Norske skoleelever som er født tidlig på året, gjør det bedre enn dem som er født sent på året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Barn født sent på året får dårligere skoleresultater

Elever som er født sent på året, går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere score på nasjonale prøver, ifølge en ny analyse. Spesielt i 5. klasse er forskjellene markante.

Analysen ble publisert av Utdanningsdirektoratet onsdag.

Der kommer det også fram at fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole, samt at elever født sent på året sjeldnere velger studieforberedende utdanningsprogram.

Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

MER FLEKSIBEL: Regjeringen og kunnskapsminister Jan Tore Sanner har åpnet for at det skal bli lettere med fleksibel skolestart, i praksis ofte utsatt skolestart. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Forskjell på femteklassinger

Forskjellen mellom et barn født i januar og desember er størst for 5. trinn (3,2-3,3 poeng for alle prøver) og lavest for 9. trinn (1,9-2,2 poeng for alle prøver), viser analysen.

– Dette er ikke overraskende siden det er større relativ forskjell, målt i antall måneder, for barn som er ti år enn barn som er tretten og fjorten, heter det i analysen, som er basert på blant annet tolv årganger med norske elever og deres grunnskolepoeng (til sammen 717.000 elever).

FORDELING GRUNNSKOLEPOENG: Gutter og jenter født i desember har færre grunnskolepoeng når de går ut av tiårig skole enn elever av samme kjønn som er født i januar. Foto: Utdanningsdirektoratet

Blant elevene som går ut av grunnskolen viser rapporten at elevene som er født tidlig på året har høyere gjennomsnittlige grunnskolepoeng enn barn født senere på året. Denne forskjellen gjelder både for gutter og jenter, men forskjellen er størst blant guttene.

les også

Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

Analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vil flytte kompetansen nærmere barna slik at flere får hjelp av faglærte, og med de nye læreplanene fra neste skoleår vil elevene møte en mer praktisk og utforskende hverdag og mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.

les også

Stortinget vil gjøre det lettere å utsette skolestart

Også tidligere forskning viser at elever som er født tidlig på året gjennomgående har bedre resultater enn elever født sent på året for ulike testmål som nasjonale prøver, PIRLS, PISA og TIMMS.

Andre studier viser at ulike resultater i skolen for fødselsmåned kan ha langsiktige konsekvenser for valg av studieretning på videregående, fullføring, høyere utdanning, og inntekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder