Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er skapt nesten fire ganger så mange arbeidsplasser i privat sektor under Ap-regjeringer, sammenlignet med Høyre-regjeringer siden 1990. Foto: Gisle Oddstad

Statistikk-Støre: - Dobbelt så mange jobber skapt under Ap-regjeringer

Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) har sett seg lei på at Solberg-regjeringen soler seg i glansen av jobbskaping.

– Sannheten er det er skapt over to ganger så mange arbeidsplasser under Ap-regjeringer, sier han.

Støre har gått gjennom nasjonalregnskapene siden 1990. I dag slår han dem i VG-bordet:

– Totalt er det skapt 531 000 jobber under en Ap-regjering siden 1990. Under Høyreregjeringer er det skapt 132 000. Det er fire ganger så mange under Ap.

les også

Norge uten innvandring og olje

– Dere har i den perioden regjert i mange flere år enn Høyre?

– Det har vi også sett på. Hvis man tar hensyn til at Ap har regjert i flere år enn Høyre, kan vi se på snittet per år. Det viser at det per år har blitt skapt 32 000 jobber under Ap mot 13 000 jobber under Høyre. Det er 2,5 ganger så mange jobber under Ap, sier han.

Under ser du tall på endring i sysselsetting under ulike regjeringer siden 1990. Der det ikke er tall, har det vært sentrumsregjering:

NB! Faktasjekkerne hos Faktisk har tidligere vist at tall på endring i sysselsetting og jobbskaping ikke er det samme. Det kan du lese mer om her.

– De ledet landet gjennom oljekrisen da ledigheten skjøt i været?

– Ja, det er riktig, men vi ledet landet gjennom it-boble-krisen på 90-tallet og finanskrisen fra 2008, så det tror jeg balanseres ganske godt ut.

– 19 000 mot 5000 i privat sektor

Han fryder seg enda mer over ett funn til i nasjonalregnskapene.

– Vi har også sett på jobbskapingen i private bedrifter i samme periode. Totalt er det skapt 318 000 arbeidsplasser i privat sektor under Ap og 46 000 under Høyre. Fordeler vi det pr. år viser det at det er skapt nesten fire ganger så mange jobber i privat sektor under oss, enn under Høyre-regimer – 19.000 mot 5000 per år.

Her ser du antallet jobber skapt i privat sektor år for år under ulike regjeringer siden 1990. Der det ikke er tall, har det vært sentrumsregjering:

les også

Hauglie: Ledigheten like lav som før oljekrisen

– Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sagt at han ikke har skapt en eneste arbeidsplass, men at det er det bedriftene som gjør?

– Det er riktig at det er innsatsen til norsk industri og næringsliv som er hovedgrunnen. Men vi snakker om en statsråd som er veldig flink til å snakke om jobbskaping, men som ikke griper fatt i de verktøyene han faktisk har i verktøykassen sin. Oversikten vår, viser at de rammevilkårene vi politikere lager, betyr noe for hvor mange jobber som skapes.

– Hva gjør dere bedre enn statsminister Solberg og Isaksen?

– Det eneste skattekutt gir, er skattekutt

– Politikk virker, men det gjør ikke skattekutt for å skape nye arbeidsplasser. Det har flere økonomer forsøkt å forklare. Det eneste skattekutt gir, er skattekutt. Og når det er de rike som får mest, da kan jeg bare fastslå at Solberg har mislyktes totalt når hun har brent av 25 milliarder kroner i skattekutt for å skape arbeidsplasser. De kunne vært blitt brukt på en mye mer offensiv måte for å skape arbeidsplasser.

les også

NHO-topp kaller norsk ungdom bortskjemte

– Hvordan?

– De har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer og hvor billig utenlandsk arbeidskraft gir en kortsiktig gevinst. Det er ikke bærekraftig over tid, i et land som er avhengig av å bygge en arbeidskraft med kompetanse. Sosial dumping er negativt for Norge som nasjon.

– Hva er ditt alternativ?

– Utnytte fordelene som ligger i trepartssamarbeidet for å utvikle nye jobber, eksempelvis knyttet til havvind – og tare, hvor bare en prosent av taren i dag utnyttes. Så kan vi i mye sterkere grad bruke den offentlige innkjøpsmakten, for å skape bærekraftige fremtidsjobber, slik vi gjorde da vi støttet Ampere, som den første elektriske fergen.

– Det blir feil

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer på vegne av statsministeren:

– Vi har vært gjennom et voldsomt oljeprisfall som gjorde at ledigheten steg raskt i store deler av landet. Nå har pilene snudd og ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber, sier han:

– Bare det siste året er det skapt 42.000 nye jobber og veksten er bredt forankret i mange næringer.

Han sier arbeidsinnvandring er en viktig årsak til veksten under Ap.

– Det blir feil av Ap å ta æren for høy oljepris og investeringer. Jeg minner også om at de nye jobbene som ble skapt under den oljedrevne veksten under Jens Stoltenberg gikk til arbeidsinnvandrere.

– Vi er mest opptatt av se fremover for å skape nye arbeidsplasser. Da bekymrer det meg at Ap virker å ha mistet forståelsen for verdiskaping og privat sektor, for å skape før vi deler, sier han og legger til:

– Det siste vi trenger nå er Støre i kameratskap med Rødt, Sp, SV og De grønne, som vil gjøre det dyrere å jobbe, dyrere å skape flere jobber og vanskeligere for norske bedrifter med veksthemmende reguleringer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder