STORBRANN: Flere hundre biler har gått tapt i brannen ved Stavanger lufthavn tirsdag ettermiddag. Foto: Carina Johansen

Slår alarm etter storbrann: – Dagens parkeringshus er svært risikable

Dårlig sikt, elbiler, og giftig røyk: Derfor er bilbranner i parkeringshus et mareritt for brannvesenet.

Kriminalteknikere begynte torsdag morgen undersøkelsene av det brannskadede parkeringshuset ved Stavanger lufthavn på Sola.

– De er nå inne med en mekanisk bil med kamera som dokumenterer det sentrale åstedet, det vil si bilen hvor brannen startet, samt det nærliggende området i første etasje. De vil også forsøke å få bilen ut ved å feste på en krok og dra den ut, hvis det er mulig, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon.

På grunn av rasfaren i det sterkt skadede bygget, er det ikke aktuelt å sende inn personell nå.

Det var tirsdag ettermiddag at brannvesenet i Stavanger fikk melding om bilbrann midt i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn.

Innen brannmannskapene nådde frem, hadde brannen allerede spredd seg til flere biler. Deler av parkeringshuset har kollapset etter brannen og mellom 200 og 300 biler har gått tapt i brannen.

Brannsjefen i Stavanger, Nils-Erik Haagenrud, sa onsdag til VG at brannvesenet er livredde for brannene i parkeringshus.

Det er flere store utfordringer med bilbranner i parkeringshus og garasjeanlegg, opplyser leder i Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) og spesialist i på brannsikring Hugo Haug.

I store, åpne parkeringshus som det i Stavanger har tanken vært at hvis det oppstår en brann i en eller flere bilder, vil varme og røyk raskt bli evakuert bort fra brannstedet.

Leder i Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) Hugo Haug. Foto: BRO

– Men det har også medført at det ikke er blitt innført spesielle krav. Myndighetene har akseptert en viss risiko, mener han.

Haug peker på utetemperaturene som en utfordring. Varslingsanlegget er normalt bygd for stabile innetemperaturer og tåler ikke ulike temperaturer.

Temperaturendringene medfører blant annet kondens, derfor installeres ofte mer robust deteksjon som ofte gjør systemene tregere.

– Da er man gjerne avhengig av at personer ser brannen og melder fra.

les også

Storbrann i parkeringshus ved flyplass: – Mindre flammer nå

Samtidig er brannvesenet avhengig av å kunne starte slukningsarbeidet tidlig, for å hindre spredning av brannen. Nærheten til brannvesenet er essensiell.

– En bilbrann kan begynne i det små, men hvis det er det slik at du får fri tilgang til luft utvikler brannen seg raskere, understreker han.

– En reell frykt for brannvesenet

Selv om det er store utfordringer med åpne parkeringshus, som i Stavanger, kan det virkelig utvikle seg til et mareritt for brannmannskapene når parkeringshusene er innebygde.

Røyken har ingen vei ut, og brannmannskapene mister fort sikten. Når store mengder plast og olje brenner, skapes det en gråsvart, giftig røyk.

– Selv om brannvesenet har røykdykkerutstyr, ser de ikke nødvendigvis bedre. De må jobbe lavere, og jo lenger ned man kommer, jo mer forsinket blir slukningsarbeidet, sier Haug.

TYKK RØYK: Flytrafikken måtte stenger på ubestemt tid på grunn av bilbrannene. Foto: Carina Johansen

Brannmannskapene vil også kunne miste oversikten over hvor brannen er.

– Det er en reell frykt for brannvesenet, sier Haug.

Haug forklarer at faglederne under disse forholdene fort vil trekke mannskapene ut av parkeringshuset – og da får brannen utvikle seg fritt.

– Da er helvete løs, sier han.

Ønsker egen brannkommisjon

Haug forklarer at byggverk blir bygd ut fra risikoklasser. Jo høyere byggverk innen en risikoklasse, jo høyere brannklasse. Høyere brannklasse stiller strengere krav til bæreevne, brannskiller og branntekniske anlegg.

les også

Samme bilmodell har forårsaket storbrann i parkeringshus tidligere

Åpne parkeringshus bygges gjerne i de lave brannklassene, mens parkeringshus under hoteller og boligbygg møter også tøffere krav enn for eksempel under kontorbygg, forteller han.

Innebygde parkeringshus vil ofte ha sprinkleranlegg, men det er ingen krav om dette i åpne hus.

Haug mener at kravene dagens parkeringshus er svært risikable og ikke er tilpasset dagens bruk.

– Det blir flere biler per familie, større belegg i parkeringshusene og tettere biler. Da får man slike tilfeller som i Stavanger, sier han og fortsetter:

– Vi mener forskriftene må endres. Vi ønsker at kravene tik parkeringshus og tunneler skjerpes, sier han

KOLLAPSET: Deler av parkeringsgarasjen har kollapset etter brannen. Foto: HELGE MIKALSEN

Ifølge Haug kan det oppstå branner som i ved Stavanger lufthavn i en rekke parkeringshus i Norge i dag. De fleste flyplassene og kjøpesentrene har like parkeringshus, opplyser han.

Haug etterlyser en statlig, uavhengig brannkommisjon som rykker ut og gransker slike branner, fra direkte årsaker til rotårsaker.

Fossile biler brenner oftere

– Med rundt 2,8 millioner personbiler på norske veier, hvorav ca. 250 000 er elbiler, innebærer det at det grovt sett brenner fire til fem ganger så ofte i fossile kjøretøy, sier Jon Holst, seksjonssjef for elsikkerhet hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til VG.

Da har man tatt hensyn til hvor mange elbiler det er i forhold til fossilbiler.

Men Holst skynder seg å legge til at man også må ta høyde for at den norske elbilparken i snitt er langt yngre enn kjøretøy flest. I tillegg er det også flere elbiler i byene enn i spredtbygde strøk.

les også

Filmet brannen fra innsiden: – Ekkel opplevelse

– Man må derfor ikke se seg blind på statistikken, sier Holst.

Han forteller at det i årene 2016 til og med 2019 ble registrert rundt 3300 branner, 60 av disse i elbiler. Dette er tall som er innrapportert fra landets brannvesen.

– Men vi har ikke statistikk på om brannene startet i batteripakken eller andre steder i bilen. Hvis det begynner å brenne i batteripakken er det en annen type utfordring. Da er det viktig med nedkjøling og du vil få et annet forløp enn hvis det brenner i en bensin- eller dieselbil, sier Holst.

Bilbranner har de siste årene kostet forsikringsselskapene mellom 225 og 278 millioner kroner årlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder