfor Bergen kan være knyttet til forurenset drikkevann. Fredag opplyste kommunen at det var funnet E-coli i drikkevannet i kommunen, og det undersøkes nå om dødsfallet kan settes i sammenheng med forurensningen.

Kilder til VG: Styrket mistanke om at død ettåring fikk i seg forurenset vann

Gjennomsnittsalderen for de kommunale vannforsyningsrørene er 32 år, og det totale vedlikeholdsetterslepet er estimert til 220 milliarder kroner, ifølge undersøkelsen foreningen har gjort.

BEKYMRET: Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: Rådgivende Ingeniørers Forening

Liv Kari Skudal Hansteen understreker at kvaliteten på drikkevannsanleggene har store variasjoner mellom kommunene.

– En stor del av landets innbyggere, rundt en million mennesker, er ikke sikret med alternativ vannforsyning. Dette viser en sårbarhet overfor både klimaendringer og økt risikobilde. Det er bekymringsverdig, og krever en ekstraordinær innsats.

Barneskoler på Askøy: 100 elever syke

Ifølge foreningen står eierne av norske vannverk overfor store utfordringer.

– Vannkildene har de senere år vist økt grad av stoffer som gir farge til vannet. Samtidig er det økende fokus på mikroforurensning, blant annet medisinrester og små bakterier, som kan passere rensetrinn. Disse forholdene utløser et stort behov for oppgradering av vannverkene.

FANT TARMBAKTERIER: Kommuneledelsen på Askøy møtte pressen fredag. Fra venstre smittevernlege Thomas Hetland, rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og sjefen for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe. Foto: Bringedal, Terje

Ifølge Skudal Hansteen har ledningsfornyelsen i Norge ikke vist en økende takt de siste årene.

– Med dagens takt vil det ta 150 år før dagens ledninger er skiftet. Lekkasjeprosenten er på hele 30 prosent, noe som er en god del høyere enn sammenlignbare land som Sverige og Danmark. Dette betyr at 30 prosent av vannet forsvinner før det når frem til brukeren.

Drikkevannsskandalen: – Sykepleiere slo alarm da de koblet sykdom og adresser

Liv Kari Skudal Hansteen mener avløpssituasjonen i den enkelte kommune bør opp på den politiske agendaen før høstens lokalvalg.

– Situasjonen i Askøy viser hvor kritisk det er at vannforsyningsanlegget virker tilfredsstillende og hvilke dramatiske konsekvenser det kan få om man unnlater å ta grep for å redusere vedlikeholdsetterslepet i tide. Dagens og fremtidens vannverk må oppgraderes og bygges robuste slik at de enkelt kan utvides med flere rensetrinn.

Kommuneledelsen på Askøy møtte pressen fredag.

Rådgivende Ingeniørers Forening er en bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene, og består av 150 medlemsfirmaer over hele landet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder