ASYLMOTTAK: Åkershagan transittmottak for enslige mindreårige, drevet av selskapet Hero. Foto: DAVID ENGMO, VG

Noas sterkt bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter

187 enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter har siden 2016 fått avslag.

 • Kristian Aaser

Artikkelen er over tre år gammel

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) kritiserer praksisen i et brev til UDI og UNE.

Vi mener UDI må vurdere om det er i tråd med barnekonvensjonen å gi avslag til enslige mindreårige når de faktisk ikke kan returnere. UDI må ta hensyn til at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour, som har særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), til VG.

I et brev til UDI og UNE uttrykker Noas sterk bekymring over situasjonen. «Vi undrer oss over denne bruken av avslag til enslige barn og ungdom, da vi ikke kjenner til at de har returmuligheter», skriver Noas blant annet i brevet.

Noas setter i brevet spørsmålstegn blant annet ved hvordan praksisen står seg i henhold til barnekonvensjonen, og hvordan UDI i tidligere vedtakstekster har henvist til returordninger som er ikke er på plass. I tillegg ber de UDI redegjøre for returmulighetene.

Les også: Barneombudet slakter Per Sandbergs asylbarn-håndtering

Mona Reigstad Dabour Foto: Norsk organisasjon for asylsøkere

– Avslår unge ned til 14 år

– Avslag gis til enslige mindreårige så unge som 14 år. De mindreårige blir satt i en umulig situasjon. Norske myndigheter pålegger barna og ungdommene en plikt til å forlate Norge, uten at det finnes returordninger. De tvangsreturneres ikke av politiet, og de tilbys heller ikke en frivillig returordning, sier Dabour.

Hun legger til at dette er uholdbart, og at Noas er svært bekymret for belastningen det påfører enslige barn og unge på flukt.

– At de mindreårige etter en klage på UDIs vedtak kan få være lovlig i Norge til UNE behandler saken, kan ikke påvirke vurderingene UDI gjør på det tidspunktet de fatter sitt vedtak. Og uansett risikerer mindreårige så unge som 14 år å leve i en midlertidig og svært usikker situasjon i Norge fram til de fyller 18 år, sier Dabour, og slår fast:

– Vi vet at midlertidighet er skadelig, og fører til forsvinninger og psykiske helseproblemer.

UDI uttrykte i februar dyp bekymring over tilstanden til de enslige mindreårige, etter at flere av mottakene det siste året har rapportert om negativ utvikling hos ungdommene.

UDI: Bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge

187 har fått avslag siden 2016

Enhetsleder i returenheten i UDI, Katinka Hartmann, sier de i dag «dessverre» ikke kan tilby denne gruppen returmuligheter, men at de arbeider aktivt for å få på plass en ordning.

– Etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden hvis personen ikke har et beskyttelsesbehov og har forsvarlig omsorg i hjemlandet. Det krever eventuelt en politisk beslutning hvis vi skulle gjort det annerledes, sier Hartmann.

I 2016 fikk 111 enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan avslag på asylsøknaden. Hittil i år har 76 i denne gruppen fått avslag. Hartmann påpeker at det er et mindretall av de enslige mindreårige som har utreiseplikt.

– Det er per i dag 16 afghanere under 18 år som har fått avslag på sin asylsøknad og har utreiseplikt. De fleste av dem er mellom 17 og 18 år. Vi arbeider aktivt med å få på plass en ordning for dette, sier hun, og legger til:

– Flere av de som var under 18 år da de fikk avslag av UDI, er blitt 18 år før UNE har ferdigbehandlet saken deres, sier Hartmann.

Bakgrunn: Mottaksledere slår full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

Hovedkontoret til UDI ligger i Hausmannsgate i Oslo. De håper en returløsning for afghanske, mindreårige asylsøkere er på plass innen utgangen av mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– En utfordring

– Når ser UDI for seg at en returordning for denne gruppen er på plass?

Det er avgjørende for UDI er at enslige mindreårige gjenforenes med rette omsorgspersoner. Vi må være helt sikre på at den løsningen vi nå jobber med å få på plass sikrer dette. Vi kan ikke si noe med sikkerhet ennå, men vi håper å ha en ordning på plass innen utgangen av mai, sier Hartmann.

– Hvordan vurderer dere avslagene med tanke på barnekonvensjonen? Er dere enige med Noas i at det er en utfordring?

– Etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden hvis personen ikke har et beskyttelsesbehov og har forsvarlig omsorg i hjemlandet. Vi er enige i at det er en utfordring at vi per i dag ikke kan tilby assistert retur til enslige mindreårige til Afghanistan, sier hun.

Fikk du med deg? UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

Viste til returmuligheter i vedtak som ikke finnes

I februar 2016 ble assisterte returer til Afghanistan gjennom International Organization for Migration (IOM) stoppet på grunn av korrupsjonsmistanker. I brevet til UDI og UNE viser Noas til at UDI har fortsatt å henvise til assistert retur i vedtakstekstene som med avslag.

– Hvorfor blir det henvist til IOM i verdtakene når UDI selv sier det ikke finnes returmuligheter?

UDI har endret vedtakstekstene for avslag til enslige mindreårige afghanere. Fra og med 8. november 2016 har vi skrevet at vi ikke kan tilby assistert retur til dem. I vedtakstekstene informerer vi samtidig om at vi arbeider med å få på plass en løsning og at UDI vil ta kontakt så snart dette er på plass, sier Hartmann.

Les også

 1. Regjeringen vil forby strømming av filmer som er ulovlig lagt ut

  Regjeringen foreslår en skjerping av åndsverkloven som gjør det straffbart å se filmer og annet beskyttet innhold…
 2. NAF: – Enormt mye bompenger

  NAF vil ha ny debatt om finansieringen av nye veier når regjeringen i ny nasjonal transportplan (NTP) legger opp til at…
 3. Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

  Regjeringen planlegger å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.
 4. Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan: Flere nye tunneler og ny flyplass

  Onsdag legger regjeringen frem planene for satsing på samferdsel frem til 2029.
 5. Barneombudet slakter Per Sandbergs asylbarn-håndtering

  Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens behandling av enslige mindreårige bryter barnekonvensjonen og ber Per…

Mer om

 1. Mindreårige asylsøkere
 2. Innvandring
 3. Politikk
 4. Utlendingsdirektoratet
 5. Solberg-regjeringen
 6. Afghanistan

Flere artikler

 1. Noas sterkt bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter

 2. Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

 3. Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak

 4. Enig, Listhaug

 5. Asylbarna som må ut: Mustafa er fengslet

Fra andre aviser

 1. UDI blar opp for å friste asylsøkere til å reise hjem frivillig

  Bergens Tidende
 2. Mens Stortinget diskuterer oktoberbarna, planlegger regjeringen å sende dem til Kabul

  Bergens Tidende
 3. 25 «oktoberbarn» har returnert frivillig - og betalt

  Aftenposten
 4. Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

  Aftenposten
 5. Mens Stortinget diskuterer oktoberbarnas skjebne, planlegger Regjeringen å sende dem til norsk barnehjem i Kabul

  Aftenposten
 6. UDI mener Abdul Hamdard var for sen til å søke. Feil, hevder advokaten hans.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder