FANT LØSNINGEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et besøk i en mattetime på Engebråten skole i Oslo. Her forsøkte han å løse en oppgave sammen med en gruppe ungdomsskoleelever. Fra venstre: Jakob Stensåsen, mattelærer Torstein Dahl, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Vetle A. Vikenes. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Innføres i 2016: Forlanger 4-er i matte fra lærerstudenter

Tilbyr forkurs med eksamen for søkere med for svak karakter

Regjeringen skjerper opptakskravet i lærer- og lektorutdanningene. Fra 2016 må søkerne ha minst karakteren 4 i matematikk for å komme inn.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Dermed følger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opp de blåblå partienes varsel i sin regjeringserklæring om en skjerping av opptakskravene i lærerutdanningene.

Han tror ikke et trangere nåløye vil føre til rekrutteringskrise i lærerutdanningen.

– Nei, vi tror fortsatt på nok søkere. Det kan nok bli noen færre kvalifiserte søkere på kort sikt. Men samtidig vil det øke prestisjen både for lærerutdanningen og læreryrket, sier Røe Isaksen til VG.

Vurderes også i norsk og engelsk

Når regjeringen vet mer om hvordan det nye karakterkravet fungerer, vil det også bli vurdert å heve kravet fra dagens krav om minst karakteren 3 i norsk og engelsk til karakteren 4 der også.

VG skrev i fjor at hele 66 prosent av studentene som ble tatt opp ved lærerutdanningene ikke ville kommet inn med karakteren 4 som krav både i norsk, engelsk og matte.

Rundt 30 prosent av dem som kom inn på lærerutdanningen for grunnskolelærere i år, hadde lavere karakter enn 4 i matte, viser departementets nyeste tall. Likevel mener Røe Isaksen at et strengere karakterkrav for studentene er helt nødvendig.

Eget forkurs med eksamen

– Vi innfører et eget forkurs med eksamen etter modell fra ingeniørutdanningen, sier utdanningsstatsråden.

Forkurset skal tilbys søkere som ikke har den nødvendige 4-eren i matte fra videregående. Deltagerne må bestå avsluttende eksamen på dette forkurset for å komme inn på lærerutdanningen.

Etter at det sist ble innført karakterkrav i lærerutdanningen i 2005, gikk tallet på kvalifiserte førstevalgssøkere ned med over 1000 søkere.

Sammenligner med legestudiet

– Du er ikke redd for å gå glipp av lærer-talenter som sliter med matematikk, men som fikser de andre fagene?

– Nei, jeg er ikke det. Forkursene i matte vil være en fin mulighet til å heve seg i faget. Det er egentlig typisk at det er så få som stiller lignende spørsmål om kravene til høye karaktersnitt til lege- og ingeniørstudiene, sammenligner Røe Isaksen.

Han ble selv litt småertet for å ikke være helt oppegående i brøkregning få uker etter at han tiltrådte som statsråd for skolesektoren.

– Hadde du selv kommet inn på en lærerutdanning med 4 som karakterkrav?

– Ja, med de karakterene jeg hadde fra 1. klasse i videregående så hadde jeg det. Men dessverre så hadde jeg anledning til å avslutte matematikk etter vg1 den gang. Det angret jeg på da jeg hadde statistikk på studiet i statsvitenskap, svarer Røe Isaksen.

Videregående-elever positive

Leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen gir regjeringen ros for at karakterkravet nå kommer.

– Vi er veldig positive til dette. Strengere karakterkrav vil øke statusen til læreryrket. Men dette må ikke bli det eneste tiltaket for å gjennomføre det løftet, sier Myrstad.

Han minner også om at selv om både regjeringen og andre skryter av økende søkertall til lærerutdanningen, så er det også mange søkere som ikke er kvalifiserte eller som faler fra underveis.

– Derfor er det viktig at økte karakterkrav suppleres med bedre lønn og andre tiltak som vil styrke yrkesstatusen, sier Myrstad.

De siste årene har antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene steget betydelig. Fra bunnåret 2008 til 2014 har antallet kvalifiserte førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanningene økt med hele 59 prosent.

For lærerutdanningene samlet har økningen vært på 65 prosent, blant annet etter at departementet har brukte flere titall millioner kroner på kampanjer for å øke rekrutteringen til yrket.

Advart tidligere

Tidligere har både professor i pedagogikk Peder Haug og tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen vært svært skeptiske til økte karakterkrav i lærerutdanningen.

Begge var redd for at behovet for minst 9000 nye lærere i 2020 vil bli uoppnåelig med et trangere nåløye inn til utdanningen.

– I det perspektivet vil det være en ulykke med et slikt karakterkrav. Da vil lærermangelen bli enda større, sier professor i pedagogikk, Peder Haug ved Høgskulen i Volda til VG.

Røe Isaksen er ikke redd for at de minste og mest sårbare lærerutdannings-stedene vil miste studentgrunnlaget sitt med strengere karakterkrav.

– Lærerutdanningen er i endring, også i lys av at vi går inn for en femårig masterutdanning. En del av de mindre utdanningsstedene må uansett endre seg og søke samarbeid med andre, sier kunnskapsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder