ØST POLITIDISTRIKT: Lillestrøm politistasjon i Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

Anmeldelse fra domstol sendt til nytt politidistrikt

Borgarting lagmannsrett anmeldte mistanke om falske signaturer i Lime-saken. Nå har Oslo-politiet sendt saken videre til de som etterforsket den omfattende menneskehandelsaken.

  • Erlend Ofte Arntsen
  • Rolf J. Widerøe
  • Markus Tobiassen

Det var onsdag forrige uke at Borgarting lagmannsrett valgte å anmelde sin mistanke om falske signaturer på tolkeregninger i Lime-saken.

VG hadde da avslørt at det, ifølge en skriftanalyse, sannsynligvis er Afzzal Ghauri fra Advokatfirmaet Rogstad som har signert tolkeregningene.

Tolkeselskapet, Aba Consulting, hadde opplyst til domstolen at det var den formelle eieren, lillebror Abrar Ghauri, som hadde signert på vegne av selskapet.

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad mener det ikke er skjedd noe straffbart.

Bakgrunn: Tolkeselskapets millionkupp

les også

Aktor i Lime-saken ukjent med resultatet av over 1000 tolketimer

– Knytninger til Lime-saken

Fredag fikk VG opplyst fra kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt at anmeldelsen var sendt til den regionale enheten Sentrum i politidistriktet.

Bakgrunnen for dette skal ha vært at anmeldelsen var avgrenset til et spørsmål om mulige falske signaturer.

– Det er (...) viktig å understreke at anmeldelsen ikke omfatter spørsmål knyttet til omfanget av utbetalt salær eller utgiftsdekning, skrev førstelagmann Marianne Vollan i anmeldelsen.

Mandag morgen er det klart at anmeldelsen er sendt til Øst politidistrikt.

– Oslo politidistrikt er av den oppfatning at anmeldelsen hører hjemme i Øst politidistrikt, ettersom den har knytninger til Lime-saken. Det var Øst politidistrikt som etterforsket Lime-saken. Dermed er ikke vi rette adressat, sier Marianne Midtbø, avsnittsleder for påtaleseksjonen ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Bakgrunn: Mannen som bygget opp Advokatfirmaet Rogstad

les også

Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

EIERE: Sidra Bhatti, Afzzal Ghauris kone eier 75 prosent av Advokatfirmaet Rogstad. Abrar Ghauri, hans bror, eier tolkeselskapet Aba Consulting. Bildet er en fotomontasje. Foto: ILLUSTRASJON

Menneskehandel og bedrageri

Lime-saken dreier seg om menneskehandel og bedragerier og er en av norgeshistoriens mest omfattende straffesaker.

Det er anslått at det til etterforskningen alene gikk med over 100 millioner kroner. Da saken gikk for Oslo tingrett i 2016 fikk oppunder 30 advokater utbetalt 67 millioner kroner i honorarer.

Påtalemyndigheten mener flere personer ble hentet til Norge for å bli utnyttet som arbeidskraft i Lime-kjedens butikker på Østlandet. Og at identitetene til flere av de butikkansatte ble misbrukt i forbindelse med lånebedragerier.

Saken har siden september i fjor vært til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett. Etter flere utsettelser er det nå ventet at saken skal være ferdig i september i år.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain ble dømt til ni års fengsel for menneskehandel, bedrageri og brudd på mafiaparagrafen i Oslo tingrett.

les også

Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

LIME-SAKEN: Hovedtiltalte Sajjad Hussain sammen med advokat Morten Kjensli under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Heiko Junge

Byttet advokat

Før ankesaken kom opp i Borgarting lagmannsrett byttet Hussain ut Advokatfirmaet Elden med Advokatfirmaet Rogstad.

Hussains nye advokat, Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad, har bestilt 955 tolketimer fra Aba Consulting.

Firmaet eies av Abrar Ghauri, lillebroren til bedrageridømte Afzzal Ghauri, som har en lederrolle i Advokatfirmaet Rogstad.

Regningene Kjensli har godkjent utgjør størstedelen av regningene Borgarting lagmannsrett mistenker det også er påført en falsk signatur på vegne av tolkeselskapet.

Kjensli har ikke besvart noen av VGs spørsmål rundt hans behov for tolketjenester i Lime-saken.

Verken Abrar eller Afzzal Ghauri har svart på spørsmål fra VG om funnene til skriftgransker Reidun Wilhelmsen eller anmeldelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Mer om

  1. Advokatfirmaet

Flere artikler

  1. Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

  2. Domstolen politianmelder etter VG-artikkel

  3. Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

  4. Lime-advokat: Forstår ikke hvorfor VG skal ødelegge og lage en konspirasjon

  5. Domstolen vurderer å anmelde tolkeselskap til politiet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder