I RETTEN: Mulla Krekar i Oslo tingrett i oktober. Foto: OLA VATN

Høyesterett: Mulla Krekar kan utleveres

Høyesterett har konkludert med at mulla Krekar kan utleveres til Italia.

Krekars anke til i utleveringssaken er blitt forkastet.

– Vi må gå gjennom hva Høyesterett har kommet til, og hvorfor de mener han kan utleveres, og at lovens vilkår er oppfylt. Så er det faktisk opp til departementet i første omgang, og så Kongen i statsråd, om han skal utleveres, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling til NRK.

Italienske myndigheter mener mulla Krekar var lederen for et terrornettverk, Rawti Shax, med hemmelige celler som hadde som formål å begå terrorhandlinger i Vesten.

– Det er helt utrolig at Høyesterett vil sette seg selv til siden, sier Meling til VG.

– Høyesterett har med vilje valgt å lukke øynene, og å ikke være rettssikkerhetsgarantien som personer som oppholder seg i Norge har krav på og behov for, sier han.

Han viser blant annet til opptak som de mener er feil oversatt. Meling mener de samme opptakene beviser at det ikke er noen grunn til mistanke mot Krekar.

Opptakene var også en del av anken til lagmannsretten.

Høyesterett har derfor ikke vurdert opptakene, men om lagmannsretter har gjort en saksbehandlingsfeil ved å unnlate nærmere bevisføring av opptakene.

Meling har ikke rukket å snakke med Krekar, men skal ha et møte med ham i kveld.

Saken skal nå sendes over til departementet. Meling varsler at han vil fremlegge inhabilitetsinnsigelse, og vil sette i gang med arbeidet fortløpende.

15. juli ble mulla Krekar dømt til fengsel i tolv år i en domstol i Bolzano i Italia. Samme dag som dommen falt ble 63-åringen pågrepet i hjemmet sitt i Oslo av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Italienske myndigheter sendte sommeren 2019 en formell begjæring om utlevering av Krekar, og november samme år slo Oslo tingrett fast at vilkårene for utlevering av Krekar er til stede.

VG oppdaterer saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder