Regjeringens granskningsutvalg: Kan være feilaktige dommer før 2012

Granskningsutvalget er enstemmige om at NAV har praktisert reglene for strengt. De mener også det er nødvendig å granske perioden før 2012.

  • Martha C. S. Holmes

– Et samlet utvalg mener at forvaltningen må gjennomgå praksis tilbake til 1994, sier granskningsutvalgets leder Finn Arnesen på en pressekonferanse.

Onsdag overrakte regjeringens granskningsutvalg den første delrapporten om NAV-skandalen til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

En feiltolkning av EØS-reglene i Norge fikk enorme konsekvenser i minst syv år. En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse, og enda flere har fått uriktige tilbakebetalingskrav.

Bli oppdatert med VGs spesial: NAV-skandalen

Må vurdere hvordan

Granskningsutvalg har konkludert med at de må granske også perioden før 2012. Dette fordi fordi kravet Norge har stilt om at man må oppholde seg i Norge for å ha rett på trygdeytelser er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet i EU.

"Det innebærer at det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012", skriver utvalget i en pressemelding.

Isaksen sier dette betyr at man skal se på perioden før 2012.

– Hvordan vi skal gjøre det, det må vi nå vurdere. Jeg registrerer at utvalget ikke konkluderer klart og tydelig med hvilke grupper det i så fall vil gjelde, og her er det også flertall og mindretall med en noe forskjellig vurdering, sier han.

Flere jusseksperter har lenge ment at NAV-skandalen går lenger tilbake enn til 2012, blant annet professor Rob Cornelissen, som deltok i EØS-forhandlingene med Norge i 1994 og forhandlingene om trygdeforordningen som ble innført i 2012.

ESA, som er er EFTAs overvåkningsorgan som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen, mener også NAV kan ha gjort feil siden 1994.

les også

NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

– Nav praktiserte feil

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård (68) kastet en brannfakkel inn i trygdeskandalen tidligere i februar: Han mener at NAV har tatt feil om NAV-feilen. Etter hans oppfatning er ingen behandlet for strengt av dem som er dømt for trygdebedragerier.

Men et enstemmig granskningsutvalg støtter NAVs juridiske vurdering høsten 2019, da NAV kom frem til at de hadde praktisert feil, og for strengt.

– Det betyr at det var riktig å trekke i nødbremsen, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) under pressekonferansen.

– Det er i store trekk den konklusjonen myndighetene også trakk, og det er det som har blitt lagt til grunn for det pågående oppryddingsarbeidet. Det vil forsette. Hensynet til de berørte er det aller viktigste i denne saken.

Finn Arnesen sier EU-forordningen (regelen) som har stått i sentrum for NAV-saken, må ses i lys av andre EU-regler.

– Man har hatt et for snevert blikk på forordningen alene, sier han.

les også

NAV-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut

Videre rettslige avklaringer

Isaksen understreker at utvalget ikke avgjør rettsspørsmål eller enkeltsaker.

– Selv om de leverer en viktig og grundig juridisk vurdering, fastsetter de ikke gjeldene rett. Det er det bare domstolene som kan gjøre. De vil behandle enkeltsaker i lys av blant annet flertall g mindretall i utvalget, så vil det være hensiktsmessig med også videre rettslige avklaringen, sier Isaksen.

Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil. De ble ikke fulgt opp av NAV og departementet, før seks år etter første varsel.

Les også

Mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Nav

Flere artikler

  1. Joda, Norge har gjort en kjempetabbe

  2. Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes

  3. Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

  4. Håper Frp-exit fører til mistillit mot Anniken Hauglie

  5. NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder